Skip to main content
Public Health

Bilten Zdravje-EU, št. 258: V žarišču

Zdrav način razmišljanja: ukrepi Evropske komisije na področju duševnega zdravja

Direktor direktorata Evropske komisije za javno zdravje John F. Ryan o delu Komisije na področju duševnega zdravja, vključno z novimi skupnimi ukrepi na področju duševnega zdravja in novo skupino deležnikov v okviru platforme zdravstvene politike EU, ki posebej obravnava vprašanja duševnega zdravja v luči pandemije covid-19.

Kakšni so stroški slabega duševnega zdravja za družbo?

Pred dvema letoma smo v naše poročilo o zdravstvenem stanju v EU vključili poglavje o duševnem zdravju, v katerem so bili tudi zaskrbljujoči podatki o stroških duševnih bolezni za državljane in družbo. Težave z duševnim zdravjem prizadenejo približno 84 milijonov ljudi v EU: več kot vsakega šestega državljana! Za odpravo posledic duševnih bolezni skupaj porabimo več kot 600 milijard evrov, kar je več kot 4 % BDP Unije, vendar gre le tretjina te vsote za neposredne izdatke za zdravstveno varstvo. Posredni stroški so precej višji, predvsem zaradi izgub zaposlitve in produktivnosti ter dodatnih izdatkov za socialno varnost. Naložbe v dobro počutje ljudi so zato najboljša podlaga za bolj trajnostno in dolgoročno gospodarsko rast ter splošno zdravje evropskih državljanov.

Kako dolgo je Komisija dejavna na področju duševnega zdravja?

Naše delo na tem področju poteka že skoraj dve desetletji. Prva zelena knjiga je poudarila pomen spodbujanja duševnega zdravja za vse, obravnavanja duševnih bolezni in izboljšanja kakovosti življenja duševno bolnih ali invalidnih oseb. Komisija je v njej tudi predlagala vzpostavitev sistema za obveščanje, raziskave in znanje na področju duševnih bolezni za EU. Od takrat smo podprli številne pobude ter vzpostavili sodelovanje s strokovnjaki, civilno družbo in snovalci politik v državah članicah. Zbrali smo znanje in dobre prakse, zlasti na ključnih področjih, kot so preprečevanje depresije in samomorov, duševno zdravje v vseh politikah, pobude na delovnem mestu in v šolah, vloga e-zdravja in storitve skupnosti.

Kakšna je zdaj podpora Komisije?

Države članice podpiramo pri njihovih prizadevanjih za spodbujanje duševnega zdravja in dobrega počutja, preprečevanje duševnih bolezni in zagotavljanje pravočasnega dostopa do kakovostnih storitev. To je v središču tistih naših dejavnosti, za katere smo prepričani, da so najbolj primerne in da prinašajo resnične spremembe. Tako državam prihranimo nepotrebno delo in jim omogočimo, da se osredotočijo na konkretno izvedbo. V sodelovanju s Skupnim raziskovalnim središčem Komisije ugotavljamo dobre prakse, sodelujemo z ministrstvi za zdravje in podpiramo izvajanje teh praks na prednostnih področjih za države članice.

Na področju duševnega zdravja smo izbrali štiri prakse iz pobud, ki smo jih podprli v prejšnjih letih. Širše izvajanje teh pobud lahko sofinanciramo tudi iz zdravstvenega programa, za kar namenjamo 8,4 milijona evrov. Ravno zdaj pripravljamo skupni ukrep na področju duševnega zdravja in ocenjujemo prijave za dva projekta.

Močno si prizadevamo tudi za podporo deležnikom pri njihovih prizadevanjih za omejitev vpliva COVID-19 na duševno zdravje. Gre za velik izziv, ki bo ostal aktualen še kar nekaj časa. Pandemija različno vpliva na vsakega posameznika, vendar se moramo vsi zavedati pritiskov omejevanja gibanja, družbene izolacije ter pomena skrbi za naše zdravje in zdravje naših bližnjih.

Zato smo organizacijam deležnikov v okviru platforme zdravstvene politike namenili prostor za sodelovanje, kjer lahko izrazijo svoje pomisleke glede bremena pandemije za duševno zdravje ter izmenjajo prakse in znanje na področju duševnega zdravja. Rezultati dela več kot 60 udeležencev bodo predstavljeni na spletnih seminarjih, ki jih bo gostila platforma za zdravstveno politiko. Prvi seminar je načrtovan za konec tega meseca.

