Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Bilten Zdravlje-EU, br. 256. – U prvom planu

Povratak u školske klupe možda i jest drugačiji, ali EU je i dalje jednako predan tome da djeci osigura zdrav početak

Početak školske godine 2020. – 2021. nije nalik ni na jedan početak dosad jer COVID-19 još uvijek zahtijeva neka ograničenja, a lokalna su tijela spremna reagirati u slučaju izbijanja zaraze. No jedno se nije promijenilo – predanost Unije tome da djeci školske dobi osigura zdrav početak života. Pitali smo ravnatelja Komisije za javno zdravstvo Johna F. Ryana o nekoliko aktivnosti koje su od posebne važnosti s početkom nove akademske godine: nagrada EU-a za djelovanje u području zdravlja, program voća i povrća i Europski školski sportski dan.

Kako nagrada EU-a za djelovanje u području zdravlja 2020. koristi djeci?

Nagrada EU-a za djelovanje u području zdravlja 2020. koristi djeci školske dobi nagrađivanjem i razmjenom inicijativa osmišljenih da zaštite i unaprijede njihovo zdravlje na dva načina – promicanjem zdravog načina života i promicanjem cijepljenja djece u dobi od 6 do 18 godina. I jedno i drugo ključno je za zdravlje djece, a nagrada za djelovanje u području zdravlja pomaže u podizanju svijesti i poticanju većeg angažmana.

Uz to, škole se mogu natjecati za obje nagrade, koje donose izdašni nagradni fond koji će im pomoći da nastave s radom na promicanju dobrog zdravlja. Kategorija zdravog načina života otvorena je i za gradove, a kategorija cijepljenja otvorena je za nevladine organizacije, vrtiće i škole. Vremena za sudjelovanje još uvijek ima. Rok za prijavu je 16. rujna 2020.

Nagrada EU-a za djelovanje u području zdravlja podiže i svijest o presudnoj ulozi koju škole, vrtići, gradovi i nevladine organizacije imaju u promicanju javnog zdravlja, a inicijative koje se prijavljuju za dodjelu predstavljene su kao dobre prakse koje se mogu prilagoditi za upotrebu na drugim mjestima ili poslužiti kao inspiracija.

Što je EU-ov program voća i povrća?

EU ulaže 250 milijuna eura po školskoj godini do 2023. u ovu inicijativu kojom se školarcima besplatno dijele svježe voće, povrće, mlijeko i određeni mliječni proizvodi. Programom se financira i obrazovanje na otvorenom, kao što su izleti na lokalna poljoprivredna gospodarstva, školski vrtovi, radionice kuhanja, tematski dani i igre.

Kada djeca vide odakle hrana dolazi, kako pripremiti zdrave obroke i uživati u njima, mnogo je vjerojatnije da će usvojiti dobre navike. To je važno naučiti kod kuće i u školi. Kako je navedeno u Europskom kodeksu protiv raka, zdrava prehrana i dovoljno tjelovježbe jedan su od 12 načina kako ljudi mogu smanjiti rizik od raka.

Hoće li se ove godine održati Europski školski sportski dan?

Ovogodišnji 6. Europski školski sportski dan održat će se 25. rujna 2020., unatoč izazovima koje predstavlja COVID-19. Važnije je nego ikad poticati tjelesnu aktivnost jer je pandemija utjecala na emocionalnu i društvenu dobrobit djece, a tjelesna aktivnost može pomoći u prevladavanju anksioznosti i depresije, kao i u održavanju tjelesne kondicije.

Ove godine škole su pozvane da pokažu kako prilagođavaju svoje aktivnosti planiranjem događaja uživo, na internetu ili kombinacijom ta dva pristupa, poštujući državne i lokalne mjere zaštite. Satovi tjelesnog odgoja na internetu emitirat će se diljem Europe, a škole mogu učitati i vlastite videozapise na službenu internetsku stranicu (vidjeti komplet programskih alata i komunikacijski priručnik za Europski školski sportski dan na internetu).

Europski školski sportski dan sufinanciran je iz programa Komisije Erasmus+ i dio je kampanje #BeActive Europskog tjedna sporta. Prošle je godine 9000 škola u 44 države pomoglo 3 milijuna djece da bude fizički aktivno tog dana u ukupnom trajanju od dva sata. Međutim, nadamo se da se poticanje djece na tjelesnu aktivnost neće protumačiti kao izazov koji se odvija jednom godišnje, već kao svakodnevni cilj.

Aktivnosti na razini EU-a

Prehrana i tjelesna aktivnost

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Cijepljenje

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Platforma za zdravstvenu politiku

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Okvir digitalnih kompetencija za nastavnike (DigCompEdu)

Europska komisija – Zajednički istraživački centar

Portal znanja o promicanju zdravlja i sprečavanju bolesti

Europska komisija – Zajednički istraživački centar

Vijesti

Nagrada EU-a za djelovanje u području zdravlja 2020. – Jedan od dva javna poziva je na temu cijepljenja: rok 16. rujna 2020.

Nevladine organizacije, škole i vrtići koji rade na promicanju cijepljenja djece (do 18 godina) pozivaju se da pošalju svoje inicijative. Komisija ovom nagradom potiče cijepljenje, koje prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije spašava od dva do tri milijuna života godišnje.

Nagrada EU-a za djelovanje u području zdravlja 2020. – Jedan od dva javna poziva je na temu zdravog načina života: rok 16. rujna 2020.

