Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Ενημερωτικό δελτίο Υγεία-ΕΕ 260 – Ειδικό θέμα

Νέες προτεινόμενες δράσεις για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και ανθεκτικότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας

Η Σάντρα Γκαλίνα, γενική διευθύντρια Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιγράφει ορισμένες από τις δράσεις που η Επιτροπή πρότεινε στις 11 Νοεμβρίου για την οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε είδους απειλές κατά της υγείας με πιο συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο.

Γιατί κρίνεται απαραίτητη η λήψη νέων μέτρων;

Η αύξηση των ποσοστών φορέων COVID-19 σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι πολύ ανησυχητική. Απαιτείται αποφασιστική και άμεση δράση προκειμένου η Ευρώπη να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές, να μετριάσει την πίεση που ασκείται στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και να ελέγξει τη διασπορά του ιού. Έχουμε λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων βραχυπρόθεσμα, αλλά χρειαζόμαστε επίσης πιο βιώσιμες λύσεις.

Οι πολίτες έχουν ζητήσει από την ΕΕ να κάνει περισσότερα. Οι νέες μας προτάσεις θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των κρατών μελών και να οικοδομήσουμε μια ισχυρή και ανθεκτική Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας που θα μπορεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον παρόμοιες απειλές κατά της υγείας.

Ποια διδάγματα αντλήσατε από την πανδημία;

Η πανδημία του κορονοϊού μάς δίδαξε ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιες διαρθρωτικές βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε.

Η απόφαση του 2013 σχετικά με τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας έθεσε τις βάσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών και τις συμβάσεις κοινής προμήθειας ιατρικών αντιμέτρων, όπως εξοπλισμού ατομικής προστασίας και ιατρικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων αναπνευστήρων για νοσοκομεία. Η απόφαση αυτή έχει σώσει πάρα πολλές ζωές κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης και μας βοήθησε να διαπραγματευτούμε επιτυχώς τα εμβόλια για την COVID-19. Τώρα, πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις επιτυχίες και να αντιμετωπίσουμε τυχόν αδυναμίες σε τομείς όπως ο συντονισμός των μέτρων αντιμετώπισης, τα κοινά σύνολα δεδομένων και οι εκτιμήσεις κινδύνου, προκειμένου να ενισχυθεί το συνολικό επίπεδο ετοιμότητας της Ευρώπης.

Ποιες είναι οι κύριες προτάσεις για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της αντίδρασης σε περιπτώσεις υγειονομικών κρίσεων;

Ένας από τους κύριους τρόπους βελτίωσης του κοινού συντονισμού και της ετοιμότητάς μας είναι η ενίσχυση του ρόλου των βασικών εταίρων που διαδραμάτισαν καίριο ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας —το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA).

Το ECDC, μέσω μεγαλύτερης στήριξης, μπορεί να μας βοηθήσει να αυξήσουμε τις ικανότητες ετοιμότητας, επιτήρησης, έγκαιρης προειδοποίησης και αξιολόγησης κινδύνου, ενώ ένας ενισχυμένος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα τρωτά σημεία στις αλυσίδες εφοδιασμού τόσο των ιατρικών προϊόντων όσο και των φαρμάκων μέσω καλύτερης παρακολούθησης και μετριασμού αυτών των καταστάσεων.

Σκοπεύουμε επίσης να ανακοινώσουμε μια νέα φαρμακευτική στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ιατρικές ελλείψεις σε περιόδους κρίσης, αλλά και για να διασφαλίσουμε την οικονομική προσιτότητα των ιατρικών αντιμέτρων, όπως τα εμβόλια και οι θεραπευτικές αγωγές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να αναρωτηθούμε πού αναπτύσσονται τα φάρμακα. Επιθυμούμε να καταστήσουμε τα φάρμακα διαθέσιμα σε όλους τους πολίτες της ΕΕ και να προστατεύσουμε το αγαθό στο οποίο οι Ευρωπαίοι αποδίδουν τη μεγαλύτερη αξία —την υγεία τους.

Θα ήθελα επίσης να ανακοινώσω τα σχέδιά μας για τη δημιουργία ενός ενωσιακού φορέα για την έρευνα και την ανάπτυξη, που θα επικεντρωθεί στην προστασία των πολιτών της ΕΕ από πανδημικές νόσους όπως η COVID-19 και από χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές. Ο νέος αυτός φορέας θα είναι παρόμοιος ως προς τη σύσταση και τον σκοπό με τον αμερικανικό οργανισμό προηγμένης έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της βιοϊατρικής (BARDA).

