Skip to main content
Public Health

Nyhedsbrevet Sundhed-EU nr. 260 - Fokus

Forslag om nye tiltag til opbygning af en stærkere og mere modstandsdygtig europæisk sundhedsunion

Kommissionen fremlagde den 11. november en række forslag til opbygning af en europæisk sundhedsunion, der kan håndtere alle typer sundhedstrusler på en mere koordineret og effektiv måde. Sandra Gallina, der er Europa-Kommissionens generaldirektør for sundhed og fødevaresikkerhed, gennemgår her nogle af forslagene.

Hvorfor er der behov for nye foranstaltninger?

Den store stigning i antallet af smittede med covid-19 i Europa er meget foruroligende. Der er behov for en omgående og effektiv indsats for at redde liv, afhjælpe presset på sundhedssystemerne og styre spredningen af virussen. Vi har truffet foranstaltninger til at håndtere problemerne her og nu, men vi har også brug for mere langtidsholdbare løsninger.

Borgerne beder EU om at gøre en større indsats. De nye forslag skal sikre, at vi bedre kan reagere i forhold til medlemslandenes behov. Derudover skal vi opbygge en stærk og modstandsdygtig sundhedsunion i EU, så vi kan reagere effektivt, når der opstår andre sundhedstrusler i fremtiden.

Hvad har vi lært af pandemien?

Udbruddet af coronavirus har lært os, at der er behov for nogle strukturelle forbedringer i vores samarbejde.

Afgørelsen fra 2013 om grænseoverskridende sundhedstrusler danner grundlag for informationsudveksling og fælles indkøb af medicinske modforanstaltninger. Det kan være personlige værnemidler og medicinsk udstyr såsom respiratorer til hospitaler. Det har reddet utallige liv under denne krise og gjort os i stand til at gennemføre vellykkede forhandlinger om indkøb af covid-19-vacciner. Vi skal bygge videre på de gode resultater og løse de mangler, der er på områder som koordinering af beredskabsforanstaltninger, fælles data og risikovurderinger. På den måde styrker vi Europas samlede beredskab.

Hvad er de vigtigste forslag til at øge vores beredskab og indsats ved sundhedskriser?

Et af de centrale indsatsområder, som vi håber kan forbedre vores fælles koordinering og beredskab, er at styrke de partnere, der har spillet en afgørende rolle under pandemien – Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Med øget støtte kan ECDC sikre øget kapacitet i beredskab, overvågning, tidlig varsling og risikovurdering, og et styrket EMA kan fokusere på de svage punkter i forsyningskæderne for både medicinske produkter og lægemidler ved bedre at overvåge og afhjælpe den type situationer.

Vi ønsker også at offentliggøre en ny lægemiddelstrategi, der skal forhindre mangel på lægemidler i krisesituationer, og som samtidig skal sikre rimelige priser for medicinske modforanstaltninger såsom vacciner og behandling. På det globale plan har vi brug for at undersøge, hvor lægemidler bliver udviklet. Vi ønsker at lægemidlerne skal være tilgængelige for alle borgere i EU og beskytte det, der er vigtigst for alle europæere, nemlig deres helbred.

Jeg vil også gerne gøre opmærksom på vores planer om at oprette et EU-organ for forskning og udvikling, som skal have fokus på at beskytte EU-borgerne mod pandemiske virussygdomme som covid-19 og mod kemiske og biologiske farer, strålingsfare og atomtrusler. Det nye organ skal have en struktur og et formål, som svarer til USA's myndighed American Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA).

Alle forslagene styrker vores indsats på EU-niveau. Om det lykkes os at bekæmpe covid-19 afhænger af, at de enkelte borgere overalt tager det personlige ansvar på sig og følger alle retningslinjer til forebyggelse af smitte med denne hensynsløse virus. Kun ved at samarbejde og udvise solidaritet kommer vi igennem krisen. Sammen er vi stærkere.