Za nagradu se mogu prijaviti škole i gradovi s inicijativama za promicanje zdravog načina života djece (u dobi od 6 do 18 godina). Zdrava prehrana i tjelesna aktivnost od najranije dobi presudni su čimbenici kojima se osigurava trajan zdrav način života kasnije tijekom života.

Na internetu i u školama - Europski školski sportski dan održava se 25. rujna!

Ova inicijativa, koja se financira u okviru Unijina programa Erasmus Plus, poziva škole da na Dan sporta pokrenu svoje učenike na barem 120 minuta. Jedan je od izazova pretrčati ili prohodati 2020 metara 2020. godine, ali važan je bilo kakav oblik tjelesne aktivnosti, poput skakanja, preskakanja i plesa!

Europski tjedan sporta od 23. do 30. rujna 2020. usredotočen je na mentalno i tjelesno zdravlje

Godišnji Europski tjedan sporta na razne načine potiče ljude da usvoje aktivan životni stil – mnogi od tih načina sada su kreativniji i dostupni na internetu. Tijekom pandemije sport nam omogućuje očuvanje naše fizičke i mentalne dobrobiti.

Komisija je pokrenula kampanju #BeActiveAtHome kako bi potakla ljude da ostanu aktivni unatoč karanteni i ograničenjima

Sport i tjelesna aktivnost poboljšavaju tjelesno i mentalno zdravlje, kao i opću dobrobit. Komisija je pozvala građane da drugima pokažu kako ostaju u formi za vrijeme krize izazvane koronavirusom kako bi kampanjom #BeActiveAtHome pomogli ljudima u cijeloj Europi i šire da ostanu aktivni kod kuće!

Saznajte više o inicijativama Komisije koje su vezane uz prehranu i tjelesnu aktivnost

Komisija radi na smanjenju agresivnog oglašavanja brze i nezdrave hrane djeci, na poticanju promjene sadržaja hrane kako bi se smanjio udio šećera, masti i soli, na osiguravanju svježeg voća i povrća za djecu školske dobi i na olakšavanju tjelesne aktivnosti u okviru škole i šire zajednice.

Pogledajte informativni članak o programu u školama EU-a: Voće, povrće i mlijeko

Europska komisija donijet će novi Akcijski plan za digitalno obrazovanje

U novom akcijskom planu primijenit će se iskustva stečena tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19 i utvrditi dugoročna vizija digitalne transformacije obrazovanja i osposobljavanja u Uniji.

Komisijin okvir DigCompEdu pomaže nastavnicima da u potpunosti iskoriste digitalne tehnologije

Opći referentni okvir DigCompEdu usmjeren je na nastavnike na svim razinama, od predškolskog do strukovnog i visokog obrazovanja te obrazovanja odraslih. Okvir opisuje kompetencije koje bi nastavnici trebali steći kako bi u potpunosti iskoristili digitalne tehnologije za poučavanje, učenje i vrednovanje.

Alat Europske komisije „SELFIE” može pomoći školama u planiranju nastave putem interneta za novu školsku godinu

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) je besplatan alat, prilagodljiv i jednostavan za upotrebu, osmišljen kako bi se školama pomoglo da digitalne tehnologije uključe u poučavanje, učenje i vrednovanje učenika.

Izvješće JRC-a o vjerojatnom utjecaju koji će COVID-19 imati na obrazovanje

U izvješću se ističu poteškoće s kojima su se škole i učenici suočavali tijekom tog razdoblja i preporučuje da se škole pripreme za alternativne metode poučavanja, uključujući poučavanje putem interneta.

Komisija objavljuje sažetak politika o obrazovnim nejednakostima u Europi i fizičkom zatvaranju škola tijekom pandemije bolesti COVID-19

U izvješću Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije dodatno se naglašava potreba za ciljanim mjerama koje će pomoći djeci u nepovoljnom položaju da ne zaostaju.

SZO pitanja i odgovori: Škole i COVID-19

Prije pandemije bolesti COVID-19 u dvije od pet škola u svijetu nedostajalo je osnovnih uvjeta za pranje ruku – UNICEF, SZO

Podaci iz Zajedničkog programa praćenja SZO-a/UNICEF-a pokazuju da 43 % škola u svijetu 2019. nije imalo pristup pranju ruku sapunom i vodom – što je ključni preduvjet za siguran rad tijekom pandemije.

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti, ECDC: COVID-19 u djece i uloga školskog okruženja u prijenosu bolesti COVID-19

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti daje pregled epidemiologije i svojstava bolesti COVID-19 u djece (do 18 godina) u zemljama EU-a/EGP-a i Ujedinjenoj Kraljevini te procjenjuje ulogu okruženja za skrb o djeci u prijenosu bolesti COVID-19.

Projekti u okviru zdravstvenog programa

Obtains E2: Obuka i informacijske usluge vezane uz pretilost Europi – druga faza

OBTAINS-E2 podržava pristup najboljim praksama usluga za upravljanje tjelesnom težinom i nastoji učiniti pouzdane informacije dostupnima svima, s posebnim naglaskom na smanjenju nejednakosti i razvoju politika za suzbijanje pretilosti u cijeloj regiji.

Druge zanimljive poveznice

Akcijski plan za suzbijanje pretilosti kod djece

Europski kodeks protiv raka

STOP – znanost i tehnologija u politici suzbijanja pretilosti kod djece

EU Portal najbolje prakse

Europska komisija: Kuharica za ručak u školi

Inicijativa „Poziv iz Tartua na zdrav način života”

Promjena sadržaja hrane

Oglašavanje hrane i bezalkoholnih pića usmjereno na djecu i adolescente

Svjetska zaklada za pretilost