Skip to main content
Public Health

Nieuwsbrief Gezondheid-EU 258 – Focus

Een gezonde geest: inzet van de Europese Commissie voor de geestelijke gezondheid

John F. Ryan, directeur Volksgezondheid van de Europese Commissie, spreekt over wat de Commissie voor de geestelijke gezondheid doet. Hij gaat in op het nieuwe "gemeenschappelijk optreden" op het gebied van geestelijke gezondheid en op de nieuwe belanghebbendengroep op het EU-platform voor gezondheidsbeleid, die zich specifiek bezighoudt met het verband tussen geestelijke gezondheid en COVID-19.

Wat zijn de kosten van een ondermaatse geestelijke gezondheid voor de samenleving?

Twee jaar geleden hebben we in ons verslag over de gezondheidstoestand in de EU een hoofdstuk gewijd aan geestelijke gezondheid. Daarin stonden ontnuchterende cijfers over wat geestelijke gezondheidsproblemen onze burgers en onze samenleving kosten. In de hele EU zijn er rond 84 miljoen mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, meer dan een op de zes! In totaal kosten geestelijke gezondheidsproblemen ons ruim 600 miljard euro, meer dan 4% van ons bbp, maar slechts een derde daarvan zijn directe uitgaven voor gezondheidszorg. Indirect betalen we een veel hogere prijs door het verlies aan werkgelegenheid en productiviteit en door de extra uitgaven voor sociale zekerheid. Daar staat tegenover dat investeren in het welzijn van mensen een solide basis is voor duurzame economische groei op lange termijn en voor de gezondheid van onze burgers in het algemeen.

Hoe lang is de Commissie al actief op het gebied van geestelijke gezondheid?

Al bijna twintig jaar. Ons eerste "groenboek" benadrukte al hoe belangrijk het is om de geestelijke gezondheid in het algemeen en de levenskwaliteit van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen of een handicap te verbeteren. Het stelde ook voor een systeem voor informatie, onderzoek en kennis over geestelijke gezondheid voor de EU op te zetten. Sindsdien hebben we heel wat initiatieven ondersteund, in samenwerking met deskundigen, het maatschappelijk middenveld en beleidsmakers in de hele EU. We hebben kennis en goede praktijken verzameld, vooral op belangrijke gebieden zoals de preventie van depressiviteit en zelfmoord, de geestelijke gezondheidsaspecten van alle beleid, initiatieven op de werkplek en op school, de rol van e-gezondheid en gemeenschapsgerichte diensten.

Wat doet de Commissie nu?

We helpen de lidstaten de geestelijke gezondheid en het welzijn van hun burgers te verbeteren, geestelijke gezondheidsproblemen te voorkomen en op tijd hoogwaardige diensten te kunnen bieden. Dat is de essentie van ons werk. We willen echt een verschil maken, uitgaande van dat waarvan we weten dat het goed werkt. De lidstaten hoeven dan niet opnieuw het wiel ut te vinden en kunnen hun aandacht volledig richten op de uitvoering van hun werk. We verzamelen goede praktijken met de hulp van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Commissie, we vragen de ministeries van volksgezondheid welke daarvan het meest relevant zijn en we ondersteunen de toepassing van die praktijken op gebieden die de lidstaten als prioritair beschouwen.

Op het gebied van geestelijke gezondheid hebben we vier specifieke praktijken uitgekozen uit de initiatieven die we in voorgaande jaren hebben ondersteund. We betalen nu mee aan een grootschaligere uitvoering ervan via het gezondheidsprogramma, tot een maximum van 8,4 miljoen euro. Het gemeenschappelijk optreden op het gebied van geestelijke gezondheid begint op dit moment vorm te krijgen en er worden al twee aanvragen voor projecten beoordeeld.

We werken ook hard om belanghebbenden te helpen de impact van COVID-19 op de geestelijke gezondheid aan te pakken. Dat is een lastig probleem, waarvan we niet snel verlost zullen raken. De pandemie treft ons allemaal op uiteenlopende manieren, maar we moeten allemaal leren leven met de druk van lockdowns, het sociale isolement en de bezorgdheid over onze gezondheid en die van onze naasten.

