Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Public Health

Ενημερωτικό δελτίο Υγεία-ΕΕ 258 - Ειδικό θέμα

Ένα υγιές πνεύμα: δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψυχική υγεία

Ο John F. Ryan, διευθυντής της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μιλά για το έργο της Επιτροπής στον τομέα της ψυχικής υγείας, το οποίο περιλαμβάνει μια νέα κοινή δράση για την ψυχική υγεία και μια νέα ομάδα ενδιαφερόμενων μερών στην πλατφόρμα για την πολιτική Υγείας της ΕΕ, η οποία ασχολείται ειδικά με ζητήματα ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της νόσου COVID-19.

Ποιο είναι το κόστος της κακής ψυχικής υγείας για την κοινωνία;

Πριν από δύο χρόνια, αφιερώσαμε ένα κεφάλαιο για την ψυχική υγεία στην έκθεσή μας για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ. Εξέταζε, μεταξύ άλλων, ανησυχητικά δεδομένα σχετικά με το κόστος της κακής ψυχικής υγείας για τους πολίτες και την κοινωνία μας. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας αφορούν περίπου 84 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ: περισσότερους από έναν στους έξι πολίτες! Συνολικά, δαπανούμε περισσότερα από 600 δισ. ευρώ, πάνω από το 4 % του ΑΕΠ μας, για τις επιπτώσεις της κακής ψυχικής υγείας, αλλά μόνο το ένα τρίτο του ποσού αυτού αντικατοπτρίζει άμεσες δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη. Πληρώνουμε πολύ περισσότερα έμμεσα, λόγω της απώλειας θέσεων εργασίας και παραγωγικότητας, καθώς και λόγω πρόσθετων δαπανών κοινωνικής ασφάλισης. Η επένδυση στην ευεξία των ανθρώπων αποτελεί ισχυρό θεμέλιο για μια πιο βιώσιμη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, καθώς και για τη συνολική υγεία των πολιτών μας!

Πόσον καιρό δραστηριοποιείται η Επιτροπή στον τομέα της ψυχικής υγείας;

Το ζήτημα αυτό μας απασχολεί σχεδόν δύο δεκαετίες. Η πρώτη μας «Πράσινη Βίβλος» υπογράμμισε τη σημασία της ψυχικής υγείας για όλους, της αντιμετώπισης των προβλημάτων ψυχικής υγείας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ατόμων με κακή ψυχική υγεία ή αναπηρία. Πρότεινε επίσης την ανάπτυξη ενός συστήματος πληροφοριών, έρευνας και γνώσεων σχετικά με την ψυχική υγεία στην ΕΕ. Έκτοτε, έχουμε υποστηρίξει πολλές πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες, την κοινωνία των πολιτών και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στα κράτη μέλη μας. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε γνώσεις και ορθές πρακτικές, ιδίως σε βασικούς τομείς όπως η πρόληψη της κατάθλιψης και των αυτοκτονιών, η ένταξη της ψυχικής υγείας σε όλες τις πολιτικές, οι πρωτοβουλίες στον χώρο εργασίας και στο σχολικό περιβάλλον, ο ρόλος της ηλεκτρονικής υγείας και οι υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας.

Πώς βοηθά σήμερα η Επιτροπή;

Στηρίζουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών για την προώθηση της ψυχικής υγείας και ευεξίας, την πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας και την έγκαιρη πρόσβαση σε υπηρεσίες καλής ποιότητας. Εστιάζουμε κυρίως σε αυτά. Θέλουμε να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, με βάση όσα γνωρίζουμε ότι λειτουργούν καλύτερα, ώστε τα κράτη μέλη να μην ασχολούνται με τα συνηθισμένα και να μπορούν να επικεντρωθούν στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Εντοπίζουμε τις ορθές πρακτικές με τη βοήθεια του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, συμβουλευόμαστε τα υπουργεία Υγείας τα οποία είναι περισσότερο αρμόδια και στηρίζουμε την εφαρμογή των εν λόγω πρακτικών σε τομείς τους οποίους τα κράτη μέλη έχουν χαρακτηρίσει ως προτεραιότητα.

Στον τομέα της ψυχικής υγείας, επιλέξαμε τέσσερις συγκεκριμένες πρακτικές από τις πρωτοβουλίες που υποστηρίξαμε τα προηγούμενα χρόνια. Μπορούμε πλέον να συγχρηματοδοτήσουμε την ευρύτερη εφαρμογή τους μέσω του προγράμματος για την υγεία, συνεισφέροντας έως και 8,4 εκατ. ευρώ. Τώρα που μιλάμε, διαμορφώνεται κοινή δράση για την ψυχική υγεία και αξιολογούνται οι αιτήσεις για δύο έργα.

