Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Bilten Zdravlje-EU br. 260 – U prvom planu

Predložene nove mjere za osnivanje snažnije i otpornije europske zdravstvene unije

Sandra Gallina, glavna direktorica Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane, opisuje neke mjere koje je Komisija 11. studenoga predložila za osnivanje europske zdravstvene unije koja će na koordiniraniji i učinkovitiji način moći suzbijati sve vrste prijetnji zdravlju.

Zašto su potrebne nove mjere?

Stopa rasta broja oboljelih od bolesti COVID-19 u Europi doista zabrinjava. Hitno treba donijeti odlučne mjere kako bi se zaštitili životi Europljana, ublažio pritisak na zdravstvene sustave i kontroliralo širenje virusa. Poduzeli smo mjere za kratkoročno rješavanje tih pitanja, ali su nam potrebna i održivija rješenja.

Građani od EU-a traže da učini više. Novi prijedlozi pomoći će nam da bolje odgovorimo na potrebe država članica i osnujemo snažnu i otpornu europsku zdravstvenu uniju koja će se u budućnosti moći suočiti i s drugim prijetnjama zdravlju.

Koje ste pouke izvukli iz pandemije?

Pandemija koronavirusa naučila nas je da nam suradnja mora biti strukturiranija.

Odlukom o prekograničnim prijetnjama zdravlju iz 2013. postavljeni su temelji za razmjenu informacija i zajedničku nabavu medicinskih protumjera kao što su osobna zaštitna oprema i medicinska oprema, primjerice respiratori za bolnice. Zahvaljujući toj odluci mnogi su životi spašeni tijekom krize, a mi uspješno pregovaramo o cjepivima protiv bolesti COVID-19. Kako bi se povećala opća razina pripremljenosti Europe, sada na temelju tog uspjeha moramo ukloniti nedostatke u područjima kao što su koordinacija mjera odgovora, zajednički skupovi podataka i procjene rizika.

Koji su glavni prijedlozi za poboljšanje pripravnosti i odgovora na zdravstvene krize?

Nadamo se da ćemo zajedničku koordinaciju i pripravnost poboljšati jačanjem uloge važnih partnera koji su se pokazali ključnima tijekom pandemije – Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i Europske agencije za lijekove (EMA).

ECDC nam povećanjem potpore može pomoći da povećamo kapacitete za pripravnost, nadzor, rano upozoravanje i procjenu rizika, dok nam jača Europska agencija za lijekove može pomoći u rješavanju problema ranjivosti u lancima opskrbe medicinskim proizvodima i lijekovima boljim praćenjem i olakšavanjem takvih situacija.

Namjeravamo objaviti i novu farmaceutsku strategiju za uklanjanje medicinskih nedostataka tijekom kriznih razdoblja, ali i osigurati cjenovnu pristupačnost medicinskih protumjera kao što su cjepiva i terapije. Na globalnoj razini moramo provjeriti tko sve radi na tim lijekovima. Želimo lijekove učiniti dostupnima svim građanima u EU-u i zaštititi ono što je Europljanima najdragocjenije – njihovo zdravlje.

Htjela bih najaviti i planove za osnivanje tijela EU-a za istraživanje i razvoj koje bi bilo usmjereno na zaštitu građana EU-a od pandemijskih gripa kao što je COVID-19 te od kemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih prijetnji. To novo tijelo bilo bi po ustroju i svrsi slično Američkom tijelu za biomedicinsko napredno istraživanje i razvoj (BARDA).

Svi ti prijedlozi jačaju odgovor na razini EU-a, ali za uspješnost borbe protiv bolesti COVID-19 odgovornost mora preuzeti pojedinac, koji će poštovati sve smjernice za smanjenje širenja tog nemilosrdnog virusa. Ovu krizu možemo prevladati samo uz solidarnost i suradnju. Zajedno smo jači.