Aktiviteter på EU-niveau

Den Europæiske Union.

Europa-Kommissionen

Reaktion på coronavirus

Europa-Kommissionen

Det rådgivende udvalg om Covid-19

Europa-Kommissionen – Sundhed og Fødevaresikkerhed

Sundhedssikkerhed og infektionssygdomme

Europa-Kommissionen – Sundhed og Fødevaresikkerhed

Fælles indkøb af medicinske modforanstaltninger

Europa-Kommissionen – Sundhed og Fødevaresikkerhed

Coronavirussygdom

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

Covid-19-pandemien

Det Europæiske Lægemiddelagentur

Nyheder

EU fremsætter forslag om at øge kapaciteten og opbygge en mere robust europæisk sundhedsunion

Europa-Kommissionen har foreslået en række foranstaltninger, der sigter mod at opbygge en robust europæisk sundhedsunion, hvor alle EU-landene i fællesskab forbereder og reagerer på sundhedskriser.

Webinar på højt niveau om "Opbygning af en europæisk sundhedsunion: beredskab og modstandsdygtighed over for grænseoverskridende sundhedstrusler"

EU-kommissær for Sundhed, Stella Kyriakides, og Generaldirektør for Sundhed og Fødevaresikkerhed, Sandra Gallina, holdt begge oplæg ved eventen den 29. oktober, hvor de fremlagde deres idéer og opfordrede interessenterne til at komme med forslag inden den officielle præsentation den 11. november.

Håndtering af anden bølge af coronavirus: Europa-Kommissionen foreslår nye tiltag til at styrke beredskabet og indsatsen i hele EU

Kommissionen har den 28. oktober foreslået en række konkrete tiltag i en meddelelse om supplerende covid-19-indsatsforanstaltninger, som skal sikre større modstandsdygtighed på en række områder i alle EU-lande.

Nyt faktablad omhandler EU's nye koordinerede foranstaltninger for at standse spredningen af coronavirus

Fælles erklæring fra Kommissionen og WHO Europa: Et tættere og resultatorienteret partnerskab for sundhed i Europa

I den fælles erklæring udpeger Europa-Kommissionen og WHO's regionale kontor synergier mellem deres respektive programmer og strategier og udtrykker vilje til at udvide samarbejdet.

EU's interoperabilitets-gateway tages i brug - de første kontaktopsporings- og varslingsapps er koblet på systemet

For at udnytte kontaktopsporings- og varslingsapps optimalt til at bryde coronavirus-smittekæder på tværs af landegrænser og redde liv har Kommissionen efter opfordring fra EU-landene oprettet en "gateway", der skal sikre interoperabilitet på tværs af hele EU.

Få daglige og ugentlige opdateringer om covid-19-situationen

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme tilbyder daglige og ugentlige situationsrapporter for både EU/EØS og UK og for hele verden samt en ugentlig overvågningsrapport og et kort, der skal understøtte Rådets henstillinger.

Det Europæiske Lægemiddelagentur gennemfører to yderligere gennemsigtighedsforanstaltninger for covid-19-lægemidler

Agenturet har offentliggjort både de kliniske data vedrørende godkendelse af Veklury (remdesivir) og information om covid-19-behandlinger og -vacciner, hvor der er givet videnskabelig rådgivning eller uformel vejledning fra EMA's pandemitaskforce.

Det Europæiske Lægemiddelagentur tilbyder rådgivning til udviklere af mulige covid-19-lægemidler

Agenturet samarbejder med udviklere af mulige covid-19-behandlinger og -vacciner for at sikre, at lovende lægemidler når ud til patienterne så hurtigt som muligt. Agenturet bruger desuden faktiske data til overvågning af sikkerhed og virkning af lægemidler, der gives til patienter med covid-19.

Andre relevante links

Genopretningsplanen for Europa

Re-Open EU

EU's vaccinestrategi

Meddelelse af 15. oktober om EU's vaccinestrategi