Skip to main content
Public Health

Nieuwsbrief Gezondheid-EU 260 – Focus

Nieuwe voorstellen om te bouwen aan een sterkere, veerkrachtigere Europese gezondheidsunie

Sandra Gallina, directeur-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie, schetst de maatregelen die de Commissie op 11 november heeft voorgesteld om te werken aan een Europese gezondheidsunie die klaarstaat om gezondheidsbedreigingen in al hun vormen op een meer gecoördineerde en doeltreffende manier aan te pakken.

Waarom zijn nieuwe maatregelen nodig?

De toename van de het aantal coronabesmettingen in Europa is alarmerend. Europa moet snel en doortastend optreden om levens te redden, de druk op de zorgstelsels te verlichten en de verspreiding van het virus tegen te gaan. We hebben stappen gezet om op korte termijn actie te kunnen ondernemen, maar we hebben ook duurzamere oplossingen nodig.

Burgers hebben de EU gevraagd meer te doen. Daarom willen wij beter inspelen op wat de lidstaten nodig hebben en een stevige en veerkrachtige Europese gezondheidsunie bouwen die opgewassen is tegen nieuwe gezondheidsbedreigingen in de toekomst.

Wat heeft u geleerd van deze pandemie?

We weten nu dat er structurele verbeteringen nodig zijn in de manier waarop we samenwerken.

Het besluit van 2013 over grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid heeft de grondslag gelegd voor informatie-uitwisseling en de gezamenlijke inkoop van medische benodigdheden zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en beademingsapparaten voor ziekenhuizen. Dat heeft al heel wat levens gered in deze crisis. Het heeft ons ook geholpen om met succes te onderhandelen over vaccins tegen corona. Het is nu zaak voort te bouwen op deze successen en de tekortkomingen op gebieden zoals de coördinatie van responsmaatregelen, gemeenschappelijke datasets en risicobeoordelingen te ondervangen om te zorgen dat Europa in alle opzichten beter voorbereid is.

Wat zijn de belangrijkste manieren om dit doel te bereiken?

Een van de belangrijkste manieren waarop we de gezamenlijke coördinatie en voorbereiding kunnen verbeteren, is door de partners die bij deze pandemie onmisbaar zijn gebleken, zoals het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), een grotere rol te geven.

Met meer steun kan het ECDC ons helpen onze capaciteit wat betreft paraatheid, surveillance, vroegtijdige waarschuwing en risicobeoordeling te vergroten, terwijl een sterker EMA ons kan helpen de zwakke punten in de toeleveringsketens voor medische producten en geneesmiddelen op te sporen en te verhelpen.

We zijn ook van plan om met een nieuwe farmaceutische strategie te komen, niet alleen om de medische tekorten in tijden van crisis aan te pakken, maar ook om vaccins, medicijnen, behandelingen en dergelijke betaalbaar te houden. En op mondiaal niveau moeten we nagaan waar geneesmiddelen eigenlijk worden ontwikkeld. We willen dat iedereen in de EU toegang heeft tot geneesmiddelen om te beschermen wat hem of haar het dierbaarst is: een goede gezondheid.

Tot slot zijn we ook van plan om een EU-orgaan voor onderzoek en ontwikkeling op te richten dat zich richt op de bescherming van EU-burgers tegen pandemische vormen van influenza zoals COVID-19 en tegen chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen. Dat nieuwe orgaan zou qua opzet en doel te vergelijken zijn met de Amerikaanse Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA).

Al deze voorstellen zorgen voor een betere respons op EU-niveau. Toch zullen we het coronavirus alleen de baas worden als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zich aan de regels houdt die de verspreiding van dit meedogenloze virus tegengaan. Alleen door solidariteit te tonen en samen te werken kunnen we deze crisis overwinnen. Samen staan we sterker.

Activiteiten op EU-niveau

Europese gezondheidsunie

Europese Commissie

Coronavirus: EU-respons

Europese Commissie

Adviespanel voor COVID-19

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Gezondheidsbeveiliging en infectieziekten

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Gezamenlijke aankoop van vaccins en geneesmiddelen

Europese Commissie – Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Coronavirusziekte

Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

COVID-19-pandemie

Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)

Nieuws

EU doet voorstellen voor een stevige en veerkrachtige Europese gezondheidsunie

De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen gedaan om een hechte Europese gezondheidsunie te smeden waarin alle EU-landen zich samen voorbereiden en samen reageren op gezondheidscrisissen.

Webinar op hoog niveau met als thema "Bouwen aan een Europese gezondheidsunie: paraatheid en veerkracht voor grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen”

Gezondheidscommissaris Stella Kyriakides en directeur-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Commissie Sandra Gallina ontvouwden op dit evenement van 29 oktober hun ideeën om vóór hun officiële presentatie van 11 november feedback te krijgen van betrokkenen.

De tweede golf: Commissie komt met extra coronamaatregelen

In een mededeling van 28 oktober 2020 kondigt de Commissie aanvullende coronamaatregelen aan om de veerkracht op verschillende terreinen in alle EU-landen te vergroten.

Nieuwe factsheet met een uitleg over de nieuwe gecoördineerde EU-maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus

Gezamenlijke verklaring van de Commissie en WHO Europa: een hechter en resultaatgericht partnerschap voor gezondheid in Europa

In hun gezamenlijke verklaring wijzen de Europese Commissie en het Regionaal Bureau van de WHO op de synergieën tussen hun respectieve programma’s en strategieën en op hun voornemen om de samenwerking te intensiveren.

EU laat eerste corona-apps samenwerken via gateway

De Commissie heeft op verzoek van de EU-lidstaten een gateway opgezet die ervoor zorgt dat de corona-apps van de lidstaten met elkaar kunnen praten met de bedoeling deze apps optimaal te benutten om de coronabesmettingsketen ook over de grenzen heen te doorbreken en levens te redden.

Dagelijkse en wekelijkse updates over de coronasituatie

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding verstrekt dagelijkse en wekelijkse updates van de situatie, zowel voor de EU/EER plus het VK als voor de hele wereld. Ook publiceert het een wekelijks surveillanceverslag en een kaart ter ondersteuning van de aanbeveling van de Raad.

Europees Geneesmiddelenbureau zorgt voor meer transparantie over COVID-19-geneesmiddelen

Het agentschap publiceerde zowel de klinische gegevens waarop de vergunning voor Veklury (remdesivir) is gebaseerd, als informatie over de coronabehandelingen en -vaccins waarvoor de pandemietaskforce van EMA wetenschappelijk advies of informele richtsnoeren heeft opgesteld.

EMA geeft richtsnoeren om ontwikkelaars van COVID-19-geneesmiddelen te helpen

Het agentschap werkt samen met ontwikkelaars van coronabehandelingen en -vaccins om ervoor te zorgen dat veelbelovende geneesmiddelen zo snel mogelijk bij de patiënt komen. EMA maakt ook gebruik van praktijkgegevens om de veiligheid en doeltreffendheid te monitoren van geneesmiddelen die worden gebruikt bij patiënten met COVID-19.

Andere links

Herstelplan voor Europa

Re-Open EU

EU-vaccinstrategie

Mededeling van 15 oktober over de vaccinatiestrategie