Skip to main content
Public Health

Biuletyn „Zdrowie-UE” nr 256 – W centrum uwagi

Powrót do szkoły może być inny, ale zobowiązanie UE do zapewnienia dzieciom zdrowego startu pozostaje takie samo

Początek roku szkolnego 2020–2021 jest zupełnie inny niż zwykle. COVID-19 nadal wymusza pewne ograniczenia, a władze lokalne są gotowe do reagowania w razie wystąpienia ognisk epidemicznych. Jedna rzecz się jednak nie zmieniła – zobowiązanie UE do zapewnienia dzieciom szkolnym zdrowego startu w życiu. Zapytaliśmy dyrektora ds. zdrowia publicznego w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej Johna F. Ryana o kilka działań, które mają szczególne znaczenie w momencie rozpoczęcia nowego roku szkolnego: nagrodę UE w dziedzinie zdrowia, program „Owoce i warzywa w szkole” oraz Europejski Dzień Sportu Szkolnego.

W jaki sposób nagroda UE w dziedzinie zdrowia za 2020 r. przynosi korzyści dzieciom?

Nagroda UE w dziedzinie zdrowia za 2020 r. przynosi korzyści dzieciom, ponieważ wynagradza i propaguje inicjatywy mające na celu ochronę i poprawę ich zdrowia na dwa różne sposoby – przez promowanie zdrowego stylu życia oraz przez promowanie szczepień u dzieci w wieku od 6–18 lat. Oba te sposoby są kluczowe dla zdrowia dzieci, a nagroda w dziedzinie zdrowia pomaga zwiększać świadomość i zachęcać do większego zaangażowania.

Ponadto szkoły mogą ubiegać się o oba te wyróżnienia, z którymi wiążą się wysokie nagrody, mające pomóc im w kontynuowaniu prac na rzecz promowania zdrowego stylu życia. Poza szkołami w kategorii zdrowego stylu życia mogą konkurować również miasta, zaś w kategorii szczepień – organizacje pozarządowe i przedszkola. Nadal można zgłosić swoją kandydaturę – termin składania wniosków upływa 16 września 2020 r.

Nagroda UE w dziedzinie zdrowia zwiększa również świadomość istotnej roli, jaką szkoły, przedszkola, miasta i organizacje pozarządowe odgrywają w promowaniu zdrowia publicznego, a inicjatywy zgłoszone do nagrody są promowane jako dobre praktyki, które można zaadaptować do wykorzystania w innych miejscach lub które mogą służyć jako inspiracja.

Czym jest unijny program „Owoce i warzywa w szkole”?

Inicjatywa ta polega na bezpłatnym dostarczaniu uczniom świeżych owoców, warzyw, mleka i niektórych produktów mlecznych. UE zainwestuje w nią 250 mln euro w każdym roku szkolnym do 2023 r. Z tego programu finansuje się także edukację pozaszkolną, np. wycieczki do lokalnych gospodarstw rolnych, ogródki szkolne, warsztaty kulinarne, dni tematyczne i gry.

Widząc, skąd pochodzi jedzenie i jak należy przygotować zdrowe posiłki i się nimi cieszyć, dzieci mają znacznie większą szansę wyrobienia sobie dobrych nawyków. Jest to ważna rzecz, której trzeba się nauczyć – w domu i w szkole. Zdrowa dieta i wystarczająca ilość ćwiczeń fizycznych znajdują się wśród 12 sposobów zmniejszania ryzyka zachorowania na raka określonych w Europejskim kodeksie walki z rakiem.

Czy w tym roku odbędzie się Europejski Dzień Sportu Szkolnego?

Szósty Europejski Dzień Sportu Szkolnego odbędzie się 25 września 2020 r. pomimo wyzwań związanych z COVID-19. Zachęcanie do aktywności fizycznej jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ pandemia wpłynęła na emocjonalny i społeczny dobrostan dzieci, a aktywność fizyczna może pomóc w zapobieganiu lękom i depresji, a także pomóc w utrzymaniu kondycji fizycznej uczniów.

