Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Бюлетин „Здраве-ЕС“, брой 258 — На фокус

Здравословен начин на мислене: действия на Европейската комисия във връзка с психичното здраве

Джон Ф. Райън, директор на дирекция „Обществено здравеопазване“ на Европейската комисия, говори за работата на Комисията в областта на психичното здраве, включително ново съвместно действие в областта на психичното здраве и нова група на заинтересованите страни във връзка с Платформата на ЕС за здравна политика, която специално разглежда въпросите, свързани с психичното здраве, в контекста на COVID-19.

Каква цена плаща обществото за лошото психично здраве?

Преди две години отделихме глава за психичното здраве в нашия доклад за състоянието на здравеопазването в ЕС. Тя включваше отрезвяващи данни за цената на психичните заболявания за нашите граждани и обществото. Проблемите в областта на психичното здраве засягат около 84 милиона души в ЕС: повече от един на всеки шест граждани! Общо ние изразходваме над 600 милиарда евро, повече от 4 % от нашия БВП, за последиците от лошото психично здраве, но само една трета от тази сума са преки разходи за здравеопазване. Косвено плащаме много по-висока цена — чрез загуба на заетост и производителност, както и чрез допълнителни разходи за социално осигуряване. Положителното е, че инвестициите в благосъстоянието на хората допринасят за изграждане на стабилна основа за по-устойчив дългосрочен икономически растеж, както и за по-добро цялостно здравословно състояние на нашите граждани!

От колко време Комисията работи в областта на психичното здраве?

Участието ни датира от почти две десетилетия. В нашата първа Зелена книга бе подчертано значението на насърчаването на психичното здраве за всички, справянето с психичните заболявания и подобряването на качеството на живот на хората с психични заболявания или увреждания. В нея бе предложено също така да се разработи система за информация, научни изследвания и знания за психичното здраве в ЕС. Оттогава подкрепяме много инициативи, като си сътрудничим със специалисти, гражданското общество и създатели на политики в нашите държави членки. Успяхме да натрупаме знания и добри практики, особено в ключови области като превенцията на депресията и самоубийствата, интеграцията на психичното здраве във всички политики, инициативите във връзка със средата на работното място и в училищата, ролята на електронното здравеопазване и предлаганите в общността услуги.

Как помага Комисията в момента?

Подкрепяме държавите членки в усилията им за насърчаване на психичното здраве и благосъстояние, предотвратяване на психичните заболявания и осигуряване на своевременен достъп до качествени услуги. Това наистина е в основата на нашата работа. Искаме да постигнем реална промяна въз основа на това, за което знаем, че работи най-добре, като спестим на държавите от ЕС необходимостта да откриват топлата вода и им дадем възможност да си свършат работата. Идентифицираме добри практики с помощта на Съвместния изследователски център на Комисията, отправяме въпроси към здравните министерства кои от тези практики са най-полезни и подкрепяме прилагането им в областите, определени като приоритетни от страните членки.

В областта на психичното здраве ние избрахме четири специфични практики от инициативите, които подкрепяхме през предходните години. Сега можем да съфинансираме тяхното по-широко прилагане по линия на здравната програма, като предоставим до 8,4 млн. евро. Понастоящем в процес на създаване е съвместно действие относно психичното здраве и се оценяват заявленията за два проекта.

Работим усилено и за да подкрепим усилията на заинтересованите страни да се справят с последиците от COVID-19 върху психичното здраве. Това е голямо предизвикателство и то ще остане такова за известно време. Пандемията засяга всички нас по различен начин, но ние всички трябва да се справим с натиска, породен от ограниченията на свободата на движение, социалната изолация и притесненията за нашето здраве и за здравето на близките ни.

Ето защо създадохме пространство в рамките на нашата платформа за здравна политика, в което организациите на заинтересованите страни да се обединят и да споделят своите опасения относно тежестта на пандемията върху психичното здраве, както и да обменят практики и знания в областта на психичното здраве. Резултатите от работата на над 60 участници ще бъдат споделени чрез уебинари, организирани от Платформата за здравна политика, като първият е планиран за по-късно този месец.

