Skip to main content
Public Health

Tervis-EL uudiskiri nr 256 – Fookuses

Kooli naasmine võib seekord tunduda teistsugune, kuid ELi kohustus pakkuda lastele tervislikku algust on jäänud samaks

2020.–2021. õppeaasta algus on tulnud teisiti – COVID-19 puhul on endiselt vaja mõningaid piiranguid ja kohalikud ametiasutused on valmis haiguspuhangute korral reageerima. Kuid üks asi ei ole muutunud – ELi kohustus anda koolilastele elus tervislik algus. Küsisime Euroopa Komisjoni rahvatervise direktoraadi direktorilt John F. Ryanilt mitme meetme kohta, mis on uue akadeemilise aasta alguses eriti olulised: ELi terviseauhind, puu- ja köögivilja kava ning ELi koolispordi päev.

Kuidas toob 2020. aasta ELi terviseauhind kasu lastele?

Koolilapsed saavad 2020. aasta ELi terviseauhinnast kasu, sest premeeritakse ja tutvustatakse algatusi, mille eesmärk on kaitsta ja edendada nende tervist kahel erineval viisil – edendades tervislikke eluviise ja 6–18-aastaste laste vaktsineerimist. Mõlemad on laste tervise seisukohast üliolulised ning terviseauhind aitab suurendada teadlikkust ja julgustada aktiivsemat osalemist.

Lisaks on koolidel õigus kandideerida mõlemas kategoorias, mis pakuvad heldeid auhindu, et aidata neil jätkata hea tervise edendamiseks tehtavat tööd. Tervislike eluviiside kategooria on avatud ka linnadele ning vaktsineerimiskategooria on avatud nii vabaühendustele kui ka lasteaedadele ja koolidele. Osalemiseks on veel aega, sest tähtaeg on 16. septembril 2020.

ELi terviseauhind suurendab ka teadlikkust koolide, lasteaedade, linnade ja vabaühenduste olulisest rollist rahvatervise edendamisel ning auhinna saamiseks esitatud algatusi tutvustatakse kui häid tavasid, mida saab kohandada mujal kasutamiseks või inspiratsiooni saamiseks.

Mis on ELi koolipuuvilja ja -köögivilja kava?

EL investeerib kuni 2023. aastani 250 miljonit eurot õppeaastas sellesse algatusse, mille raames jagatakse koolilastele tasuta värskeid puu- ja köögivilju, piima ja teatavaid piimatooteid. Kavast rahastatakse ka kooliväliseid tegevusi, nagu reisid kohalikesse põllumajandusettevõtetesse, kooliaiad, toiduvalmistamise töökojad, teemapäevad ja mängud.

Lapsed, kes näevad, kust toit pärineb ning kuidas tervislikku toitu valmistada ja nautida, võtavad palju tõenäolisemalt omaks head harjumused. Seda on oluline teada nii kodus kui ka koolis. Tervislik toitumine ja piisav kehaline aktiivsus on nende 12 viisi hulgas, kuidas inimesed saavad vähendada oma vähiriski, nagu on kirjas Euroopa vähitõrje reeglistikus.

Kas sel aastal Euroopa koolispordi päev ikka toimub?

Vaatamata COVID-19 pandeemiast tingitud probleemidele leiab 6. Euroopa koolispordi päev 25. septembril 2020 siiski aset. Kehalise aktiivsuse soodustamine on olulisem kui kunagi varem, sest pandeemia on mõjutanud laste emotsionaalset ja sotsiaalset heaolu ning kehaline aktiivsus võib aidata toime tulla ärevuse ja depressiooniga ning hoida õpilasi heas füüsilises vormis.

Sel aastal palutakse koolidel tutvustada, kuidas nad oma tegevust kohandavad, kavandades nii veebiväliseid kui ka -põhiseid üritusi või hoopis mõlemaid, järgides samas riiklikke ja kohalikke juhiseid. Kehalise kasvatuse tunde kantakse veebis üle kogu Euroopast ja koolid saavad ametlikule veebisaidile ka oma videoid üles laadida (vt veebis Euroopa koolispordi päeva töövahendid ja teabealane käsiraamat).

