Direct naar de inhoud
Public Health

Nieuwsbrief Gezondheid-EU 257 – Focus

Neem het ter harte... zorg is belangrijk bij hart- en vaatziekten, juist ook tijdens de coronacrisis

Stefan Schreck, hoofd van de eenheid Gezondheidsbevordering, ziektepreventie en financiële instrumenten, praat met ons in de aanloop naar de Wereldhartdag op 29 september Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden wereldwijd.

Welke invloed heeft COVID-19 gehad op het gebied van hart- en vaatziekten?

De pandemie heeft veel problemen aan het licht gebracht en onze zorgstelsels enorm onder druk gezet. De pandemie bracht ook extra risico's met zich mee voor mensen die al een aandoening hadden, zoals hart- en vaatziekten, omdat zij bij besmetting met het coronavirus meer kans lopen ernstig ziek te worden.

Daar komt bij dat veel mensen, ook hartpatiënten, het ziekenhuis en de dokter vermeden uit angst voor het virus. Veel patiënten lieten reguliere afspraken, screenings, follow-ups en zelfs geplande operaties lopen.

Door de pandemie konden sommigen ook minder bewegen, ofwel omdat ze echt binnen moesten blijven, of omdat er geen plaats in de buurt was om te wandelen, joggen of sporten. Stress door de coronacrisis kan ook het hart schaden, en kan mensen aanzetten om te gaan roken, veel te eten, te veel te drinken of andere nadelige keuzes te maken.

Heeft u een advies voor patiënten met hart- en vaatziekten tijdens de coronacrisis?

Iedereen moet beseffen dat het risico op een hartaanval of beroerte veel ernstiger is dan het risico op COVID-19. Het is van levensbelang om bij symptomen onmiddellijk medische hulp te vragen. Patiënten en mensen in het algemeen moeten weten dat ze veilig een ziekenhuis of een arts kunnen bezoeken, en dat het belangrijk is om zich aan de reguliere afspraken en controles te houden.

Wat heeft de Europese Commissie gedaan op het gebied van hart- en vaatziekten?

Veel risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn ook risicofactoren voor andere niet-overdraagbare ziekten. Daarom pakt de EU die aan door een geïntegreerde aanpak met de focus op preventie in alle sectoren en beleidsterreinen, samen met inspanningen om de zorgstelsels te versterken.

De Europese Commissie steunt de EU-landen in hun inspanningen om de negen vrijwillige doelstellingen van de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie tegen 2025 te halen, en ook Duurzameontwikkelingsdoelstelling 3.4, namelijk het verminderen van vroegtijdige sterfte door niet-overdraagbare ziekten met een derde en het verbeteren van geestelijke gezondheid en welzijn tegen 2030.

Om de problemen aan te makken en de lidstaten daarbij te helpen heeft de Commissie een Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten opgericht. De Stuurgroep helpt lidstaten om relevante informatie over ervaringen, beleid en maatregelen uit te wisselen.

Vanwaar die aandacht van de Europese Commissie voor niet-overdraagbare ziekten?

Niet-overdraagbare ziekten zoals hart- en vaatziekten en kanker zijn belangrijke oorzaken van invaliditeit, slechte gezondheid, arbeidsongeschiktheid en vroegtijdig overlijden in de EU, wat aanzienlijke sociale en economische kosten met zich meebrengt. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling sterven in de EU jaarlijks ongeveer 550.000 mensen in de werkende leeftijd vroegtijdig door zulke niet-overdraagbare ziekten. Als belangrijkste doodsoorzaak in de EU vergen zij ook de grootste uitgaven, per jaar naar schatting 115 miljard euro. Dat zijn nogal schrijnende cijfers, maar er is ook een berekening die ons hoop geeft en ons drijft: wel 80% van de niet-overdraagbare ziekten kan worden voorkomen door een gezonde levensstijl.

Activiteiten op EU-niveau

Niet-overdraagbare ziekten

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Hart- en vaatziekten

Europese Commissie – Onderzoek en innovatie

Nieuws

Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten vergadert online op 10 september

De groep presenteerde de eerste enquêteresultaten over de gezondheidsprioriteiten in de lidstaten om de topprioriteiten voor gezondheidsinterventies op populatieniveau en beste praktijken voor 2021-22 vast te stellen. De preventie van niet-overdraagbare ziekten wordt volgens de plannen een van deze prioriteiten.

Commissie houdt conferentie over gezonde levensstijlen "van educatie naar praktijk"

De conferentie, georganiseerd door het Agentschap voor consumenten, gezondheid, milieu, landbouw en voeding van de Commissie, werd voorgezeten door het Platform voor gezondheidsbeleid. Geregistreerde gebruikers kunnen de samenvatting en meer informatie op het platform vinden.

Wereldhartdag op 29 september extra belangrijk vanwege coronacrisis

Mensen met hart- en vaatziekten en de risicofactoren daarvan, zoals hypertensie en diabetes, zijn kwetsbaarder voor ernstige vormen van het coronavirus. Doe mee aan de bewustmakings- en actiecampagne van dit jaar en help de risico’s van hart- en vaatziekten te verminderen.

Eurostat: statistieken en analyses over belangrijkste doodsoorzaken in EU

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de EU. Eurostat heeft statistieken verzameld over het aantal sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten in de EU en in de lidstaten, de incidentie ervan per geslacht en leeftijd, en andere relevante data en analyses.

WHO krijgt wereldwijde steun om hart- en vaatziekten met 25% te verminderen

Tal van regeringen hebben de de negen vrijwillige doelstellingen van de WHO onderschreven met het overkoepelend doel het vroegtijdig overlijden als gevolg van de vier belangrijkste niet-overdraagbare ziekten tegen tegen 2025 met 25% te verminderen. Dit is haalbaar door politiek engagement op hoog niveau, interdepartementale maatregelen, en steun en engagement van iedereen.

Projecten van het gezondheidsprogramma

Young 50

Young 50 is een door de EU gefinancierd project om de risicofactoren voor gezonde vijftigers te verminderen, ongezonde levensgewoonten te ontmoedigen en de kennis en opvattingen over hart- en vaatziekten onder de bevolking te verruimen.

Andere interessante links