Skip to main content
Public Health

Egészség–EU Hírlevél, 258. szám – Fókuszban

Lelki egyensúly: mit tesz az Európai Bizottság a mentális egészségért?

John F. Ryant, az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának helyettes vezetőjét kérdeztük a Bizottság mentális egészség terén végzett munkájáról, a mentális egészségről szóló új együttes fellépésről és az uniós egészségpolitikai platformon újonnan létrehozott tematikus csoportról, melynek tagjai a Covid19-vonatkozású mentális egészségügyi kérdésekkel foglalkoznak.

Milyen költségekkel jár a társadalomra nézve, ha elhanyagoljuk a mentális egészség kérdését?

Két évvel ezelőtt külön fejezetet szenteltünk a mentális egészségnek az „Egészségügyi helyzet az Európai Unióban” című jelentésünkben. Nagyon aggasztó adatokkal szembesültünk a rossz mentális egészség társadalomra és egyénekre gyakorolt hatását illetően. EU-szerte mintegy 84 millió ember (vagyis minden hatodik európai lakos) szenved valamilyen mentális rendellenességben. Összességében több mint 600 milliárd eurót költünk a mentális betegségek következményeire, ami az uniós GDP több mint 4%-át teszi ki, de ennek csupán az egyharmadát jelentik az egészségügyi ellátásra fordított közvetlen kiadások. Közvetett módon sokkal magasabb árat fizetünk a munkahelyek elvesztése és a termelékenység csökkenése, valamint a megemelkedett társadalombiztosítási kiadások révén. Pedig ha beruházunk az emberek jóllétébe, ezzel megalapozzuk a fenntarthatóbb hosszú távú gazdasági növekedést és a lakosság általános egészségét!

Mióta foglalkozik a Bizottság a mentális egészség kérdéskörével?

Már csaknem két évtizede. A témában készült első zöld könyvünk hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a társadalom egészében gondozni a mentális egészséget, kezelni a mentális betegségeket, és javítani a mentális betegségben szenvedők vagy fogyatékossággal élők életminőségét. Javaslatot tettünk továbbá egy uniós szintű információs, kutatási és tudásközpont létrehozására a mentális egészség területén. Azóta sok kezdeményezést támogattunk, és együttműködtünk a tagállamok szakértőivel, a civil társadalommal és a szakpolitikai döntéshozókkal. Jelentős ismeretanyagot és sok bevált módszert gyűjtöttünk össze, különösen olyan kulcsfontosságú területeken, mint a depresszió és az öngyilkosság megelőzése, a mentális egészség kérdésének érvényre juttatása az összes szakpolitikában, a munkahelyi és iskolai kezdeményezések, az e-egészségügy szerepe és a közösségi alapú szolgáltatások.

Milyen segítséget nyújt a Bizottság jelenleg?

Támogatjuk a tagállamok erőfeszítéseit arra, hogy növeljék a mentális egészség és jóllét szintjét a lakosság körében, megelőzzék a mentális betegségeket, és biztosítsák, hogy a rászorulók időben igénybe tudják venni a szükséges, jó minőségű egészségügyi szolgáltatásokat. Ez a tevékenységünk lényege. Fontos számunkra, hogy munkánknak kézzelfogható eredménye legyen: az általunk összegyűjtött és rendszerezett információk birtokában a tagállamoknak sokkal könnyebb dolguk van: nem kell a nulláról kezdeniük, rendelkezésre álló kapacitásaikat a végrehajtásra fordíthatják. A Bizottság Közös Kutatóközpontjának segítségével azonosítjuk a bevált eljárásokat, konzultálunk az egészségügyi minisztériumokkal, és támogatjuk a bevált módszerek bevezetését azokon a területeken, amelyeket a tagállamok prioritásként jelöltek meg.

A mentális egészség területén négy konkrét gyakorlatot választottunk ki az előző években támogatott kezdeményezések közül. Ezek szélesebb körű végrehajtását most az egészségügyi programon keresztül fogjuk társfinanszírozni, 8,4 millió euróig terjedő összegben. Már előkészítés alatt áll egy új együttes fellépés a mentális egészség területén, és két benyújtott projektjavaslat értékelése már folyamatban van.

Keményen dolgozunk azon is, hogy támogassuk az érdekelt felek erőfeszítéseit a Covid19 mentális egészségre gyakorolt hatásának kezelése terén. Ez komoly kihívást jelent, melyet nem fogunk egyik napról a másikra megoldani. A jelenlegi világjárvány más és más módon érint bennünket, de mindannyian szembesülünk a bezártsággal és a szociális érintkezések korlátozásának hátrányaival, és mindannyian aggódunk saját és szeretteink egészségéért.