W tym roku zachęca się szkoły do pokazania, w jaki sposób dostosowują swoje działania przez planowanie wydarzeń off-line lub on-line lub łączenie obu tych sposobów, przestrzegając krajowych i lokalnych wytycznych. Internetowe sesje wychowania fizycznego będą transmitowane w całej Europie, a szkoły mogą również umieszczać swoje własne filmy na oficjalnej stronie internetowej (zob. zestaw narzędzi na potrzeby Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego i podręcznik komunikacji, dostępne on-line).

Europejski Dzień Sportu Szkolnego jest współfinansowany w ramach programu Komisji Erasmus+ i stanowi część Europejskiego Tygodnia Sportu #BeActive. Rok temu tego dnia 9 tys. szkół w 44 krajach wsparło aktywność fizyczną 3 mln dzieci przez całe dwie godziny. Mamy jednak nadzieję, że zachęcanie dzieci do większej aktywności fizycznej nie jest postrzegane jako coroczne wyzwanie, lecz jako codzienny cel.

Działania na poziomie UE

Odżywianie i aktywność fizyczna

Komisja Europejska – Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności

Szczepienia

Komisja Europejska – Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności

Platforma polityki zdrowotnej

Komisja Europejska – Zdrowie i Bezpieczeństwo Żywności

Ramy kompetencji cyfrowych dla nauczycieli (DigCompEdu)

Komisja Europejska – Wspólne Centrum Badawcze

Platforma Wiedzy na temat Promocji Zdrowia i Zapobiegania Chorobom

Komisja Europejska – Wspólne Centrum Badawcze

Aktualności

Nagroda UE w dziedzinie zdrowia za 2020 r. – jeden z dwóch naborów dotyczy szczepień: termin zgłoszeń upływa 16 września 2020 r.

Do składania inicjatyw kwalifikują się organizacje pozarządowe, szkoły i przedszkola, które chcą promować szczepienia dzieci (w wieku 0–18 lat). Za pomocą tej nagrody Komisja wspiera szczepienia, które według szacunków WHO ratują rocznie życie 2–3 milionom osób.

Nagroda UE w dziedzinie zdrowia za 2020 r. – jeden z dwóch naborów dotyczy zdrowego stylu życia: termin zgłoszeń upływa 16 września 2020 r.

Kwalifikują się szkoły i miasta realizujące inicjatywy na rzecz promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci (w wieku 6–18 lat). Zdrowe odżywianie się i aktywność fizyczna w młodym wieku są kluczowe dla zdrowego stylu życia w późniejszym okresie.

Europejski Dzień Sportu Szkolnego odbędzie się 25 września – w internecie i w szkołach!

W ramach tej inicjatywy, finansowanej za pośrednictwem unijnego programu Erasmus+, wzywa się szkoły do zapewnienia uczniom aktywności fizycznej w Dniu Sportu przez co najmniej 120 minut. Jedno z wyzwań polega na przebiegnięciu lub przejściu 2020 metrów w 2020 r., ale liczy się każda aktywność fizyczna, np. podskakiwanie, skakanie przez skakankę czy taniec.

Europejski Tydzień Sportu (23–30 września 2020 r.) jest poświęcony zdrowiu psychicznemu i fizycznemu

W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu zachęca się ludzi do prowadzenia aktywnego trybu życia na różne sposoby – wiele z nich jest teraz bardziej kreatywnych i dostępnych w sieci. W trakcie pandemii sport jest sposobem na utrzymanie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego.

Komisja uruchamia inicjatywę #BeActiveAtHome, aby promować aktywność fizyczną pomimo izolacji i ograniczeń

Sport i aktywność fizyczna przyczyniają się do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego oraz ogólnego dobrostanu. Komisja zaprosiła Europejczyków do pochwalenia się swoimi sposobami utrzymywania formy podczas kryzysu związanego z COVID-19, aby pomóc ludziom w całej Europie i poza nią w uprawianiu aktywności fizycznej w domu (#BeActiveAtHome)!

Dowiedz się więcej na temat inicjatyw Komisji w zakresie żywienia i aktywności fizycznej

Komisja podejmuje działania na rzecz ograniczenia agresywnego marketingu niezdrowej żywności dla dzieci, zachęcania do zmiany składu produktów spożywczych w celu zmniejszenia ilości cukru, tłuszczu i soli, zapewniania świeżych owoców i warzyw dzieciom w wieku szkolnym oraz ułatwiania aktywności fizycznej w szkole i poza nią.

