Gå til hovedindholdet
Public Health

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 257 - Fokus

Lyt til dit hjerte! Det er sikkert – og vigtigt – at søge hjælp og blive behandlet for hjerte-kar-sygdomme under covid-19

Vi har talt med Stefan Schreck, kontorchef for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og finansielle instrumenter, forud for Verdens hjertedag den 29. september. Hjertekarsygdomme er den vigtigste årsag til for tidlige dødsfald globalt.

Hvordan har covid-19 påvirket området for hjerte-kar-sygdomme?

Pandemien har sat fokus på mange problemer og sat vores sundhedssystemer under pres. Pandemien har også betydet yderligere udfordringer for personer, der i forvejen har andre sygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme, fordi de patienter har større risiko for at blive meget syge, hvis de bliver smittet med covid-19.

Samtidig har den nuværende situation bevirket, at mange patienter, herunder hjertepatienter, undgår at søge hjælp hos en læge eller på et hospital, fordi de er bange for at blive smittet med virussen. Mange patienter har aflyst eller udsat deres regelmæssige lægebesøg, undersøgelser, kontrol eller måske endda operationer.

Pandemien har også gjort det sværere for nogle mennesker at være fysisk aktive, enten fordi de har været omfattet af udgangsforbud eller har haft begrænset adgang til områder, hvor de kan gå tur, løbe eller dyrke sport. Den stress, man kan opleve på grund af pandemien, kan også påvirke hjertesundheden, og den kan få folk til at ryge, trøstespise, drikke for meget eller på andre måder agere uhensigtsmæssigt.

Har du gode råd til hjerte-kar-patienter under covid-19-pandemien?

Patienterne skal være opmærksomme på, at risikoen for at få et hjerteanfald eller et slagtilfælde, er langt større end risikoen for at blive smittet med covid-19. Det er vigtigt straks at søge lægehjælp, hvis man oplever tegn på hjerte-kar-problemer. Både patienterne og befolkningen generelt skal vide, at de trygt og sikkert kan gå til læge eller søge behandling på et hospital, og at det er vigtigt, at man stadig går til sin læge og møder op til planlagte undersøgelser.

Hvad har Europa-Kommissionen gjort på området for hjerte-kar-sygdomme?

Mange af risikofaktorerne bag hjerte-kar-sygdomme er de samme som for andre ikke-smitsomme sygdomme. Derfor ønsker EU at løse de udfordringer, som ikke-smitsomme sygdomme betyder for EU's borgere, gennem en samlet indsats. Der skal være fokus på forebyggelse på tværs af sektorer og politikområder, og det skal kombineres med en indsats for at styrke sundhedssystemerne.

Europa-Kommissionen har forpligtet sig til at støtte EU-landene i deres bestræbelser på at nå FN's og Verdenssundhedsorganisationens ni frivillige mål inden 2025. Derudover skal vi opfylde delmål 3.4 for bæredygtig udvikling og reducere den præmature dødelighed som følge af ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel frem til 2030 samt fremme mental sundhed og trivsel.

For at løse udfordringerne og hjælpe EU-landene med at indfri målene har Kommissionen nedsat en styringsgruppe for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og håndtering af ikkeoverførbare sygdomme (styringsgruppen). Styringsgruppen støtter EU-landene ved at fremme udveksling af relevant erfaring, politik og praksis.

Hvorfor har Europa-Kommissionen så stort fokus på ikkeoverførbare sygdomme?

Ikkeoverførbare sygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme og kræft er ofte årsag til funktionsnedsættelse, dårligt helbred, førtidspensionering og for tidlige dødsfald i EU, og de medfører betydelige sociale og økonomiske omkostninger. Ifølge Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling dør ca. 550.000 personer i den arbejdsdygtige alder hvert år for tidligt i EU af ikkeoverførbare sygdomme. Da sygdommene er den vigtigste dødsårsag i EU, står de også for den største del af sundhedsudgifterne og belaster EU's økonomier med 115 mia. euro årligt. Det er rigtig mange penge, men der er især én af vores beregninger, der giver anledning til håb og motiverer os i vores arbejde, nemlig at op mod 80 % af alle tilfælde af ikkeoverførbare sygdomme kan forebygges gennem en sund levevis.

Aktiviteter på EU-niveau

Ikkeoverførbare sygdomme

Europa-Kommissionen – Sundhed og Fødevaresikkerhed

Hjerte-kar-sygdomme

Europa-Kommissionen – Forskning og Innovation

Nyheder

Styringsgruppen vedrørende Sundhedsfremme, Sygdomsforebyggelse og Håndtering af Ikkeoverførbare Sygdomme afholdt virtuelt møde den 10. september

Styringsgruppen fremlagde de indledende undersøgelsesresultater vedrørende EU-landenes nationale prioriteringer på folkesundhedsområdet. Undersøgelsen er blevet gennemført for at identificere de vigtigste prioriteter for befolkningsbaserede sundhedsinterventioner og bedste praksis for perioden 2021-2022. Forebyggelsen af ikkeoverførbare sygdomme forventes at blive en af prioriteterne.

Kommissionen afholder konference om sund levevis "fra uddannelse til praksis"

Konferencen var arrangeret af Kommissionens Forvaltningsorgan for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer og blev afholdt via platformen for sundhedspolitik. Registrerede brugere kan hente et resumé og yderligere oplysninger via platformen.

Verdens hjertedag den 29. september har ekstra stor betydning under covid-19

Personer med hjerte-kar-sygdomme og deraf afledte sundhedsproblemer, herunder forhøjet blodtryk og diabetes, har større risiko for at blive meget syge af coronavirus. Deltag i årets globale oplysningskampagne, der skal inspirere til handling og hjælpe med at nedbringe risikoen for hjerte-kar-sygdomme.

Eurostat fremlægger statistik og analyser vedrørende den hyppigste dødsårsag i EU

Hjerte-kar-sygdomme er den hyppigste dødsårsag i EU. Eurostat udgiver statistik over antallet af dødsfald forårsaget af hjerte-kar-sygdomme i EU og i EU-landene, forekomsten af hjerte-kar-sygdomme opdelt på køn og alder samt andre relevante data og analyser.

WHO sikrer et globalt tilsagn om at reducere hjerte-kar-sygdomme med 25 %

En række regeringer har godkendt WHO's ni globale, frivillige målsætninger og det overordnede mål om at reducere antallet af for tidlige dødsfald som følge af de fire vigtigste ikkeoverførbare sygdomme med 25 % frem til 2025. Målene skal realiseres gennem politisk engagement på højt niveau, en bred indsats samt støtte og deltagelse fra alle.

Projekter under sundhedsprogrammet

Young 50

Det EU-finansierede projekt YOUNG 50 skal bidrage til at ændre eller reducere sundhedsrisici for sunde mennesker på omkring halvtreds, fremme indsatsen for en sundere livsstil og øge den generelle befolknings viden om og holdning til risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme.

Andre relevante links