Skip to main content
Public Health

Portāla “Veselība ES” e-jaunumi Nr. 256 – Priekšplānā

Varbūt atgriešanās skolā šogad ir citāda, tomēr ES ir apņēmusies, lai bērniem gads sāktos veselīgi.

2020.–2021. mācību gada sākums nelīdzinās līdz šim pieredzētajiem, jo Covid-19 dēļ joprojām vajadzīgi daži ierobežojumi un uzliesmojumu gadījumā vietējās iestādes ir gatavas rīkoties. Taču nav mainījusies ES apņemšanās dot skolēniem veselīgu sākumu dzīvē. Komisijas Sabiedrības veselības direktoram Džonam F. Raianam uzdevām jautājumus par vairākām iniciatīvām, kam būs īpaša nozīme jaunā mācību gada sākumā: par ES Veselības balvu, Augļu un dārzeņu programmu skolām un ES skolu sporta dienu.

Kādu labumu ES 2020. gada Veselības balva sniedz bērniem?

Skolēni no ES 2020. gada Veselības balvas gūst labumu tādā veidā, ka tiek atalgotas un publiskotas iniciatīvas, kuras izstrādātas, lai divos dažādos veidos aizsargātu un uzlabotu bērnu veselību: popularizējot veselīgu dzīvesveidu un veicinot vakcināciju bērniem vecumā no 6 līdz 18 gadiem. Abi šie elementi ir vitāli nozīmīgi bērnu veselībai, un Veselības balva palīdz vairot informētību un veicināt lielāku iesaisti.

Turklāt skolas ir tiesīgas sacensties abās kategorijās ar izredzēm uz dāsnām balvām, kas palīdzētu turpināt darbu labas veselības veicināšanā. Veselīgā dzīvesveida kategorija ir pieejama arī pilsētām, bet vakcinācijas kategorijā var piedalīties ne vien skolas, bet arī NVO un bērnudārzi. Piedalīties vēl var paspēt: pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 16. septembris.

ES Veselības balva arī veicina izpratni par svarīgo nozīmi, kāda skolām, bērnudārziem, pilsētām un NVO ir veselības veicināšanā, un balvai iesniegtās iniciatīvas tiek demonstrētas kā labā prakse, ko var pielāgot izmantošanai citur vai kas var kalpot par iedvesmas avotu.

Kas ir ES skolu augļu, dārzeņu un piena programma?

Līdz 2023. gadam ES katru mācību gadu šajā iniciatīvā iegulda 250 miljonus eiro; šajā iniciatīvā skolēni bez maksas saņem svaigus augļus, dārzeņus, pienu un dažus piena produktus. Šī programma finansē arī izglītības pasākumus brīvā dabā, piem., vietējo lauku saimniecību apmeklējumus, skolu dārzus, ēdiena gatavošanas darbnīcas, tematiskās dienas un spēles.

Ja bērni redz, no kurienes nāk pārtika un kā pagatavot un baudīt veselīgu maltīti, daudz ticamāk, ka viņi iemantos labus ieradumus. To ir svarīgi iemācīties gan mājās, gan skolā. Veselīgs uzturs un pietiekama fiziskā aktivitāte pieder pie 12 veidiem, kā cilvēki sev var samazināt vēža risku; tas ir aprakstīts Eiropas pretvēža rīcības kodeksā.

Vai šogad notiks Eiropas skolu sporta diena?

Par spīti Covid-19 radītajām problēmām, 6. Eiropas skolu sporta diena notiks 2020. gada 25. septembrī. Vēl nekad agrāk nav bijis tik svarīgi veicināt fiziskās aktivitātes, jo pandēmija ir iedragājusi bērnu emocionālo un sociālo labbūtību, un fiziskā aktivitāte var palīdzēt novērst trauksmi un depresiju, kā arī palīdzēt skolēniem uzturēt fizisko formu.

Šogad skolas tiek aicinātas parādīt, kā tās pielāgo savu darbību, plānojot pasākumus gan parastajā veidā, gan tiešsaistē vai abus veidus kombinējot, un to darot saskaņā ar valsts līmeņa un vietējām pamatnostādnēm. Tiešsaistes fiziskās audzināšanas stundas tiks straumētas visā Eiropā, un skolas savus videomateriālus var augšupielādēt oficiālajā vietnē (sk. Eiropas skolu sporta dienas rīkkopu un komunikācijas rokasgrāmatu tiešsaistē).