Ezért hoztuk létre az egészségpolitikai platformon azt a teret, ahol az érdekelt szervezetek megvitathatják, hogy milyen terheket ró a járvány a mentális egészségre, és megoszthatják egymással ismereteiket és bevált módszereiket a mentális egészség gondozása terén. A több mint 60 résztvevő munkájának eredményét megosztjuk az egészségpolitikai platformon tartott webináriumokon, melyek közül az elsőre már ebben a hónapban sor fog kerülni.

Uniós szintű tevékenységek

Mentális egészség

Európai Bizottság – Egészségügy és élelmiszer-biztonság

Az egészségfejlesztéssel, a betegségmegelőzéssel és a nem fertőző betegségek kezelésével foglalkozó irányítócsoport

Európai Bizottság – Egészségügy és élelmiszer-biztonság

Hírek

Webinárium a Covid19 mentális egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos kihívásokról és az új kezelési módszerekről (2020. október 16.)

Az EU egészségpolitikai platformján megrendezésre kerülő webináriumot a Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága és a Covid19 mentális egészségre gyakorolt hatásával foglalkozó hálózati csoport koordinátoraként a Mental Health Europe (Mentális Egészség Európa) vezeti.

Új Covid19-vonatkozású tematikus hálózat az uniós egészségpolitikai platformon

Az európai nonprofit szervezeteket tömörítő hálózat elősegíti a Covid19-cel összefüggésbe hozható mentális egészségügyi kihívásokkal kapcsolatos ismeretek és bevált módszerek megosztását, és egységes iránymutatások kidolgozását. Ha szeretne részt venni a hálózat munkájában, kérjen hozzáférést a platformon.

A mentális egészség első európai hete (2020. május 4–10.)

A Mental Health Europe „Together we can make it” („Együtt sikerülni fog”) mottóval elindította az első európai szintű tudatosító kampányt, mely – a Covid19-járvánnyal összefüggésben, de azon túlmutatóan is – a mentális egészség fontosságára kívánja felhívni a figyelmet.

Az Eurofound nemrég készített „Élet, munka és a Covid19” című felmérésének megállapításai szerint a világjárvány riasztó kumulatív társadalmi és gazdasági hatást gyakorol az emberek életére

A felmérés szerint a fiatalok és a munkanélküliek lelki egészsége és jólléte a legalacsonyabb annak ellenére, hogy a járvány kezdete óta némi javulás történt ezen a téren. Noha április óta nőtt az élettel való elégedettség szintje és az optimizmus, sok fiatal továbbra is a társadalomból kirekesztettnek érzi magát, és ki van téve a depresszió kockázatának.

A mentális egészség 2020. évi világnapjának középpontjában: „Éljünk mindannyian mentális egészségben: több beruházás, jobb hozzáférés”

Ezt a globális rendezvényt a Mentális Egészség Világszövetsége szervezi, mellyel elő kívánja mozdítani, hogy mindenki részesülhessen mentális egészségügyi ellátásban. A hangsúly a következetes fellépésen, a tudatosításon és az érdekérvényesítésen van.

A WHO Európai Regionális Irodája új kezdeményezést indít az egészségügyi reformok és a Covid19-járványból való kilábalás támogatására

Az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodája új kiemelt kezdeményezést indított, amely a mentális egészséggel foglalkozó szakemberek, közismert személyiségek, a szolgáltatásokat igénybe vevők és más partnerek széles koalícióját fogja össze a mentális egészséggel kapcsolatos intézkedések és eljárások javítása érdekében.

Műhelytalálkozó a mentális egészség ápolása terén bevált módszerekről és a megvalósítható kutatási eredményekről

Műhelytalálkozót rendeztek az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának isprai székhelyén (Olaszország) a mentális egészség ápolása terén bevált módszerekről és a gyakorlatba átültethető kutatási eredményekről.

Az egészségügyi programhoz kapcsolódó projektek

Új együttes fellépés a mentális egészség előmozdításéért: a benyújtott projektjavaslatok értékelése már folyamatban van

Az EU egészségügyi programjának 2020. évi munkaterve alapján közzétett pályázati felhívások lezárultak. A mentális egészség előmozdítását célzó projektjavaslatok értékelése már megkezdődött. Az új együttes fellépés kidolgozása szintén folyamatban van.

További érdekes oldalak

Eurostat: statisztikák a mentális egészségről és az ahhoz kapcsolódó területekről

Tudta-e, hogy 2016-ban az EU-ban bekövetkezett halálesetek 3,7%-a mentális és viselkedési rendellenességeknek volt betudható? Ha kíváncsi a mentális egészséggel kapcsolatos uniós szintű statisztikákra, látogasson el az Eurostat honlapjára.

Mental Health Europe (Mentális Egészség Európa)

Európai Pszichiátriai Szövetség

Gamian-Europe

EUFAMI – Mentális egészségügyi problémák által érintett családok támogatása

A Euronews mentális egészséggel foglalkozó rovata