Daarom hebben we op ons platform voor gezondheidsbeleid een ruimte gecreëerd waar belanghebbendenorganisaties elkaars bezorgdheid over de druk van de pandemie op de geestelijke gezondheid kunnen delen en goede praktijken en kennis op het gebied van geestelijke gezondheid kunnen uitwisselen. De resultaten van de activiteiten van meer dan 60 deelnemers zullen worden gedeeld via een reeks webinars op het platform voor gezondheidsbeleid. De eerste daarvan staat voor later deze maand gepland.

Activiteiten op EU-niveau

Geestelijke gezondheid

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Nieuws

Webinar over uitdagingen en nieuwe benaderingen om de gevolgen van COVID-19 voor de geestelijke gezondheid aan te pakken, 16 oktober

Het webinar wordt gehost door het EU-platform voor gezondheidsbeleid en geleid door het directoraat-generaal Gezondheid, Voedselveiligheid van de Commissie en het Europees netwerk voor geestelijke gezondheid (Mental Health Europe) als coördinator van de netwerkgroep voor de gevolgen van COVID-19 voor de geestelijke gezondheid.

Nieuw thematisch netwerk voor COVID-19, steun voor de geestelijke gezondheid, opgezet op het EU-platform voor gezondheidsbeleid

Dit netwerk voor Europese non-profitorganisaties is een plek om kennis en praktijken over coronagerelateerde geestelijke-gezondheidskwesties uit te wisselen en een reeks richtsnoeren te ontwikkelen om de geestelijke-gezondheidsaspecten van de coronapandemie te helpen aanpakken. Toegang tot het platform aanvragen.

Eerste Europese Week van de geestelijke gezondheid van 4 tot 10 mei 2020

Onder het motto "Together we can make it" is het startschot voor de eerste Europese week voor geestelijke gezondheid gegeven om het belang van geestelijke gezondheid tijdens de coronacrisis en daarna te benadrukken.

Laatste Eurofound-enquête over "leven, werken en COVID-19": pandemie onthult alarmerende, zich opstapelende sociaal-economische impact

Het welzijnsniveau van jongeren en van mensen zonder baan is naar eigen zeggen uiterst laag, al is de situatie sinds het uitbreken van de pandemie wel enigszins verbeterd. Hoewel de levensvreugde en het optimisme sinds april zijn toegenomen, voelen jongeren zich nog steeds uitgesloten van de samenleving en lopen zij nog steeds het grootste risico op depressie.

Werelddag van de geestelijke gezondheid 2020 in het teken van "Geestelijke gezondheid voor iedereen: investeren in een betere toegang"

Dit wereldwijde evenement van de World Federation for Mental Health heeft als doel om de geestelijke gezondheidszorg binnen ieders bereik te brengen, waarbij de nadruk ligt op bewustmaking, belangenbehartiging, toegankelijkheid en actie.

WHO Europa plant coalitie voor geestelijke gezondheid die zich gaat inzetten voor systemische hervormingen en herstel na de coronapandemie

WHO Europa is met een nieuw vlaggenschipinitiatief rond geestelijke gezondheid gekomen. Het moet een brede coalitie van leiders, voorvechters, gebruikers van diensten en andere spelers op het gebied van geestelijke gezondheid op de been brengen om het beleid en de praktijken op het gebied van geestelijke gezondheid te verbeteren.

Workshop voor beste praktijken in de geestelijke gezondheidszorg en toepasbare onderzoeksresultaten

Bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie in Ispra, Italië, vond een workshop plaats met een presentatie van de beste praktijken en toepasbare onderzoeksresultaten op het gebied van geestelijke-gezondheidszorg.

Projecten van het gezondheidsprogramma

Ontwikkeling van een nieuw gemeenschappelijk optreden voor geestelijke gezondheid en projectevaluatie

De oproepen zijn afgesloten. De voorstellen worden nu geëvalueerd en uitgevoerd om de toepassing van beste praktijken op het gebied van geestelijke gezondheid te ondersteunen via het werkplan 2020 van het EU-gezondheidsprogramma.

Andere links

Eurostat: statistieken over geestelijke gezondheid en aanverwante kwesties

Wist u dat 3,7% van alle sterfgevallen in de EU in 2016 het gevolg waren van geestelijke en gedragsstoornissen? Meer statistieken over geestelijke gezondheid vindt u op de speciale website van Eurostat.

Europees netwerk voor geestelijke gezondheid (MHE)

Europese Vereniging voor psychiatrie

Gamian-Europe

EUFAMI – Steun voor gezinnen die getroffen worden door geestelijke gezondheidsproblemen

Euronews: rapportage over geestelijke gezondheid