Eiropas skolu sporta dienu līdzfinansē Komisijas programma “Erasmus+”, un tā ir daļa no #BeActive Eiropas Sporta nedēļas. Pagājušajā gadā 9000 skolu 44 valstīs 3 miljoniem bērnu palīdzēja šajā dienā kopumā divas stundas būt fiziski aktīviem. Ceram, ka mudināt bērnus būt fiziski aktīvākiem nav gadskārtēja kampaņa, bet gan mērķis ikdienā.

ES līmeņa darbības

Uzturs un fiziskā aktivitāte

Eiropas Komisija. Veselība un pārtikas nekaitīgums

Vakcinācija

Eiropas Komisija. Veselība un pārtikas nekaitīgums

Veselības politikas platforma

Eiropas Komisija. Veselība un pārtikas nekaitīgums

Digitālo kompetenču satvars pedagogiem (DigCompEdu)

Eiropas Komisija. Kopīgais pētniecības centrs

Veselības veicināšanas un slimību profilakses zinību vārteja

Eiropas Komisija. Kopīgais pētniecības centrs

Jaunumi

2020. gada ES Veselības balva. No abiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus viens attiecas uz vakcināciju; termiņš: 2020. gada 16. septembris

Iniciatīvas iesniegt tiesīgas ir NVO, skolas un bērnudārzi, kuri cenšas veicināt bērnu (vecumā no 0 līdz 18 gadiem) vakcināciju. Ar šo balvu Komisija atbalsta vakcināciju, kas saskaņā ar PVO aplēsēm katru gadu glābj 2 līdz 3 miljonus dzīvību.

2020. gada ES Veselības balva. No abiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus viens attiecas uz veselīgu dzīvesveidu; termiņš: 2020. gada 16. septembris

Iniciatīvas iesniegt tiesīgas ir skolas un pilsētas, kas īsteno uz bērniem (vecumā no 6 līdz 18 gadiem) orientētas veselīga dzīvesveida iniciatīvas. Lai veidotos noturīgi veselīga dzīvesveida ieradumi, svarīgi ir veselīgi ēst un būt fiziski aktīvam jau no mazotnes.

25. septembrī gan tiešsaistē, gan skolās uz vietas notiks Eiropas skolu sporta diena!

Šī iniciatīva tiek finansēta no ES programmas “Erasmus+” un aicina skolas panākt, lai sporta dienā skolēni vismaz 120 minūtes būtu kustībā. Viens izaicinājums ir 2020. gadā noskriet vai noiet 2020 metrus, taču skaitās jebkura fiziska aktivitāte, arī lēkāšana vai dejošana!

Eiropas Sporta nedēļā, kas notiek 2020. gada 23.–30. septembrī, galvenā uzmanība ir veltīta garīgajai un fiziskajai veselībai

Ikgadējā Eiropas Sporta nedēļa daudzveidīgi mudina cilvēkus uz aktīvu dzīvesveidu; liela daļa šīs radošās daudzveidības ir pieejama arī tiešsaistē. Pandēmijas laikā sports bijis viens no veidiem, kā saglabāt fizisku un garīgu labbūtību.

Komisija sāk iniciatīvu #BeActiveAtHome, lai palīdzētu cilvēkiem par spīti pārvietošanās ierobežojumiem joprojām būt aktīviem

Sports un fiziskā aktivitāte uzlabo arī fizisko un garīgo veselību un vispārējo labsajūtu. Komisija aicināja cilvēkus dalīties ar videoierakstiem par to, kā koronavīrusa krīzē saglabāt formu, palīdzot cilvēkiem visā Eiropā un ārpus tās būt aktīviem mājās (#BeActiveAtHome)

Lasiet vairāk par Komisijas iniciatīvām attiecībā uz uzturu un fizisko aktivitāti

Komisija nodarbojas ar to, lai mazinātu uz bērniem vērstu agresīvu mazvērtīgas pārtikas mārketingu, rosinātu pārveidot produktu sastāvu, samazinot cukura, tauku un sāls saturu, skolēniem sagādātu svaigus augļus un dārzeņus un panāktu, ka skolā un sabiedrībā ir viegli būt fiziski aktīvam.