Aktivnosti na razini EU-a

Europska zdravstvena unija

Europska komisija

Odgovor na koronavirus

Europska komisija

Savjetodavni odbor za bolest COVID-19

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Zdravstvena sigurnost i zarazne bolesti

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Zajednička nabava zdravstvenih protumjera

Europska komisija – Zdravlje i sigurnost hrane

Koronavirusna bolest

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti

Pandemija bolesti COVID-19

Europska agencija za lijekove

Novosti

Cilj je prijedloga EU-a povećati kapacitete i osnovati otporniju europsku zdravstvenu uniju

Europska komisija predložila je niz mjera za osnivanje snažne europske zdravstvene unije u kojoj se sve države članice EU-a zajedno pripremaju i odgovaraju na zdravstvenu krizu.

Internetski seminar na visokoj razini o temi „Osnivanje europske zdravstvene unije: pripravnost i otpornost na prekogranične prijetnje zdravlju”

Povjerenica Komisije za zdravlje Stella Kyriakides i glavna direktorica Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane Sandra Gallina na događanju održanom 29. listopada iznijele su svoje ideje i prikupile mišljenja dionika radi izrade prijedloga prije nego što ih se službeno predstavi 11. studenoga.

Borba protiv ponovnog jačanja koronavirusa: nove mjere Europske komisije za jačanje pripravnosti i odgovora u cijelom EU-u

Komisija je 28. listopada 2020. u Komunikaciji o dodatnim mjerama odgovora na COVID-19 najavila konkretne mjere za povećanje otpornosti u nizu područja u svim državama članicama.

U novom informativnom članku objašnjavaju se nove koordinirane mjere EU-a za zaustavljanje širenja koronavirusa

Zajednička izjava Komisije i Svjetske zdravstvene organizacije za Europu: dublje partnerstvo s jasnim ciljem poboljšanja zdravlja u Europi

U zajedničkoj izjavi Europska komisija i Regionalni ured WHO-a prepoznali su sinergiju između svojih programa i strategija te izrazili spremnost za produbljivanje suradnje.

Početak rada EU-ova interoperabilnog pristupnika: prve aplikacije za praćenje kontakata i upozoravanje povezane su sa sustavom

Kako bi se u potpunosti iskoristio potencijal aplikacija za praćenje kontakata i upozoravanje, kojima je cilj prekinuti lanac zaraze koronavirusom i spasiti živote, Komisija je na poziv država članica EU-a uspostavila „pristupnik”, sustav na razini EU-a kojim se osigurava interoperabilnost.

Primanje dnevnih i tjednih novosti o situaciji povezanoj s bolešću COVID-19

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti objavljuje dnevne i tjedne novosti o stanju u EU-u, EGP-u, Ujedinjenoj Kraljevini i cijelom svijetu te tjedno izvješće o nadzoru s kartom kao dodatak Preporuci Vijeća.

Europska agencija za lijekove provodi i dvije mjere za transparentnost u vezi s lijekovima za bolest COVID-19

Agencija je objavila kliničke podatke za potporu odobrenju lijeka Veklury (remdesivir) te informacije o lijekovima i cjepivima protiv bolesti COVID-19 za koje je EMA-ina radna skupina za pandemiju dala znanstveno mišljenje ili neslužbene smjernice.

Europska agencija za lijekove pruža smjernice za pomoć proizvođačima potencijalnih lijekova za bolest COVID-19

Agencija surađuje s proizvođačima potencijalnih lijekova i cjepiva protiv bolesti COVID-19 kako bi moguće djelotvorni lijekovi što prije došli do oboljelih. Koristi se i stvarnim podacima za praćenje sigurnosti i učinkovitosti lijekova koji se upotrebljavaju za liječenje oboljelih od bolesti COVID-19.

Druge zanimljive poveznice

Europski plan oporavka

Platforma „Re-Open EU”

Strategija EU-a za cjepiva

Komunikacija o strategiji za cjepiva od 15. listopada