Euroopa koolispordi päeva kaasrahastatakse Euroopa Komisjoni programmist Erasmus+ ning see on osa Euroopa aktiivsest spordinädalast (#BeActive European Week of Sport). Eelmisel aastal aitasid 44 riigi 9000 kooli kolmel miljonil lapsel olla sel päeval kaks tundi aktiivne. Kuid me loodame, et laste julgustamist olla kehaliselt aktiivsem ei peeta iga-aastaseks väljakutseks, vaid igapäevaseks eesmärgiks.

Tegevus ELi tasandil

Toitumine ja kehaline aktiivsus

Euroopa Komisjon – Tervis ja toiduohutus

Vaktsineerimine

Euroopa Komisjon – Tervis ja toiduohutus

ELi tervishoiupoliitika platvorm

Euroopa Komisjon – Tervis ja toiduohutus

Haridustöötajate digipädevuse raamistik (DigCompEdu)

Euroopa Komisjon – Teadusuuringute Ühiskeskus

Terviseedenduse ja haiguste ennetamise ELi teabeportaal

Euroopa Komisjon – Teadusuuringute Ühiskeskus

Uudised

2020. aasta ELi terviseauhind – üks kahest konkursist käsitleb vaktsineerimist Tähtaeg: 16. september 2020

Vabaühendused, koolid ja lasteaiad, kes soovivad edendada vaktsineerimist (0–18-aastaste puhul) lastel, võivad esitada oma algatusi. Selle auhinnaga toetab komisjon vaktsineerimist, mis WHO hinnangul säästab aastas 2–3 miljonit inimelu.

2020. aasta ELi terviseauhind – üks kahest konkursist käsitleb tervislikke eluviise Tähtaeg: 16. september 2020

Osaleda võivad koolid ja linnad, kus on käivitatud algatused (6–18-aastaste) laste tervislike eluviiside edendamiseks. Tervislik toitumine ja kehaline aktiivsus noores eas on peamine tegur, mis tagab püsiva tervisliku eluviisi hilisemas elus.

Veebis ja koolides – 25. septembril toimub Euroopa koolispordi päev!

ELi programmi Erasmus+ kaudu rahastatav algatus kutsub koole üles oma õpilastele sel spordipäeval vähemalt 120 minutiks aktiivset tegevust korraldama. Üheks väljakutseks on joosta või kõndida 2020. aastal 2020 meetrit, kuid loeb igasugune kehaline aktiivsus, nagu hüplemine, keksimine ja tantsimine!

Euroopa spordinädalal (23.–30. septembrini 2020) keskendutakse vaimsele ja füüsilisele tervisele

Iga-aastane Euroopa spordinädal julgustab inimesi võtma aktiivset eluviisi omaks mitmel viisil, millest paljud on nüüd loomingulisemad ja veebis kättesaadavad. Kogu pandeemia vältel on sport aidanud säilitada meie füüsilist ja vaimset heaolu.

Komisjon käivitab algatuse #BeActiveAtHome, et aidata inimestel jääda aktiivseks hoolimata liikumis- ja muudest piirangutest

Sport ja kehaline aktiivsus parandavad ka füüsilist ja vaimset tervist ning üldist heaolu. Komisjon kutsus inimesi üles näitama teistele, kuidas nad koroonaviiruse kriisi ajal vormis püsisid, et aidata inimesi kogu Euroopas ja mujal olla kodus aktiivsed – #BeActiveAtHome!

Lisateave toitumist ja kehalist aktiivsust käsitlevate komisjoni algatuste kohta

Komisjon teeb tööd selle nimel, et vähendada rämpstoidu agressiivset turustamist lastele, soodustada toidu koostise muutmist, et vähendada suhkru-, rasva- ja soolasisaldust, pakkuda koolilastele värsket puu- ja köögivilja ning muuta kehaliselt aktiivseks olemine koolis ja kogukonnas hõlpsaks.

