Skip to main content
Public Health

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 256 – Fokus

Tilbagevenden til skolen er måske forskellig, men EU's forpligtelse til at give børn en sund start er den samme

Starten af skoleåret 2020- 2021 ligner ikke noget, vi har oplevet tidligere, hvor covid-19 fortsat nødvendiggør visse restriktioner, og lokale myndigheder er klar til at reagere i tilfælde af udbrud. Men én ting har ikke ændret sig – EU's forpligtelse til at give skoleelever en sund start i livet. Vi har spurgt Kommissionens direktør for folkesundhed, John F. Ryan, om en række aktiviteter, der har særlig relevans, hvor det nye skoleår begynder: EU's sundhedspris, ordningen for frugt og grøntsager og EU's skoleidrætsdag.

Hvordan kommer EU's sundhedspris 2020 børn til gode?

EU's sundhedspris i 2020 kommer børn til gode ved at belønne og dele initiativer, der har til formål at beskytte og forbedre deres sundhed på to forskellige måder – ved at fremme sund livsstil og ved at fremme vaccination af børn mellem 6 og 18 år. Begge dele er afgørende for børns sundhed, og sundhedsprisen er med til at stabe større bevidsthed og fremme større engagement.

Desuden kan skoler konkurrere om begge disse priser, som tilbyder store præmiegaver, der skal hjælpe dem med at fortsætte deres arbejde med at fremme sundhed. Kategorien "sund livsstil" er også åben for byer, og kategorien "vaccination" er åben for NGO'er og børnehaver samt skoler. Der er stadig tid til at deltage – indsendelsesfristen er den 16. september 2020.

EU's sundhedspris skaber ligeledes større bevidsthed om den afgørende rolle, som skoler, børnehaver, byer og NGO'er spiller med hensyn til at fremme folkesundheden, og de initiativer, der indsendes i forbindelse med pristildelingen, præsenteres som god praksis, der kan tilpasses andre steder eller tjene som inspiration.

Hvad er EU's frugt- og grøntsagsordning?

EU investerer 250 mio. EUR pr. skoleår i 2023 i forbindelse med dette initiativ, som betyder, at der uddeles gratis frugt, grøntsager, mælk og visse mejeriprodukter til skoleelever. Ordningen finansierer også undervisning uden for skolen, f.eks. i form af ture til lokale landbrug, skolehaver, madlavningsworkshopper, temadage og spil.

Ved at opleve, hvor maden kommer fra, og hvordan med tilberedes og nydes, er der meget større sandsynlighed for, at børn tilegner sig gode madvaner. Det er en vigtig ting at lære, både i hjemmet og i skolen. Sund kost, og tilstrækkelig motion, er blandt de 12 måder, mennesker kan mindske deres kræftrisiko på, således som det fremgår af den europæiske kræftkodeks.

Bliver den europæiske skoleidrætsdag afholdt i år?

Den 6. europæiske skoleidrætsdag afholdes den 25. september 2020, dette til trods for de udfordringer, som covid-19 har skabt. Det er vigtigere end nogensinde at tilskynde til fysisk aktivitet, fordi pandemien har påvirket børns følelsesmæssige og sociale velfærd, og fordi fysisk aktivitet kan hjælpe med at afværge angst og depression og holde eleverne i fysisk god form.

I år opfordres skolerne til at vise, hvordan de tilpasser deres aktiviteter ved at planlægge off- eller onlinearrangementer eller en blanding af begge, under overholdelse af nationale og lokale retningslinjer. De fysiske onlineundervisningsforløb vil blive streamet over hele Europa, og skolerne kan også uploade deres egne videoer på det officielle websted (se "European School Sport Day Toolkit and Communications Handbook", online).

Den europæiske skoleidrætsdag er samfinansieret af Kommissionens Erasmus+-program og er en del af den europæiske # BeActive idrætsuge. Sidste år hjalp 9 000 skoler i 44 lande 3 millioner børn med at være fysisk aktive i to timer samlet. Men det er vores håb, at tilskyndelse til, at børn bliver mere fysisk aktive, ikke betragtes som en årlig udfordring, men som et dagligt mål.

Aktiviteter på EU-plan

Ernæring og fysisk aktivitet

EU-Kommissionen – Sundhed og fødevaresikkerhed

Vaccinationer

EU-Kommissionen – Sundhed og fødevaresikkerhed

Platform for sundhedspolitik

EU-Kommissionen – Sundhed og fødevaresikkerhed

Digital kompetenceramme for undervisere (DigitalComdu)

Europa-Kommissionen – Det Fælles Forskningscenter.

Portal for sundhedsfremme og viden om sygdomsforebyggelse

Europa-Kommissionen – Det Fælles Forskningscenter.

Nyheder

EU's sundhedspris 2020 – En af to indkaldelser vedrører vaccination: Frist: 16. september 2020

NGO'er, skoler og børnehaver, der ønsker at fremme vaccination af børn (0-18-årige), kan indsende deres initiativer. Med denne pris støtter Kommissionen vaccination, som ifølge WHO anslås at redde 2-3 millioner menneskeliv om året.