Καταβάλλουμε επίσης έντονες προσπάθειες για να στηρίξουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία. Πρόκειται για μείζονα πρόκληση, η οποία θα συνεχιστεί για αρκετό διάστημα. Η πανδημία μάς επηρεάζει με διάφορους τρόπους, αλλά όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πίεση από τον περιορισμό της κυκλοφορίας, την κοινωνική απομόνωση και την ανησυχία για την υγεία μας και την υγεία των αγαπημένων μας προσώπων.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε έναν χώρο στην πλατφόρμα για την πολιτική υγείας, ώστε οι οργανώσεις των ενδιαφερόμενων μερών να μοιράζονται τις ανησυχίες τους σχετικά με την επιβάρυνση της ψυχικής υγείας από την πανδημία, καθώς και να ανταλλάσσουν πρακτικές και γνώσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας. Τα αποτελέσματα των εργασιών περισσότερων από 60 συμμετεχόντων θα κοινοποιούνται μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων που θα φιλοξενηθούν στην πλατφόρμα για την πολιτική υγείας, ενώ το πρώτο αναμένεται αργότερα αυτόν τον μήνα.

Δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ

Ψυχική υγεία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Συντονιστική ομάδα για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και τη διαχείριση των μη μεταδοτικών ασθενειών

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Ειδήσεις

Διαδικτυακό σεμινάριο της 16ης Οκτωβρίου σχετικά με τις προκλήσεις και τις νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα για την πολιτική υγείας και θα διοργανωθεί από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Επιτροπής και την Mental Health Europe ως συντονιστή της ομάδας δικτύου για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία.

Νέο θεματικό δίκτυο για τη νόσο COVID-19: στήριξη της ψυχικής υγείας μέσω της πλατφόρμας για την πολιτική υγείας της ΕΕ

Το δίκτυο αυτό για τις ευρωπαϊκές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις παρέχει βήμα για την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών σχετικά με ζητήματα ψυχικής υγείας που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19, καθώς και τη δυνατότητα κατάρτισης μιας σειράς εγγράφων καθοδήγησης που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πτυχών της ψυχικής υγείας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Αίτηση πρόσβασης στην πλατφόρμα.

Πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 10 Μαΐου 2020

Η Mental Health Europe πραγματοποίησε την πρώτη ευρωπαϊκή εβδομάδα ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία με σύνθημα «Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε» για να αναδείξει τη σημασία της ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και μετά από αυτή.

Τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας του Eurofound με τίτλο «Ζωή, εργασία και COVID-19» αποκαλύπτουν ανησυχητικές σωρευτικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στη ζωή των ανθρώπων

Οι νέοι, καθώς και οι άνεργοι, βιώνουν τα χαμηλότερα επίπεδα ευεξίας, αν και έχει σημειωθεί κάποια βελτίωση από την αρχή της πανδημίας. Αν και η ικανοποίηση από τη ζωή και η αισιοδοξία αυξήθηκαν από τον Απρίλιο, οι νέοι εξακολουθούν να αισθάνονται αποκλεισμένοι από την κοινωνία και να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κατάθλιψης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2020 εστιάζει στο θέμα «Ψυχική υγεία για όλους: περισσότερες επενδύσεις, καλύτερη πρόσβαση»

Αυτή η παγκόσμια εκδήλωση διοργανώνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας με σκοπό να σημειωθεί πρόοδος προς μια ψυχιατρική φροντίδα προσιτή σε όλους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την προσβασιμότητα και τη δράση.

ΠΟΥ Ευρώπης - δημιουργία συνασπισμού ψυχικής υγείας για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων του συστήματος και της ανάκαμψης από την πανδημία της COVID-19

Ο ΠΟΥ Ευρώπης εγκαινίασε μια νέα εμβληματική πρωτοβουλία για την ψυχική υγεία, η οποία θα δημιουργήσει έναν ευρύ συνασπισμό ανάμεσα σε υπευθύνους για ζητήματα ψυχικής υγείας, φορείς με εξαιρετικά αποτελέσματα στον τομέα αυτόν, χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλους εταίρους για τη βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Εργαστήριο σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τα εφαρμόσιμα αποτελέσματα της έρευνας στον τομέα της ψυχικής υγείας

Ένα εργαστήριο για την παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών και των εφαρμόσιμων αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της ψυχικής υγείας πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ίσπρα της Ιταλίας.

Έργα στο πλαίσιο του προγράμματος για την υγεία

Ανάπτυξη νέας κοινής δράσης για την ψυχική υγεία και αξιολόγηση των έργων

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων έχει λήξει. Οι προτάσεις αξιολογούνται και αναπτύσσονται για τη στήριξη της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ψυχικής υγείας μέσω του προγράμματος εργασίας του 2020 του προγράμματος της ΕΕ για την υγεία.

Άλλοι ενδιαφέροντες σύνδεσμοι

Eurostat: Στατιστικές για την ψυχική υγεία και συναφή θέματα

Γνωρίζετε ότι αιτία για το 3,7 % όλων των θανάτων στην ΕΕ το 2016 ήταν ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές; Βρείτε περισσότερες στατιστικές σχετικά με την ψυχική υγεία στην ειδική ιστοσελίδα της Eurostat.

Mental Health Europe

Ευρωπαϊκή Ψυχιατρική Εταιρεία

Δίκτυο Gamian-Europe

EUFAMI - Στήριξη οικογενειών με προβλήματα ψυχικής υγείας

Euronews: θέματα ψυχικής υγείας