Направо към основното съдържание
Public Health

Бюлетин „Здраве-ЕС“, брой 260 — На фокус

Предложени са нови действия за изграждане на по-силен и по-устойчив Европейски здравен съюз

Сандра Галина, генерален директор на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Европейската комисия, очертава някои от действията, предложени от Комисията на 11 ноември, за изграждане на Европейски здравен съюз, готов да се справи с всички видове заплахи за здравето по по-координиран и ефективен начин.

Защо са необходими нови мерки?

Нарастването на броя на заразените с COVID-19 в Европа е изключително обезпокояващо. Необходими са решителни незабавни действия, за да може Европа да защити живота на гражданите си, да облекчи натиска върху здравните системи и да контролира разпространението на вируса. Предприехме стъпки за справяне с проблемите в тези области в краткосрочен план, но се нуждаем и от по-устойчиви решения.

Гражданите поискаха ЕС да направи повече. Нашите нови предложения ще ни помогнат да отговорим по-ефективно на нуждите на държавите членки и да изградим силен и устойчив Европейски здравен съюз, който може да устои на други заплахи за здравето в бъдеще.

Какви поуки извлякохте от пандемията?

Пандемията от коронавирус ни научи, че трябва да направим някои структурни подобрения в начина, по който работим заедно.

С решението от 2013 г. относно трансграничните заплахи за здравето бяха положени основите за обмен на информация и съвместно възлагане на обществени поръчки за закупуване на медицински средства за противодействие (например лични предпазни средства) и на медицинско оборудване (например апарати за вентилация за болници). Това помогна за спасяване на живота на много хора по време на тази криза и ни помогна да водим успешни преговори за ваксини срещу COVID-19. Сега трябва да се възползваме от тези успехи и да се справим с недостатъците в области като координацията на ответните мерки, общите набори от данни и оценките на риска, за да се повиши общото равнище на подготвеност на Европа.

Какви са основните предложения за засилване на готовността и реакцията при здравни кризи?

Един от основните начини, по които се надяваме да подобрим нашата обща координация и готовност, е чрез засилване на ролята на жизненоважните партньори, които изиграха решаваща роля по време на пандемията — Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA).

С по-голяма подкрепа ECDC може да ни помогне да увеличим капацитета си за готовност, наблюдение, ранно предупреждение и оценка на риска, а укрепената ЕМА може да ни помогне да се справим с уязвимостта във веригите на доставки както на медицински продукти, така и на лекарства, чрез по-добро наблюдение и смекчаване на тези ситуации.

Възнамеряваме също така да публикуваме нова фармацевтична стратегия, за да се справим с недостига на лекарства по време на криза, но също така и за да гарантираме достъпността на медицинските мерки за противодействие като ваксини и терапии. На световно равнище трябва да се интересуваме къде се разработват лекарствата. Искаме да предоставим лекарства на всички граждани на ЕС и да защитим това, което европейците ценят най-много — тяхното здраве.

Искам също така да обявя нашите планове за създаване на орган на ЕС за научноизследователска и развойна дейност, който да се съсредоточи върху защитата на гражданите на ЕС от пандемични грипове като COVID-19 и от химични, биологични, радиологични и ядрени заплахи. Този нов орган ще бъде подобен по структура и цел на Американския орган за научноизследователска и развойна дейност в областта на биомедицината (BARDA).

Всички тези предложения засилват нашия отговор на равнище ЕС, но борбата с COVID-19 зависи от това хората навсякъде да поемат лична отговорност и да следват всички насоки за намаляване на предаването на този безмилостен вирус. Само като покажем солидарност и работим заедно, можем да преодолеем тази криза. Заедно сме по-силни.

Дейности на равнище ЕС

Европейски здравен съюз

Европейска комисия

Консултативна група за COVID-19

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Здравна сигурност и заразни болести

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие

Европейска комисия — Здравеопазване и безопасност на храните

Коронавирус

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Пандемия от COVID-19

Европейска агенция по лекарствата

Новини

Предложенията на ЕС имат за цел увеличаване на капацитета и изграждане на по-устойчив Европейски здравен съюз

Европейската комисия предложи редица мерки за изграждане на силен Европейски здравен съюз, в рамките на който всички страни от ЕС да се подготвят и да реагират заедно на здравни кризи.

Уебинар на високо равнище на тема „Изграждане на Европейски здравен съюз: готовност и устойчивост при трансгранични заплахи за здравето“

Комисарят по въпросите на здравеопазването Стела Кириакиду и генералният директор по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Сандра Галина се изказаха на проявата на 29 октомври, за да представят идеи и да получат принос от заинтересованите страни за оформянето на предложенията преди официалното им представяне на 11 ноември.

Справяне с втората вълна на коронавируса: Европейската комисия определя нови действия за засилване на мерките за готовност и реагиране в целия ЕС

В съобщение относно допълнителни мерки в отговор на COVID-19 от 28 октомври 2020 г. Комисията обяви конкретни действия, за да се помогне за изграждане на по-голяма устойчивост в няколко области във всички държави от ЕС.

Съвместно изявление на Комисията и СЗО — Европа: По-задълбочено и ориентирано към резултати партньорство за здравеопазване в Европа

В това съвместно изявление Европейската комисия и Регионалната служба на СЗО отбелязаха полезните взаимодействия между съответните си програми и стратегии и изразиха желание да задълбочат сътрудничеството помежду си.

Стартира порталът на ЕС за оперативна съвместимост — първите приложения за проследяване на контактите и предупреждение вече са свързани със системата

За да се използва пълният потенциал на приложенията за проследяване на контактите и предупреждение с цел прекъсване на веригата на заразяване с коронавирус отвъд границите на държавите и за спасяване на човешки животи, Комисията, по покана на държавите — членки на ЕС, създаде общоевропейска система за осигуряване на оперативна съвместимост — т.нар. „портал“.

Получаване на ежедневна и седмична актуална информация за ситуацията във връзка с COVID-19

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията предоставя ежедневни и седмични актуализации на ситуацията както за ЕС/ЕИП, така и за Обединеното кралство и за целия свят, а също и седмичен доклад за наблюдението и карта в подкрепа на препоръката на Съвета.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) продължава изпълнението на две мерки за прозрачност по отношение на лекарствата за COVID-19

Агенцията публикува както клиничните данни в подкрепа на разрешението на Veklury (Remdesivir), така и информация относно лечението и ваксините за COVID-19, които са получили научни съвети или неформални насоки от работната група по въпросите на пандемията на EMA.

Европейската агенция по лекарствата предоставя насоки за подпомагане на разработчиците на потенциални лекарства за COVID-19

Агенцията взаимодейства с разработчиците на потенциални лечения и ваксини за COVID-19, за да се даде възможност на обещаващите лекарства да достигнат до пациентите възможно най-бързо. Тя използва и реални данни за наблюдение на безопасността и ефективността на лекарствата, с които се лекуват пациенти с COVID-19.

Други интересни връзки