EU's sundhedspris 2020 – En af to indkaldelser vedrører sund livsstil: Frist: 16. september 2020

Skoler og byer, der har initiativer til fremme af sund livsstil for børn (fra 6 til 18 år), er ansøgningsberettigede. Det er afgørende at spise sundt og være fysisk aktiv i en ung alder for at sikre en varig sund livsstil senere i livet.

Online og på skoler – Den europæiske skoleidrætsdag afholdes den 25. september!

Dette initiativ, der finansieres via EU's Erasmus Plus-program, tilskynder skoler til at gøre deres elever fysisk aktive på idrætsdagen i mindst 120 minutter. En af udfordringerne er at løbe eller gå 2020 meter i 2020, men enhver form for fysisk aktivitet tæller, f.eks. hoppe, sjippe og danse!

Den europæiske idrætsuge 23.-30. september 2020 fokuserer på mental og fysisk sundhed

Den årlige europæiske idrætsuge tilskynder folk til at føre en aktiv livsstil på forskellige måder – og mange af dem er nu mere kreative og tilgængelige online. Under pandemien har idræt været en måde at bevare vores fysiske og mentale trivsel på.

Kommissionen lancerer # BeActiveAtHome for at hjælpe folk med at forblive aktive på trods af nedlukning og restriktioner

Idræt og fysisk aktivitet forbedrer fysisk og mental sundhed og generel trivsel. Kommissionen opfordrede folk til at vise andre, hvordan de holdt sig i form under coronavirus-krisen – med det formål at hjælpe folk i og uden for Europa til at # BeActiveAtHome!

Læs mere om Kommissionens initiativer vedrørende ernæring og fysisk aktivitet

Kommissionen arbejder på at reducere aggressiv markedsføring af junkfood til børn, tilskynde til ændring af fødevarers sammensætning for at sikre lavere sukker-, fedt- og saltindhold, levere frisk frugt og grønt til skolebørn og gøre det let at være fysisk aktiv på skolen og i lokalsamfundet.

Se faktabladet om EU's skoleordning: Frugt, grøntsager og mælk

Europa-Kommissionen skal vedtage en ny handlingsplan for digital uddannelse

Den nye handlingsplan vil tage ved lære af erfaringerne fra covid-19-krisen og opstille en langsigtet vision for den digitale omstilling af uddannelse og erhvervsuddannelse i EU.

Kommissionens DigCompEdu-ramme hjælper lærere med at få fuldt udbytte af digitale teknologier

Referencerammen DigCompEdu henvender sig til undervisere på alle niveauer, lige fra førskoleundervisning til erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og voksenuddannelse. Den identificerer de kompetencer, som lærere bør tilegne sig for at gøre fuld brug af digitale teknologier inden for undervisning og evaluering.

Europa-Kommissionens værktøj "SELFIE" kan hjælpe skoler med at planlægge onlineundervisning for det nye skoleår

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) er et gratis værktøj, som kan brugertilpasses og er let at bruge, og som hjælper skoler til at integrere digitale teknologier i undervisning og evaluering af de studerende.

Det Fælles Forskningscenters rapport om de sandsynlige virkninger af covid-19 på uddannelse

Rapporten fremhæver de vanskeligheder, som skoler og studerende møder i denne tid, og anbefaler, at skoler forbereder alternative undervisningsmetoder, herunder onlineundervisning.

Kommissionen offentliggør redegørelse om uligheder på uddannelsesområdet i Europa og fysiske nedlukninger af skoler under covid-19

I rapporten fra Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter understreges det yderligere, at der er behov for målrettede tiltag, der skal hjælpe ressourcesvage børn.

WHO Q&A: Skoler og covid-19

2 ud af 5 skoler rundt om i verden manglede basale håndvaskefaciliteter forud for covid-19-pandemien – UNICEF, WHO

Data fra WHO/UNICEF's fælles overvågningsprogram viser, at 43 % af alle skoler i verden i 2019 ikke havde adgang til grundlæggende håndvaskefaciliteter med sæbe og vand – en vigtig forudsætning for at kunne fungere sikkert under pandemien.

ECDC: Covid-19 hos børn og skolemiljøets rolle i overførsel af covid-19

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme giver et overblik over epidemiologi og sygdomskendetegn ved covid-19 hos børn (0-18 år) i EU/EØS-landene og Det Forenede Kongerige, og vurderer børnepasningsordningers rolle i overførslen af covid-19.

Projekter under sundhedsprogrammet

OBTAINS-E2: OBesity Training And Information Services in Europe - phase 2

OBTAINS-E2 støtter adgang til bedste praksis for tjenester for vægtkontrol og tilstræber at stille pålidelige oplysninger til rådighed for alle, med særligt fokus på at mindske uligheder og udvikle politikker til bekæmpelse af fedme i hele regionen.

Andre interessante links

Handlingsplan for fedme blandt børn

Europæisk kræftkodeks

STOP - Science and Technology in childhood Obesity Policy

EU's portal for bedste praksis

Europa-Kommissionen: Lunch at school recipe book

Tartu-initiativet for en sundere livsstil

Ændring af fødevarers sammensætning

Markedsføring af fødevarer og ikkealkoholholdige drikkevarer over for børn og unge

World Obesity Foundation