Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Portalo „Sveikata ES“ informacinis biuletenis Nr. 260. Dėmesio centre

Siūlomi nauji stipresnės ir atsparesnės Europos sveikatos sąjungos kūrimo veiksmai

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato generalinė direktorė Sandra Gallina apžvelgia kai kuriuos lapkričio 11 d. Komisijos pasiūlytus veiksmus, kuriais siekdama sukurti Europos sveikatos sąjungą, kuri būtų pasirengusi labiau koordinuotai ir veiksmingiau kovoti su visų rūšių grėsmėmis sveikatai.

Kodėl reikia naujų priemonių?

Užsikrėtimų COVID-19 skaičiaus didėjimas visoje Europoje kelia didelį susirūpinimą. Norint apsaugoti gyvybes Europoje, sumažinti spaudimą sveikatos priežiūros sistemoms ir kontroliuoti viruso plitimą, reikia nedelsiant imtis ryžtingų veiksmų. Ėmėmės šios srities veiksmų trumpuoju laikotarpiu, tačiau mums taip pat reikia tvaresnių sprendimų.

Piliečiai paprašė ES nuveikti daugiau. Mūsų nauji pasiūlymai padės mums geriau reaguoti į valstybių narių poreikius ir sukurti stiprią ir atsparią Europos sveikatos sąjungą, kuri ateityje galėtų atlaikyti kitas grėsmes sveikatai.

Ko pasimokyta iš pandemijos?

Koronaviruso protrūkis parodė, kad turime atlikti tam tikrus struktūrinius bendradarbiavimo patobulinimus.

2013 m. sprendimu dėl tarpvalstybinių grėsmių sveikatai buvo padėtas pagrindas keitimuisi informacija ir bendram medicininių atsako priemonių, pavyzdžiui, asmeninių apsaugos priemonių ir medicinos įrangos (ligoninėms skirtų ventiliatorių), pirkimui. Tai per šią krizę išgelbėjo daugybę gyvybių ir padėjo mums sėkmingai derėtis dėl COVID-19 vakcinų. Siekdami pagerinti bendrą Europos pasirengimo lygį, dabar turime remtis šiais laimėjimais ir šalinti trūkumus tokiose srityse kaip atsakomųjų priemonių koordinavimas, bendri duomenų rinkiniai ir rizikos vertinimai.

Kokie yra pagrindiniai pasiūlymai, kaip pagerinti mūsų pasirengimą sveikatos krizėms ir atsaką į jas?

Vienas iš pagrindinių būdų pagerinti mūsų bendrą koordinavimą ir pasirengimą yra stiprinti gyvybiškai svarbių partnerių, kurie atliko itin svarbų vaidmenį pandemijos metu – Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) ir Europos vaistų agentūros (EMA) – vaidmenį.

Labiau remiamas ECDC gali mums padėti padidinti pasirengimo, priežiūros, ankstyvojo įspėjimo ir rizikos vertinimo pajėgumus, o sustiprinta EMA – pašalinti vaistų ir medicinos įrangos tiekimo grandinių trūkumus, gerindama jų stebėseną ir švelnindama jų poveikį.

Taip pat ketiname paskelbti naują farmacijos strategiją, kuria būtų siekiama spręsti šią medicininių priemonių trūkumo krizės metu problemą ir užtikrinti medicininių atsako priemonių, pavyzdžiui, vakcinų ir gydymo būdų, įperkamumą. Pasaulio mastu turime paklausti, kur kuriami vaistai. Norime užtikrinti, kad vaistai būtų prieinami visiems ES piliečiams, ir apsaugoti tai, ką europiečiai vertina labiausiai – jų sveikatą.

Taip pat norėčiau paskelbti apie mūsų planus įsteigti ES mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros įstaigą, kuri daugiausia dėmesio skirtų ES piliečių apsaugai nuo pandeminių gripų, pvz., COVID-19, ir nuo cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių grėsmių. Ši nauja įstaiga savo struktūra ir paskirtimi būtų panaši į Amerikos pažangiųjų biomedicinos tyrimų ir plėtros instituciją (BARDA).

