Skip to main content
Public Health

Terveys-EU-uutiskirje 258 – Valokeilassa

Komissio edistää ja tukee mielenterveystyötä aktiivisesti

Terveys-EU-uutiskirje haastatteli Euroopan komission kansanterveysosaston johtajaa John F. Ryania komission toimista mielenterveysalalla. Keskustelun teemoina olivat muun muassa mielenterveyttä koskeva EU:n yhteinen toiminta (JA) sekä hiljattain EU:n terveyspolitiikkafoorumilla perustettu sidosryhmäverkosto, joka keskittyy covid-19-kriisin mielenterveysvaikutuksiin.

Millainen hinta yhteiskunnalle koituu psyykkisestä pahoinvoinnista ja mielenterveysongelmista?

Kaksi vuotta sitten omistettiin mielenterveydelle oma lukunsa terveyden tilaa EU:ssa koskevassa raportissa. Siinä oli pysäyttävää tietoa mielenterveysongelmien sekä yksittäisille ihmisille että koko yhteiskunnalle aiheuttamista kustannuksista. Mielenterveysongelmat koskettavat noin 84:ää miljoonaa ihmistä eri puolilla EU:ta, eli joka kuudetta meistä. Psyykkisen pahoinvoinnin seurauksiin käytetään kaikkiaan yli 600 miljardia euroa (yli 4 prosenttia BKT:sta), mutta vain kolmannes tästä summasta on suoria terveydenhuoltomenoja. Paljon korkeamman hinnan maksamme välillisesti esimerkiksi menetetyn työpanoksen, heikomman tuottavuuden ja ylimääräisten sosiaaliturvamenojen muodossa. Valoisampi näkymä on puolestaan se, että väestön hyvinvointiin investoiminen luo vahvan perustan kestävämmälle pitkän aikavälin talouskasvulle sekä ylipäänsä ihmisten terveydelle.

Kuinka kauan Euroopan komisiso on toiminut mielenterveyden alalla?

Komissio on ollut alalla aktiivinen jo lähes 20 vuotta. Ensimmäisessä nk. vihreässä kirjassa komissio korosti mielenterveyspalvelujen tuomista kaikkien kansalaisten ulottuville, mielenterveysongelmien hoitamista sekä psyykkisesti sairaiden ja vajaakuntoisten elämänlaadun parantamista. Siinä ehdotettiin myös mielenterveyttä käsittelevän EU:n laajuisen tiedotus-, tutkimus- ja tietämysjärjestelmän kehittämistä. Sittemmin komissio on tukenut monia aloitteita ja tehnyt yhteistyötä asiantuntijoiden, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja poliittisten päättäjien kanssa kaikissa EU-maissa. Tällä tavoin on kertynyt tietoa ja kokemusta hyvistä toimintatavoista monilta keskeisiltä aloilta. Niitä ovat esimerkiksi masennuksen ja itsemurhien ehkäisy, mielenterveyden huomioon ottaminen kaikilla politiikan aloilla, työpaikkoja ja kouluja koskevat hankkeet, sähköisen terveydenhuollon rooli sekä yhteisölliset palvelut.

Miten komissio edistää mielenterveyttä nykyisin?

Komissio tukee EU-maita niiden toimissa, joilla edistetään mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia, torjutaan mielenterveysongelmia ja tarjotaan laadukkaita ja mielenterveyspalveluita. Tämä on toimintamme ydinaluetta. Haluamme olla mukana tekemässä myönteistä muutosta ja säästää EU-maita siltä, että kukin niistä joutuisi hajottamaan voimiaan ja keksimään pyörän uudestaan. Komission tuella ne voivat hyödyntää tietoa siitä, minkä on muualla jo havaittu toimivan parhaiten. Komissio tekee yhteistyötä Yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa hyvien toimintatapojen löytämiseksi. Yhdessä EU-maiden terveysministeriöiden kanssa se selvittää, mitkä niistä ovat relevanteimpia maiden itsensä määrittelemien ensisijaisten tarpeiden kannalta, ja tukee niiden käyttöönotossa.

Mielenterveyden alalta tuen kohteeksi valittiin neljä aiempien hankkeiden perusteella hyväksi osoittautunutta toimintatapaa. Komissio rahoittaa nyt EU:n terveysohjelmasta niiden levittämistä yhteensä 8,4 miljoonalla eurolla. Parhaillaan valmistellaan uutta mielenterveysalan yhteistä toimintaa, ja kahden hankkeen osalta on menossa ehdotusten arviointi.

Tuemme myös covid-19-pandemian aiheuttamien mielenterveysongelmien lieventämiseksi tehtävää työtä. Kriisin vaikutukset tulevat näkymään ja tuntumaan vielä pitkään. Pandemia on vaikuttanut meihin eri tavoin, mutta sulkutoimet, pakolliset eristäytymiset sekä huoli omasta ja läheisten terveydestä ovat aiheuttaneet henkistä painetta meille kaikille.

