Skip to main content
Public Health

Nieuwsbrief Gezondheid-EU 256 – Focus

Het schooljaar begint anders dan anders„ maar een gezonde start blijft de inzet van de EU

Het begin van het schooljaar 2020-2021 is anders dan we gewend waren, omdat COVID-19 nog steeds maatregelen vergt en lokale overheden klaar alert blijven op mogelijke uitbraken. Maar één ding is niet veranderd: de wil van de EU om schoolkinderen een gezonde start in het leven te geven. Wij hebben de directeur Volksgezondheid van de Commissie John F. Ryan gesproken over verschillende activiteiten die van bijzonder belang zijn bij het begin van het nieuwe schooljaar: de EU-gezondheidsprijs, de fruit- en groenteregeling en de EU-schoolsportdag.

Wat hebben kinderen aan de EU-gezondheidsprijs 2020?

De EU-gezondheidsprijs 2020 komt ten goede aan schoolkinderen door initiatieven te belonen en promoten die hun gezondheid op verschillende manieren beschermen en bevorderen, namelijk door een gezonde levensstijl en vaccinatie bij kinderen van 6 tot 18 jaar te promoten. Beide zijn van vitaal belang voor de gezondheid van kinderen en de Gezondheidsprijs bevordert de bewustmaking en betrokkenheid op die gebieden.

Bovendien kunnen scholen meedingen naar beide genereuze prijzen, een aardige steun in de rug voor hun werk voor de gezondheid van kinderen. De categorie gezonde levensstijl staat ook open voor steden en de categorie vaccinatie staat open voor ngo’s, kleuterscholen en scholen. Het is nog niet te laat om deel te nemen: de uiterste indieningsdatum is 16 september 2020.

De EU-gezondheidsprijs zet de cruciale rol van scholen, kleuterscholen, steden en ngo’s de bevordering van de volksgezondheid ook duidelijk in de kijker. De initiatieven die meedingen, worden gepresenteerd als goede praktijken die elders kunnen worden toegepast of als inspiratie dienen.

Wat is de EU-regeling voor groenten en fruit?

De EU investeert tot 2023 ieder schooljaar 250 miljoen euro in dit initiatief, dat verse groenten, fruit, melk en bepaalde zuivelproducten gratis aan schoolkinderen verstrekt. De regeling financiert ook onderwijs buiten de schoolmuren, zoals reizen naar lokale boerderijen, schooltuinen, kookworkshops, themadagen en games.

Door te zien waar voedsel vandaan komt en hoe zij gezonde maaltijden kunnen bereiden, hebben kinderen veel meer kans om goede gewoonten aan te nemen. Dit is belangrijk om te leren, thuis en op school. Gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging behoren tot de 12 manieren waarop mensen hun risico op kanker kunnen verminderen, zoals uiteengezet in de Europese kankercode.

Gaat de Europese Schoolsportdag dit jaar door?

De 6e Europese Schoolsportdag vindt plaats op 25 september 2020, ondanks de uitdagingen die COVID-19 stelt. Het is belangrijker dan ooit om lichaamsbeweging aan te moedigen omdat de pandemie het emotionele en sociale welzijn van kinderen heeft aangetast en lichaamsbeweging kan helpen om angst en depressie te voorkomen en leerlingen fysiek fit te houden.

Dit jaar worden scholen uitgenodigd om te laten zien hoe zij hun activiteiten aanpassen door off- of online-evenementen, of een combinatie van beide, te plannen in overeenstemming met de nationale en lokale richtlijnen. Onlinelessen lichamelijke opvoeding zullen in heel Europa worden gestreamd en scholen kunnen ook hun eigen video’s uploaden op de officiële website (zie de toolkit en het communicatiehandboek van de Europese Schoolsportdag, beide online).

De Europese Schoolsportdag wordt medegefinancierd door het Erasmus+-programma van de Commissie en maakt deel uit van de Europese Sportweek #BeActive. Vorig jaar hielpen 9000 scholen in 44 landen 3 miljoen kinderen die dag twee uur fysiek actief te zijn. Maar we hopen natuurlijk dat het aanmoedigen van kinderen om meer te bewegen niet wordt gezien als een jaarlijkse uitdaging, maar als een dagelijkse gewoonte.

Activiteiten op EU-niveau

Voeding en lichamelijke activiteit

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Vaccinatie

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Platform voor gezondheidsbeleid

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Digitaal competentiekader voor lesgevers (DigCompEdu)

Europese Commissie - Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek

Webportal over gezondheidsbevordering en ziektepreventie

Europese Commissie - Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek

Nieuws

EU-gezondheidsprijs 2020 – Oproep 1 – Vaccinatie – Uiterste datum: 16 september 2020

Ngo’s, scholen en kleuterscholen die vaccinatie bij kinderen (0-18 jaar) willen bevorderen, kunnen hun initiatieven indienen. Met deze prijs ondersteunt de Commissie vaccinatie, die volgens schattingen van de WHO jaarlijks 2 tot 3 miljoen levens redt.

EU-gezondheidsprijs 2020 – Oproep 2 – Gezond leven – Uiterste datum: 16 september 2020

Scholen en steden met initiatieven ter bevordering van een gezonde levensstijl voor kinderen (van 6 tot 18 jaar) komen hiervoor in aanmerking. Gezond eten en beweging op jonge leeftijd zijn van cruciaal belang voor een permanente gezonde levensstijl later in het leven.