Dejavnosti na ravni EU

Duševno zdravje

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Usmerjevalna skupina za spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni in obvladovanje nenalezljivih bolezni

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Novice

Spletni seminar o izzivih in novih pristopih pri obravnavanju vpliva COVID-19 na duševno zdravje bo potekal 16. oktobra

Spletni seminar vpliva koronavirusa na duševno zdravje bo potekal na platformi za zdravstveno politiko v organizaciji Generalnega direktorata za zdravje in varnost hrane pri Evropski komisiji. Dogodek bo koordinirala mreža Duševno zdravje Evropa.

Nova tematska mreža za COVID-19: podpora duševnemu zdravju na platformi zdravstvene politike EU

Mreža za evropske nepridobitne organizacije zagotavlja platformo za izmenjavo znanja in praks o vprašanjih duševnega zdravja, povezanih s covidom-19 ter pripravo nabora smernic za pomoč pri obravnavanju vidikov pandemije COVID-19 na področju duševnega zdravja. Dostop do platforme.

Prvi evropski teden duševnega zdravja med 4. in 10. majem 2020

Mreža Duševno zdravje Evropa je naznanila začetek prvega evropskega tedna ozaveščanja o duševnem zdravju pod geslom „Skupaj nam bo uspelo!“, da bi poudarila pomen duševnega zdravja med pandemijo covida-19 in po njej.

Najnovejši rezultati ankete Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer z naslovom Delo, življenje in COVID-19 razkrivajo zaskrbljujoče socialne in ekonomske posledice pandemije za življenje ljudi.

O najnižjih ravneh duševnega počutja poročajo med mladimi in tistimi, ki iščejo zaposlitev, čeprav se je stanje od izbruha pandemije nekoliko izboljšalo. Medtem ko sta se zadovoljstvo z življenjem in optimizem od aprila povečala, mladi še vedno menijo, da so izključeni iz družbe in močno izpostavljeni tveganju depresije.

Svetovni dan duševnega zdravja 2020 se osredotoča na Duševno zdravje za vse: več naložb, boljši dostop

Dogodek na svetovni ravni organizira Svetovna zveza za duševno zdravje, s katerim želi, da bi vsi stremeli k istemu cilju in skrbeli za duševno zdravje, in sicer s poudarkom na ozaveščanju, zagovorništvu, dostopnosti in ukrepanju.

Regionalni odbor za Evropo Svetovne zdravstvene organizacije za vzpostavitev koalicije za duševno zdravje v podporo sistemskim reformam in okrevanju po pandemiji COVID-19

Regionalni odbor za Evropo Svetovne zdravstvene organizacije je začel novo pobudo o duševnem zdravju, ki bo združila široko koalicijo vodij na področju duševnega zdravja, uporabnikov storitev in drugih partnerjev za izboljšanje politik in praks na področju duševnega zdravja.

Delavnica o najboljših praksah na področju duševnega zdravja in uporabnih rezultatih raziskav

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije v Ispri/Italija je gostila delavnico o najboljših praksah in uporabnih rezultatih raziskav na področju duševnega zdravja.

Projekti zdravstvenega programa

Novi skupni ukrepi EU za duševno zdravje in ocenjevanje projektov

Javni razpisi so zdaj zaključeni. Ocenjevanje in priprava predlogov v podporo izvajanju najboljših praks na področju duševnega zdravja v okviru delovnega načrta zdravstvenega programa EU za leto 2020.

Druge zanimive povezave

Eurostat: statistični podatki o duševnem zdravju in povezanih vprašanjih

Ali ste vedeli, da je bilo leta 2016 v EU 3,7 % vseh smrti posledica duševnih in vedenjskih motenj? Več statističnih podatkov o duševnem zdravju je na voljo na posebni spletni strani Eurostata.

Mreža Duševno zdravje Evropa

Evropsko združenje psihiatrov

Organizacija Gamian-Europe

EUFAMI – podpora družinam, ki so jih prizadele težave z duševnim zdravjem

Euronews: prispevki o duševnem zdravju