Tämän vuoksi perustimme terveyspolitiikkafoorumille ryhmän, jossa sidosryhmäorganisaatiot voivat vaihtaa tietoa ja kokemuksia pandemian vaikutuksista mieltenterveyteen ja keskustella yhteisistä haasteista. Foorumilla järjestetään myöhemmin tässä kuussa webinaari, jossa esitellään yli 60-henkisen ryhmän työn tuloksia.

EU:n tason toimet

Mielenterveys

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hallinnan ohjausryhmä

Euroopan komissio – Terveys ja elintarviketurvallisuus

Uutiset

Covid-19 ja mielenterveystyön uudet haasteet ja lähestymistavat – webinaari 16.10.2020

Terveyspolitiikkafoorumilla järjestetään webinaari Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston ja Mental Health Europe -verkoston johdolla. Mental Health Europe -verkosto koordinoi covid19:n mielenterveysvaikutuksia käsittelevää ryhmää.

Uusi covid-19-mielenterveyskysymysten temaattinen verkosto terveyspolitiikkafoorumilla

Eurooppalaisten voittoa tavoittelemattomien järjestöjen verkostossa vaihdetaan tietoa ja käytännön kokemuksia covid-19-epidemiaan liittyvistä mielenterveyskysymyksistä ja kehitetään uutta ohjeistusta. Rekisteröidy mukaan terveyspolitiikkafoorumilla.

Euroopan mielenterveysviikko 4.–10.5.2020

Mental Health Europe -verkosto järjesti ensimmäisen eurooppalaisen mielenterveysteemaviikon. Viikon erityisaiheena oli yhteistyön merkitys mielenterveyden edistämisessä covid-19-kriisin aikana ja sen jälkeen.

Eurofound-kysely: covid-19-pandemialla hälyttäviä kumulatiivisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ihmisten elämään

Eurofoundin ”Living, working and COVID-19” -kyselyyn vastanneiden keskuudessa hyvinvoinnin taso oli alhaisin nuorten ja työttömien keskuudessa, vaikka pandemian alkamisen jälkeen tilanne onkin hiukan kohentunut. Tyytyväisyys elämään ja optimismi alkoivat lisääntyä huhtikuun jälkeen, mutta nuoret kokevat edelleen syrjäytyneensä yhteiskunnasta ja heidän riskinsä masennukseen on suurin.

Maailman mielenterveyspäivä 2020 – tavoitteena saada mielenterveyspalvelut kaikkien ulottuville

Mielenterveyden maailmanliiton (WFMH) järjestämän maailmanlaajuisen teemapäivän tavoitteena on edistää mielenterveyspalvelujen yleistä saatavuutta muun muassa tiedotuksen ja valistuksen avulla.

WHO/Europe: mielenterveysalan koalitio alan uudistusten ja covid-19-pandemiasta toipumisen tueksi

WHO:n Euroopan aluetoimisto on käynnistänyt mielenterveysalan uuden lippulaivahankkeen, jossa on mukana laajalti mielenterveysalan ammattilaisia, palvelujen käyttäjiä ja muita yhteistyötahoja. Tavoitteena on kehittää alan politiikkaa ja käytäntöjä.

Työpaja mielenterveysalan hyvistä toimintatavoista ja tutkimustuloksista

Euroopan komission Yhteisen tutkimuskeskuksen toimitiloissa Isprassa Italiassa järjestettiin työpaja, jossa esiteltiin mielenterveyteen liittyviä käytännönläheisiä tutkimustuloksia ja toimintatapoja.

EU:n terveysohjelman hankkeet

Uuden mielenterveyttä koskevan EU:n yhteisen toiminnan (JA) suunnittelu ja hankkeiden arviointi

Ehdotusten toimitusaika on päättynyt. Parhaillaan on meneillään hanke-ehdotusten arviointi ja kehittäminen niin, että ne tukevat hyvien toimintatapojen täytäntöönpanoa EU:n terveysohjelman vuoden 2020 työohjelman puitteissa.

Muita linkkejä

Eurostatin tilastoja mielenterveydestä ja siihen liittyvistä aiheista

Tiesitkö, että vuonna 2016 kaikista kuolemantapauksista EU:ssa 3,7 prosenttia johtui mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöistä? Lisää mielenterveyteen liittyvää tilastotietoa on Eurostatin sivustolla.

Mental Health Europe – mielenterveyden maailmanliiton Euroopan aluejärjestö

European Psychiatric Association – Euroopan psykiatrijärjestö

Gamian-Europe

EUFAMI – Mielenterveyspotilaiden perheiden yhdistysten eurooppalainen kattojärjestö

Euronews: Mielenterveyden teemanumero