Online of op school, de Europese schoolsportdag op 25 september gaat door!

Dit initiatief, dat wordt gefinancierd via het Erasmus+-programma van de EU, roept scholen op om hun leerlingen op de sportdag ten minste 120 minuten actief te laten bewegen. Een mogelijke uitdaging is om 2020 meter te rennen of te wandelen in 2020, maar elke vorm van lichaamsbeweging telt, ook huppelen, springen en dansen!

Focus Europese Sportweek (23-30 september 2020) op geestelijke en lichamelijke gezondheid

De jaarlijkse Europese sportweek moedigt mensen op verschillende manieren, die nu vaak erg creatief en online toegankelijk zijn, aan om een actieve levensstijl te volgen. Tijdens de pandemie kan sport ons lichamelijk en geestelijk welzijn in stand houden.

Commissie lanceert #BeActiveAtHome om mensen te helpen actief te blijven ondanks lockdown en beperkingen

Sport en lichaamsbeweging verbeteren onze lichamelijke en geestelijke gezondheid en ons algemeen welzijn. De Commissie heeft mensen uitgenodigd om anderen te laten zien hoe zij fit bleven tijdens de coronacrisis, om mensen in heel Europa en daarbuiten te helpen thuis actief te blijven #BeActiveAtHome!

Meer over de initiatieven van de Commissie op het gebied van voeding en lichaamsbeweging

De Commissie zet zich in om agressieve marketing van junkfood voor kinderen aan banden te leggen, om producenten aan te sporen het suiker-, vet- en zoutgehalte in levensmiddelen te verlagen, om schoolkinderen verse groenten en fruit te bezorgen en om het makkelijk te maken fysiek actief te zijn op school en daarbuiten.

Factsheet over de EU-schoolregeling: groenten, fruit en melk

Europese Commissie komt met nieuw actieplan voor digitaal onderwijs

Het nieuwe actieplan van de Commissie trekt lering uit de coronacrisis en schetst een langetermijnvisie voor de digitale transformatie op het gebied van onderwijs en opleiding in de EU.

Het DigCompEdu-kader van de Commissie helpt leerkrachten ten volle te profiteren van digitale technologie

Het algemene referentiekader DigCompEdu is bestemd voor lesgevers op alle niveaus, van het kleuteronderwijs tot het beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Het stelt vast welke competenties leraren moeten verwerven om ten volle gebruik te kunnen maken van digitale technologie om les te geven en te volgen en om resultaten te beoordelen.

“SELFIE”, een tool van de Europese Commissie, kan scholen helpen bij het plannen van online-lessen in het nieuwe schooljaar

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) is een gratis, gebruiksvriendelijke en aanpasbare tool om scholen te helpen die digitale technologie willen inzetten bij het lesgeven, leren en evalueren.

JRC-verslag over de waarschijnlijke impact van COVID-19 op het onderwijs

In het verslag wordt gewezen op de moeilijkheden waarmee scholen en leerlingen in deze periode worden geconfronteerd, en wordt aanbevolen dat scholen zich voorbereiden op alternatieve onderwijsmethoden, waaronder online lesgeven.

Commissie publiceert beleidsnota over ongelijkheden op onderwijsgebied in Europa en schoolsluitingen tijdens de coronacrisis

In het verslag van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie wordt onder meer gewezen op de noodzaak van gerichte acties om kansarme kinderen te helpen hun achterstand in te lopen.

Vragen en antwoorden WHO: scholen en COVID-19

2 op de 5 scholen over de hele wereld beschikten vóór de coronapandemie niet over basisvoorzieningen om handen te wassen — UNICEF, WHO

Uit gegevens van het gezamenlijk monitoringprogramma van de WHO en UNICEF blijkt dat het in 43% van de scholen over de hele wereld in 2019 niet mogelijk was om je handen te wassen met water en zeep, een essentiële voorwaarde om veilig te kunnen functioneren tijdens de pandemie.

ECDC: COVID-19 bij kinderen en de rol van de schoolomgeving bij de overdracht van COVID-19

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding geeft een overzicht van de epidemiologische en ziektekenmerken van COVID-19 bij kinderen (0-18) in de EU/EER-landen en het VK, en beoordeelt de rol van kinderopvang bij de overdracht van COVID-19.

Projecten van het gezondheidsprogramma

Obtains-E2: OBesity Training And Information Services in Europe - fase 2

OBTAINS-E2 ondersteunt de toegang tot beproefde diensten voor gewichtscontrole en streeft ernaar betrouwbare informatie beschikbaar te stellen voor iedereen, met bijzondere aandacht voor het terugdringen van ongelijkheden en het ontwikkelen van beleid om zwaarlijvigheid in de hele regio aan te pakken.

Andere links

Actieplan inzake obesitas bij kinderen

Europese code tegen kanker

STOP: Wetenschap en technologie in het kinderobesitasbeleid

Portaal voor best practices

Europese Commissie: Receptenbook voor lunch op school

Oproep van Tartu voor een gezonde levensstijl

Andere samenstelling van levensmiddelen

Marketing van levensmiddelen en niet-alcoholische dranken voor kinderen en adolescenten

World Obesity Foundation