Дейности на равнище ЕС

Психично здраве

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Ръководна група по въпросите на промоцията на здравето, профилактиката на болестите и контрола на незаразните заболявания

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Новини

Уебинар за предизвикателствата и новите подходи за справяне с въздействието на COVID-19 върху психичното здраве, който ще се проведе на 16 октомври

Уебинарът ще се проведе на Платформата за здравна политика и ще бъде ръководен от Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията и мрежата „Психично здраве Европа“ като координатор на групата за въздействието на COVID-19 върху психичното здраве.

Нова тематична мрежа „COVID-19: подкрепа за психичното здраве“ е създадена на Платформата на ЕС за здравна политика

Тази мрежа за европейски организации с нестопанска цел предоставя място за обмен на знания и практики по свързани с COVID-19 проблеми в сферата на психичното здраве и за разработване на набор от ръководства, които да подпомогнат справянето с тези проблеми. Поискайте достъп до платформата.

Първата Европейска седмица на психичното здраве се проведе от 4 до 10 май 2020 г.

„Психично здраве Европа“ стартира първата европейска седмица на осведомеността за психичното здраве под мотото „Заедно ще успеем“, за да изтъкне значението на психичното здраве по време на кризата с COVID-19 и след нея.

Последните резултати от проучването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) „Живот, работа и COVID-19“ показват тревожно кумулативно социално и икономическо въздействие на пандемията върху живота на хората

При младите хора и безработните са отчетени най-ниски равнища на благосъстояние, въпреки известно подобрение в сравнение с началото на пандемията. Въпреки че удовлетворението от живота и оптимизмът са нараснали от април насам, младите хора все още се чувстват изключени от обществото и продължават да бъдат изложени на най-висок риск от депресия.

Темата на Световния ден на психичното здраве през 2020 г. е „Психично здраве за всички: повече инвестиции, по-голям достъп“

Тази глобална проява е организирана от Световната федерация за психично здраве, за да се доближим до целта за превръщане на грижите за психичното здраве в реалност за всички, със силен акцент върху осведомеността, застъпничеството, достъпността и действията.

СЗО Европа ще създаде коалиция за психично здраве в подкрепа на реформите на системите и възстановяването след COVID-19

СЗО Европа стартира нова водеща инициатива в областта на психичното здраве, която ще обедини широка коалиция от лидери в областта на психичното здраве, поддръжници, ползватели на услуги и други партньори за подобряване на политиките и практиките в областта на психичното здраве.

Семинар за най-добрите практики в областта на психичното здраве и приложимите резултати от научни изследвания

В помещенията на Съвместния изследователски център на Европейската комисия в Испра, Италия, се проведе семинар, на който бяха представени най-добрите практики и приложимите резултати от научни изследвания в областта на психичното здраве.

Проекти по линия на здравната програма

Разработва се ново съвместно действие за психично здраве и се оценяват проекти

Срокът на поканите вече е изтекъл. В момента предложенията се оценяват и разработват, за да се подкрепи прилагането на най-добрите практики в областта на психичното здраве чрез работния план за 2020 г. в рамките на здравната програма на ЕС.

Други интересни връзки

Евростат: Статистически данни за психичното здраве и по свързани с него въпроси

Знаете ли, че 3,7 % от всички смъртни случаи в ЕС през 2016 г. са били резултат от психични и поведенчески разстройства? Повече статистически данни, свързани с психичното здраве, ще намерите на специалната уебстраница на Евростат.

Психично здраве Европа

Европейска психиатрична асоциация

GAMIAN-Europe – Глобален алианс на мрежите за подкрепа на хората с психични заболявания в Европа

EUFAMI — Подкрепа за семействата, засегнати от психични заболявания

Euronews: новини във връзка с психичното здраве