Όλες αυτές οι προτάσεις ενισχύουν την αντίδρασή μας σε επίπεδο ΕΕ, αλλά η καταπολέμηση της COVID-19 εξαρτάται επίσης από την ανάληψη ατομικής ευθύνης εκ μέρους των πολιτών και από την τήρηση όλων των κατευθυντήριων γραμμών για μείωση της μετάδοσης του αδίστακτου αυτού ιού. Μόνο με την επίδειξη αλληλεγγύης και τη συνεργασία μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί.

Δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντιμετώπιση του κορονοϊού

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συμβουλευτική ομάδα για τη νόσο Covid-19

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Υγειονομική ασφάλεια και λοιμώδη νοσήματα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Κοινή προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

Νόσος COVID-19

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Πανδημία COVID-19

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Ειδήσεις

Οι προτάσεις της ΕΕ αποσκοπούν στην αύξηση της δυναμικότητας και στην οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια σειρά μέτρων για την οικοδόμηση μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, εντός της οποίας όλες οι χώρες της ΕΕ προετοιμάζονται και αντιμετωπίζουν μαζί τις υγειονομικές κρίσεις.

Διαδικτυακό σεμινάριο υψηλού επιπέδου με θέμα «Οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας: ετοιμότητα και ανθεκτικότητα έναντι διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας»

Η επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου και η γενική διευθύντρια Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της Επιτροπής Σάντρα Γκαλίνα εκφώνησαν ομιλία στην εκδήλωση της 29ης Οκτωβρίου που διοργανώθηκε με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να διαμορφώσουν προτάσεις πριν από την επίσημη παρουσίασή τους στις 11 Νοεμβρίου.

Αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης του κορονοϊού: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει νέες δράσεις για την ενίσχυση των μέτρων ετοιμότητας και αντίδρασης σε ολόκληρη την ΕΕ

Στις 28 Οκτωβρίου 2020, η Επιτροπή ανακοίνωσε σειρά συγκεκριμένων δράσεων σε ανακοίνωση σχετικά με πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης της νόσου COVID-19, για να συμβάλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε διάφορους τομείς σε όλα τα κράτη μέλη.

Κοινή δήλωση Επιτροπής και ΠΟΥ Ευρώπης: μια βαθύτερη και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα εταιρική σχέση για την υγεία στην Ευρώπη

Στην κοινή αυτή δήλωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ αναγνώρισαν την ύπαρξη συνεργειών μεταξύ των αντίστοιχων προγραμμάτων και στρατηγικών τους και εξέφρασαν την επιθυμία να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους.

Έναρξη λειτουργίας της πύλης διαλειτουργικότητας της ΕΕ, σύνδεση πρώτων εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων με το σύστημα

Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητας που προσφέρουν οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων ώστε να σπάσει η διασυνοριακή αλυσίδα των κρουσμάτων κορονοϊού και να σωθούν ζωές, η Επιτροπή, έπειτα από αίτημα των κρατών μελών της ΕΕ, δημιούργησε ένα σύστημα σε επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, τη λεγόμενη «πύλη».

Λήψη ενημερώσεων σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση σχετικά με την κατάσταση της πανδημίας COVID-19

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων παρέχει ημερήσιες και εβδομαδιαίες ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση τόσο για την ΕΕ/τον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και για ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης και χάρτη προς υποστήριξη της σύστασης του Συμβουλίου.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εφαρμόζει περαιτέρω δύο μέτρα διαφάνειας για τα φάρμακα κατά της COVID-19

Ο οργανισμός δημοσίευσε τόσο τα κλινικά δεδομένα προς στήριξη της έγκρισης του φαρμάκου Veklury (ρεμδεσιβίρη) όσο και πληροφορίες σχετικά με τις θεραπείες και τα εμβόλια κατά της COVID-19 που έχουν λάβει επιστημονική γνωμοδότηση ή ανεπίσημη καθοδήγηση από την ειδική ομάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για την πανδημία.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων παρέχει κατευθυντήριες γραμμές ώστε να βοηθήσει τους φορείς ανάπτυξης δυνητικών φαρμάκων για την COVID-19

Ο οργανισμός αλληλεπιδρά με φορείς ανάπτυξης δυνητικών θεραπειών και εμβολίων για την COVID-19, ώστε τα πλέον υποσχόμενα φάρμακα να μπορούν να φτάσουν στους ασθενείς το συντομότερο δυνατόν. Χρησιμοποιεί επίσης δεδομένα υπό πραγματικές συνθήκες προκειμένου να παρακολουθεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19.

Άλλοι ενδιαφέροντες σύνδεσμοι