Skip to main content
Public Health

Bilten Zdravje-EU, št. 256: V žarišču

EU je zavezana, da bo otrokom zagotovila zdrav začetek šolskega leta

Začetek šolskega leta 2020–2021 je drugačen od vseh prejšnjih, saj zaradi covida-19 še vedno veljajo nekatere omejitve, lokalni organi pa so se pripravljeni odzvati v primeru novih izbruhov. Toda ena stvar se ni spremenila – zaveza EU, da šolskim otrokom omogoči zdrav začetek šolanja. Direktorja službe za javno zdravje pri Evropski komisiji Johna F. Ryana smo prosili za več informacij glede nekaterih pomembnejših dejavnosti ob začetku novega šolskega leta: zdravstveni nagradi EU, shemi EU za sadje in zelenjavo v šolah ter evropskem dnevu športa.

Kako zdravstvena nagrada EU 2020 koristi otrokom?

Zdravstvena nagrada EU 2020 pomaga šolskim otrokom in je namenjena izmenjavi pobud za zaščito in izboljšanje njihovega zdravja – s spodbujanjem zdravega načina življenja in cepljenja pri otrocih, starih od 6 do 18 let. Zdrav način življenja in cepljenje sta bistvenega pomena za zdravje otrok, zdravstvena nagrada pa prispeva k večji ozaveščenosti in spodbuja angažiranost.

Šole se lahko potegujejo za obe nagradi, ki spodbujata njihovo delo na področju krepitve dobrega zdravja. V nagradi za zdrav način življenja lahko sodelujejo tudi mesta, za nagrado na področju cepljenja pa se lahko potegujejo nevladne organizacije, vrtci in šole. Prijave so še vedno odprte – rok je 16. september 2020.

Zdravstvena nagrada EU tudi ozavešča o ključni vlogi šol, vrtcev, mest in nevladnih organizacij pri promociji javnega zdravja. Pobude, prejete v okviru nagrade, so predstavljene kot dobre prakse, ki se lahko prilagodijo za uporabo v drugih okoliščinah ali služijo kot navdih.

Kaj je shema razdeljevanja sadja in zelenjave v EU?

EU bo vsako šolsko leto do leta 2023 tej pobudi namenila 250 milijonov evrov, ki šolarjem omogoča brezplačno razdeljevanje svežega sadja, zelenjave, mleka in nekaterih mlečnih izdelkov. Shema financira tudi zunanje izobraževanje, kot so obiski lokalnih kmetij, šolski vrtovi, kuharske delavnice, tematski dnevi in igre.

S tem ko otroci vidijo, od kod prihaja hrana ter kako se pripravi in uživa zdrave obroke, je veliko bolj verjetno, da bodo otroci prevzeli dobre navade. Pomembno je, da se otroci naučijo tega doma in v šoli. Po evropskem kodeksu boja proti raku sta zdrava prehrana in zadostna telesna vadba med 12 načini za zmanjšanje tveganja za nastanek raka.

Ali bodo letos pripravili evropski šolski športni dan?

Kljub izzivom, ki jih prinaša COVID-19, bo šesti evropski šolski športni dan potekal 25. septembra 2020. Bolj kot kdaj koli prej je pomembno spodbujati telesno dejavnost, saj je pandemija vplivala na čustveno in družbeno počutje otrok. Telesna dejavnost namreč lahko prepreči tesnobo in depresijo ter okrepi njihovo fizično sposobnost.

Letos bodo lahko šole pokazale, kako prilagajajo svoje dejavnosti z načrtovanjem spletnih dogodkov, zunaj spleta ali s kombinacijo obeh, pri čemer morajo upoštevati nacionalne in lokalne smernice. Spletne ure telesne vzgoje se bodo predvajale po vsej Evropi, šole pa bodo lahko svoje videoposnetke naložile na uradno spletišče (več informacij je na voljo v priročniku o evropskem šolskem športnem dnevu).

Evropski šolski športni dan sofinancira program Erasmus+ Evropske komisije in je del evropskega tedna športa #BeActive. Lani je na dogodku sodelovalo 9 tisoč šol v 44 državah, ki so 3 milijonom otrok omogočile skupno dve uri telesne dejavnosti. Upamo, da spodbujanje otrok k večji telesni dejavnosti ni samo izziv enkrat na leto, temveč da bodo telesno aktivni vsak dan.

Dejavnosti na ravni EU

Prehrana in telesna dejavnost

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Cepljenje

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Platforma zdravstvene politike

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Okvir digitalne kompetence za izobraževalce

Evropska komisija – Skupno raziskovalno središče

Portal o spodbujanju zdravja in preprečevanju bolezni

Evropska komisija – Skupno raziskovalno središče

Novice

Zdravstvena nagrada EU 2020 – med razpisi je tudi tema cepljenja: rok za prijavo je 16. september 2020

Prijavijo se lahko nevladne organizacije, šole in vrtci, ki si prizadevajo za spodbujanje cepljenja otrok (0-18 let). Komisija v okviru te nagrade podpira cepljenje, ki po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije vsako leto reši 2-3 milijone življenj.

Zdravstvena nagrada EU 2020 – med razpisi je tudi tema zdrav način življenja: rok za prijavo je 16. september 2020

Prijavijo se lahko šole in mesta, ki spodbujajo zdrav način življenja otrok (starih od 6 do 18 let). Zdrava prehrana in telesna dejavnost v mladih letih sta ključnega pomena za zagotovitev trajnega zdravega načina življenja pozneje v življenju.