Sk. faktu lapu par ES skolu apgādes programmu “Augļi, dārzeņi un piens skolām”

Eiropas Komisija pieņems jaunu Digitālās izglītības rīcībplānu

Komisijas atjauninātajā rīcībplānā būs ņemta vērā Covid-19 krīzē gūtā pieredze un izklāstīts ilgtermiņa redzējums par to, kā Eiropas Savienībā īstenojama izglītības un apmācības digitālā pārveide.

Komisijas satvars digitālajai kompetencei izglītībā DigCompEdu palīdz skolotājiem pilnībā izmantot digitālās tehnoloģijas

Vispārīgais DigCompEdu satvars kā paraugs ir paredzēts visu līmeņu izglītotājiem, no pirmsskolas izglītības līdz arodizglītībai, augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai. Tajā ir noteiktas kompetences, kas skolotājiem būtu jāiegūst, lai mācīšanai, zināšanu apguvei un novērtēšanai visā pilnībā būtu iespējams izmantot digitālās tehnoloģijas.

Skolām jaunajā mācību gadā izplānot mācīšanu tiešsaistē palīdzēt var Eiropas Komisijas rīks “SELFIE

SELFIE” (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – mācību efektivitātes pašizvērtēšana, sekmējot inovatīvu izglītības tehnoloģiju ieviešanu) ir bezmaksas rīks, kura nolūks ir palīdzēt skolām mācīšanas, mācīšanās un vērtēšanas procesā ieviest digitālās tehnoloģijas.

JRC ziņojums par Covid-19 varbūtējo ietekmi uz izglītību

Ziņojums izgaismo grūtības, ar kurām šajā laikposmā saskaras skolas un skolēni, un ieteic skolām sagatavoties alternatīvām mācīšanas metodēm, arī mācīšanai tiešsaistē.

Komisija publicē rīcībpolitikas pārskatu, kurā aplūkota izglītības nevienlīdzība Eiropā un skolu fiziskā slēgšana Covid-19 laikā

Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra ziņojums papildus uzsver, cik nepieciešams ir ar īpaši orientētu rīcību palīdzēt nelabvēlīgā situācijā esošiem bērniem atgūt nokavēto.

PVO Jautājumi & atbildes. Skolas un Covid-19

Pirms Covid-19 pandēmijas vairāk nekā trešajā daļā pasaules skolu nebija visparastākās iespējas nomazgāt rokas (UNICEF, PVO)

PVO/UNICEF kopīgās pārraudzības programmas dati liecina, ka 2019. gadā 43 % skolu visā pasaulē nebija iespējas vienkārši nomazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni. Epidēmijas laikā tas ir svarīgs priekšnosacījums spējai droši darboties.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC): kā Covid-19 skar bērnus, un skolas apstākļu loma Covid-19 pārnesē

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs sniedz pārskatu par Covid-19 epidemioloģiju un slimības izpausmēm bērniem (vecumā no 0 līdz 18 gadiem) ES/EEZ valstīs un Apvienotajā Karalistē un novērtē bērnu aprūpes apstākļu nozīmi Covid-19 pārnesē.

Veselības programmas projekti

Obtains E2: Apmācība par aptaukošanos un informatīvi pakalpojumi Eiropā: 2. fāze

OBTAINS-E2 atbalsta, lai būtu piekļūstami tādi svara pārvaldības pakalpojumi, kas izmanto labāko praksi, un cenšas, lai uzticama informācija būtu vispārpieejama; īpaša uzmanība tiek veltīta nevienlīdzības mazināšanai un uz aptaukošanās mazināšanu vērstas reģionāla mēroga rīcībpolitikas izstrādei.

Citas noderīgas saites

Rīcībplāns bērnu aptaukošanās mazināšanai

Eiropas pretvēža rīcības kodekss

“STOP” – zinātne un tehnoloģija rīcībpolitikā pret bērnu aptaukošanos

ES Labas prakses portāls

Eiropas Komisija: recepšu grāmata “Pusdienas skolā”

Tartu aicinājums uz veselīgu dzīvesveidu

Produktu sastāva pārveidošana

Pārtikas un bezalkoholisko dzērienu reklāma bērniem un pusaudžiem

Pasaules Pretaptaukošanās fonds