Zob. zestawienie informacji na temat unijnego programu „Owoce, warzywa i mleko w szkole”

Komisja Europejska przyjmie nowy Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

W ramach nowego planu działania uwzględnione zostaną wnioski wyciągnięte z kryzysu związanego z COVID-19 i nakreślona zostanie długofalowa wizja cyfrowej transformacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia w UE.

Ramy DigCompEdu Komisji Europejskiej pomagają nauczycielom w pełni korzystać z technologii cyfrowych

Ogólne ramy odniesienia DigCompEdu skierowane są do nauczycieli na wszystkich poziomach – od edukacji przedszkolnej, przez edukację zawodową i wyższą, po kształcenie dorosłych. Określono w nich kompetencje, które nauczyciele powinni zdobyć, aby w pełni wykorzystywać technologie cyfrowe do celów nauczania, uczenia się i oceny.

Narzędzie Komisji Europejskiej „SELFIE” może pomóc szkołom w planowaniu nauczania on-line na nowy rok szkolny

SELFIE (autorefleksja nad efektywnym uczeniem się przez wspieranie innowacji za pomocą technologii edukacyjnych) jest nieodpłatnym, łatwym w użyciu, personalizowanym narzędziem zaprojektowanym, aby pomóc szkołom włączyć technologie cyfrowe w proces nauczania, uczenia się i oceny uczniów.

Sprawozdanie JRC dotyczące prawdopodobnego wpływu COVID-19 na edukację

W sprawozdaniu tym podkreślono trudności doświadczane przez szkoły i uczniów w tym okresie oraz zalecono, aby szkoły przygotowały się do stosowania alternatywnych metod nauczania, w tym nauczania on-line.

Komisja publikuje przegląd polityki w zakresie nierówności edukacyjnych w Europie i zamknięcia szkół w trakcie pandemii COVID-19

W sprawozdaniu Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej podkreślono ponadto potrzebę ukierunkowanych działań mających na celu pomoc dzieciom w trudnej sytuacji w nadrabianiu zaległości.

Pytania i odpowiedzi WHO: szkoły i COVID-19

Przed pandemią COVID-19 w dwóch na pięć szkół na całym świecie brakowało podstawowej infrastruktury do mycia rąk – UNICEF, WHO

Dane ze wspólnego programu WHO/UNICEF w zakresie monitorowania świadczą o tym, że w 2019 r. w 43 proc. szkół na całym świecie brakowało infrastruktury do podstawowego mycia rąk mydłem i wodą – kluczowego warunku bezpiecznego funkcjonowania w czasie pandemii.

ECDC: COVID-19 u dzieci i rola środowiska szkolnego w przenoszeniu COVID-19

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób przedstawia przegląd epidemiologii i charakterystyki przebiegu COVID-19 u dzieci (0–18 lat) w krajach UE/EOG i w Wielkiej Brytanii oraz ocenia rolę placówek opieki nad dziećmi w przenoszeniu COVID-19.

Projekty realizowane w ramach programu działań w dziedzinie zdrowia

Obtains E2: usługi szkolenia i informowania na temat otyłości w Europie – etap 2 (ang. OBesity Training And Information Services in Europe)

Celem OBTAINS-E2 jest zapewnienie dostępu do usług w zakresie kontrolowania wagi zgodnie z najlepszymi praktykami oraz udostępnienie każdemu rzetelnych informacji, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszania nierówności i opracowywania polityki w celu zwalczania otyłości w całym regionie.

Inne ciekawe strony

Plan działania w sprawie otyłości u dzieci

Europejski kodeks walki z rakiem

STOP – nauka i technologia w polityce zwalczania otyłości u dzieci (ang. Science and Technology in Childhood Obesity Policy)

Unijny portal najlepszych praktyk

Komisja Europejska: książka z przepisami na obiady w szkole

Wezwanie z Tartu w sprawie zdrowego stylu życia

Zmiana składu produktów spożywczych

Marketing żywności i napojów bezalkoholowych skierowany do dzieci i młodzieży

Światowa Fundacja ds. Otyłości