Na spletu v šolah – evropski šolski športni dan bo potekal 25. septembra

Ta pobuda, ki se financira iz programa EU Erasmus Plus, poziva šole, naj dijaki ob dnevu športa vsaj dve uri posvetijo športnim dejavnostim. Med izzivi leta 2020 je tudi tek ali hoja na 2020 metrov. Štejejo pa vse vrste telesne dejavnosti, tudi denimo skakanje, preskakovanje kolebnice in ples!

Evropski teden športa med 23. in 30. septembrom 2020 se osredotoča na duševno in telesno zdravje

Evropski teden športa vsako leto spodbuja ljudi k različnim aktivnim načinom življenja – številne dejavnosti so zdaj še bolj ustvarjalne in dostopne na spletu. Med pandemijo nam je šport omogočal, da smo ohranili telesno in duševno dobro počutje.

Pobuda Komisije #BeActiveAtHome je namenjena pomoči ljudem, da ostanejo aktivni kljub omejitvam gibanja

Šport in telesna dejavnost izboljšujeta telesno in duševno zdravje ter splošno dobro počutje. Komisija je pozvala ljudi, naj pokažejo, kako se sprijemajo s koronavirusno krizo, da bi pomagali ljudem po vsej Evropi in drugod #BeActiveAtHome!

Več o pobudah Komisije o prehrani in telesni dejavnosti

Komisija si prizadeva zmanjšati agresivno trženje nezdrave hrane za otroke, spodbujati spremembo sestave živil z zmanjšanjem vsebnosti sladkorja, maščob in soli, zagotoviti oskrbo šolskih otrok s svežim sadjem in zelenjavo ter spodbujati telesno dejavnost v šoli in skupnosti.

Informativni pregled o šolski shemi EU za sadje, zelenjavo in mleko

Evropska komisija bo sprejela nov akcijski načrt za digitalno izobraževanje

Novi akcijski načrt bo upošteval izkušnje, pridobljene v krizi COVID-19, in določil dolgoročno vizijo za digitalno preobrazbo izobraževanja in usposabljanja v EU.

Okvir digitalne kompetence za izobraževalce pomaga učiteljem v celoti izkoristiti potencial digitalne tehnologije

Splošni okvir digitalne kompetence za izobraževalce je namenjen pedagoškim delavcem na vseh ravneh, od predšolskega do poklicnega in visokošolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih. Opredeljuje kompetence, ki bi jih morali učitelji pridobiti, da bi v celoti izkoristili prednosti digitalne tehnologije na področju poučevanja, učenja in ocenjevanja.

Orodje Evropske komisije SELFIE lahko šolam pomaga pri načrtovanju spletnega poučevanja v novem šolskem letu

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies – samoocenjevanje učinkovitega učenja s spodbujanjem uporabe inovativnih izobraževalnih tehnologij) je brezplačno, uporabnikom prijazno orodje, zasnovano za pomoč šolam pri vključevanju digitalnih tehnologij v procese poučevanja, učenja in preverjanja znanja.

Poročilo Skupnega raziskovalnega središča o verjetnem vplivu COVID-19 na izobraževanje

Poročilo izpostavlja težave, s katerimi se v tem obdobju soočajo šole in dijaki, ter priporoča, naj se šole pripravijo na alternativne metode poučevanja, vključno s spletnim poučevanjem.

Komisija objavila poročilo o neenakostih v izobraževanju v Evropi in fizičnem zaprtju šol med pandemijo covida-19

Poročilo Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije poudarja potreba po ciljno usmerjenih ukrepih, ki prikrajšanim otrokom pomagajo nadoknaditi zaostanek.

Svetovna zdravstvena organizacija: šole in COVID-19

Dve od petih šol po svetu pred pandemijo COVID-19 nista imeli osnovne opreme za umivanje rok – Unicef, WHO

Podatki iz skupnega programa spremljanja Svetovne zdravstvene organizacije in Unicefa kažejo, da 43 % šol po svetu leta 2019 ni imelo možnosti, da bi otrokom omogočile umivanje rok z milom in vodo, kar je ključni pogoj za varno šolsko delo med pandemijo.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni: COVID-19 pri otrocih in vloga šolskih okolij pri prenašanju virusa COVID-19

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni je predstavil pregled epidemiologije in značilnosti bolezni COVID-19 pri otrocih (0-18) v državah EU/EGP in Združenem kraljestvu ter preučil vlogo ustanov za varstvo otrok pri prenosu COVID-19.

Projekti zdravstvenega programa

Obtains E2: usposabljanje in obveščanje o debelosti v Evropi – 2. faza

Projekt Obtains-E2 podpira dostop do storitev na področju najboljših praks za obvladovanje telesne teže in si prizadeva, da bi imeli vsi dostop do zanesljivih informacij, s posebnim poudarkom na zmanjševanju neenakosti in razvoju politik na področju boja proti debelosti v regiji.

Druge zanimive povezave

Akcijski načrt EU o otroški debelosti

Evropski kodeks za boj proti raku

STOP – Znanost in tehnologija v politiki preprečevanja debelosti pri otrocih

Portal EU dobrih praks

Evropska komisija: kosilo in šolska knjiga receptov

Poziv iz Tartuja k zdravemu načinu življenja

Sprememba sestave živil

Trženje hrane in brezalkoholnih pijač otrokom in mladostnikom

Svetovna fundacija za boj proti debelosti