Visi šie pasiūlymai stiprina mūsų atsaką ES lygmeniu, tačiau COVID-19 įveikimas priklauso nuo to, ar mes visi prisiimsime asmeninę atsakomybę ir laikysimės visų gairių, kad būtų sumažintas šio nuožmaus viruso plitimas. Šią krizę įveikti galime tik solidarumu ir bendru darbu. Kartu mes stipresni.

ES lygmens veikla

COVID-19 klausimų patariamoji grupė

Europos Komisija. Sveikata ir maisto sauga

Sveikatos saugumas ir infekcinės ligos

Europos Komisija. Sveikata ir maisto sauga

Bendras medicininių atsako priemonių pirkimas

Europos Komisija. Sveikata ir maisto sauga

Liga COVID-19

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

COVID-19 pandemija

Europos vaistų agentūra

Naujienos

ES pasiūlymais siekiama padidinti pajėgumus ir sukurti atsparesnę Europos sveikatos sąjungą

Europos Komisija pasiūlė keletą priemonių, kuriomis siekiama sukurti stiprią Europos sveikatos sąjungą, kurioje visos ES šalys kartu pasirengtų sveikatos krizei ir į ją reaguotų.

Aukšto lygio internetinis seminaras „Europos sveikatos sąjungos kūrimas. Pasirengimas tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai ir atsparumas joms“

Spalio 29 d. už sveikatą atsakinga Komisijos narė Stella Kyriakides ir Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato generalinė direktorė Sandra Gallina kalbėjo surengtame internetiniame seminare, kad pasidalytų idėjomis ir gautų suinteresuotųjų subjektų pastabų dėl pasiūlymų prieš oficialų jų pristatymą lapkričio 11 d.

Kova su koronaviruso atsinaujinimu. Europos Komisija nustatė naujus veiksmus, kuriais siekiama sustiprinti pasirengimą ir reagavimo priemones visoje ES

2020 m. spalio 28 d. Komunikate dėl papildomų reagavimo į COVID-19 priemonių Komisija pristatė konkrečius veiksmus, kuriais siekiama padėti didinti atsparumą keliose srityse visose valstybėse narėse.

Komisijos ir PSO Europos regiono biuro bendras pareiškimas „Glaudesnė ir į rezultatus orientuota partnerystė Europos sveikatos srityje“

Šiame bendrame pareiškime Europos Komisija ir PSO regiono biuras pripažino savo atitinkamų programų ir strategijų sinergiją ir pareiškė norą stiprinti bendradarbiavimą.

Pradėjo veikti ES sąveikiųjų tinklų sietuvas, su sistema susietos pirmosios kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlės

Kad būtų visapusiškai išnaudotas kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlių potencialas nutraukti koronaviruso infekcijos perdavimo iš vienos valstybės narės į kitą grandinę ir išgelbėti gyvybes, Komisija ES valstybių narių paraginta sukūrė visos ES sistemą, skirtą sąveikumui užtikrinti – sąveikiųjų tinklų sietuvą.

Kasdien ir kas savaitę gaukite naujausią informaciją apie COVID-19 padėtį

Atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras kasdien ir kas savaitę skelbia naujausią informaciją apie padėtį tiek ES, EEE ir Jungtinėje Karalystėje, tiek visame pasaulyje, taip pat savaitinę priežiūros ataskaitą ir žemėlapį.

Europos vaistų agentūra toliau įgyvendina dvi su COVID-19 vaistais susijusias skaidrumo priemones

Agentūra paskelbė klinikinius duomenis, kuriais pagrindžiamas vaisto „Veklury“ (remdesiviro) leidimas, ir informaciją apie COVID-19 gydymo priemones ir vakcinas, dėl kurių EMA pandemijos darbo grupė pateikė mokslinių arba neoficialių rekomendacijų.

Europos vaistų agentūra teikia gaires, padėsiančias galimų COVID-19 vaistų kūrėjams

Agentūra bendradarbiauja su galimų COVID-19 gydymo priemonių ir vakcinų kūrėjais, kad perspektyvūs vaistai kuo greičiau pasiektų pacientus. Ji taip pat naudojasi realiais duomenimis siekdama stebėti, ar COVID-19 sergantiems pacientams naudojami vaistai yra saugūs ir veiksmingi.

Kitos naudingos nuorodos