Lugege teabelehte: koolipuuvilja-, -köögivilja ja -piima kava

Euroopa Komisjon võtab vastu uue digiõppe tegevuskava

Uues tegevuskavas võetakse arvesse COVID-19 kriisist saadud õppetunde ning esitatakse pikaajaline visioon digiüleminekust hariduse ja koolituse valdkonnas ELis.

Komisjoni raamistik DigCompEdu aitab õpetajatel digitehnoloogiast täit kasu saada

DigCompEdu üldine võrdlusraamistik on suunatud haridustöötajatele kõigil tasanditel – alates koolieelsest kuni kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduseni. Selles määratakse kindlaks pädevused, mida õpetajad peaksid omandama, et digitehnoloogiat õpetamisel, õppimisel ja hindamisel täiel määral ära kasutada.

Euroopa Komisjoni vahend SELFIE aitab koolidel uueks õppeaastaks internetipõhist õpet kavandada

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies – eneseanalüüs tulemusliku õppimise kohta, soodustades innovatsiooni haridustehnoloogia kaudu) on tasuta, hõlpsasti kasutatav ja kohandatav abivahend, mis aitab koolidel kaasata digitehnoloogiat õpetamises, õppimises ja hindamises.

Teadusuuringute Ühiskeskuse aruanne COVID-19 tõenäolise mõju kohta haridusele

Aruandes pööratakse tähelepanu probleemidele, millega koolid ja õpilased sellel ajavahemikul kokku puutuvad, ning soovitatakse koolidel valmistuda alternatiivseteks õppemeetoditeks, sealhulgas veebipõhiseks õppeks.

Komisjon avaldab poliitikaülevaate, mis käsitleb hariduslikku ebavõrdsust Euroopas ja koolide füüsilist sulgemist COVID-19 pandeemia ajal

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse aruandes rõhutatakse vajadust sihipäraste meetmete järele, et aidata ebasoodsas olukorras olevatel lastel õppimises teistele järele jõuda.

WHO küsimused ja vastused: koolid ja COVID-19

Kahel koolil viiest kogu maailmas puudusid enne COVID-19 pandeemiat esmased kätepesuvõimalused (UNICEF, WHO)

WHO/UNICEFi ühise järelevalveprogrammi andmetest nähtub, et 2019. aastal puudus 43%-l koolidest kogu maailmas võimalus esmaseks kätepesuks vee ja seebiga. See on pandeemia ajal ohutu tegutsemise põhieeldus.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus: COVID-19 lastel ja koolikeskkonna roll COVID-19 levikul

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus annab ülevaate (0–18-aastaste) laste COVID-19 epidemioloogiast ja haigustunnustest ELi/EMP riikides ja Ühendkuningriigis ning hindab lapsehoiuasutuste rolli COVID-19 leviku puhul.

Terviseprogrammi projektid

Obtains E2: rasvumisalased koolitus- ja teabeteenused Euroopas – 2. etapp

OBTAINS-E2 toetab juurdepääsu kehakaalu reguleerimise parimatele tavadele ja püüab teha usaldusväärse teabe kättesaadavaks kõigile, pöörates erilist tähelepanu ebavõrdsuse vähendamisele ja rasvumise vastu võitlemise poliitika väljatöötamisele kogu piirkonnas.

Muud huvipakkuvad lingid

Laste rasvumist käsitlev tegevuskava

Euroopa vähitõrje reeglistik

STOP – Teadus ja tehnoloogia laste ülekaalisusega seotud poliitikas

ELi parima tava portaal

Euroopa Komisjon: koolilõuna retseptiraamat

Tartu tervislike eluviiside üleskutse

Toidu koostise muutmine

Toidu ja alkoholivabade jookide turustamine lastele ja noorukitele

Maailma rasvumisvastase võitluse föderatsioon (World Obesity Federation)