Skip to main content
Public Health

Bilten Zdravje-EU, št. 260: V žarišču

Novi ukrepi za vzpostavitev močnejše in odpornejše evropske zdravstvene unije

Sandra Gallina, generalna direktorica Evropske komisije za zdravje in varnost hrane, je predstavila nekaj predlogov ukrepov Komisije z dne 11. novembra za vzpostavitev evropske zdravstvene unije, ki se bo na bolj usklajen in učinkovit način zoperstavila vsem vrstam nevarnosti za zdravje.

Zakaj so potrebni novi ukrepi?

Naraščanje števila okužb s COVID-19 po vsej Evropi je zelo zaskrbljujoče. Da bi Evropa obvarovala življenja, ublažila pritisk na zdravstvene sisteme in omejila širjenje virusa, je treba takoj odločno ukrepati. Sprejeli smo kratkoročne ukrepe, vendar potrebujemo tudi bolj trajnostne rešitve.

Državljani želijo, da EU stori več. Naši novi predlogi nam bodo pomagali, da bolje odgovorimo na potrebe držav članic ter oblikujemo močno in odporno evropsko zdravstveno unijo, ki bo lahko vzdržala druge nevarnosti za zdravje v prihodnosti.

Kaj ste se naučili iz pandemije?

Izbruh koronavirusa nam je pokazal, da so potrebne strukturne izboljšave pri našem skupnem delu.

Sklep iz leta 2013 o čezmejnih nevarnostih za zdravje je določil temelje za izmenjavo informacij in skupno javno naročanje za nakup zdravstvenih protiukrepov, denimo osebne zaščitne opreme in medicinske opreme, kot so ventilatorji za bolnišnice. Omogočil je, da smo rešili številna življenja, in nam pomagal pri uspešnem pogajanju o cepivih proti COVID-19. Da bi povečali splošno pripravljenost Evrope, moramo zdaj graditi na teh uspehih in obravnavati pomanjkljivosti na področjih, kot so koordinacija ukrepov za odzivanje, skupni nabori podatkov in ocene tveganja.

Kateri so glavni predlogi za okrepitev naše krizne pripravljenosti in odziva?

Eden od glavnih načinov za izboljšanje naše skupne koordinacije in pripravljenosti je krepitev vloge ključnih partnerjev, ki so imeli pomembno vlogo med pandemijo, in sicer Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) ter Evropske agencije za zdravila (EMA).

Z večjo podporo nam lahko ECDC pomaga povečati zmogljivosti za pripravljenost, nadzor, zgodnje opozarjanje in oceno tveganja, okrepljena EMA pa nam lahko pomaga pri odpravljanju ranljivosti v dobavnih verigah za medicinske izdelke in zdravila z boljšim spremljanjem in blažitvijo teh razmer.

Nameravamo objaviti novo farmacevtsko strategijo za odpravo pomanjkanja zdravil v kriznem času, pa tudi za zagotovitev cenovne dostopnosti zdravstvenih protiukrepov, kot so cepiva in terapije. Na svetovni ravni moramo preveriti, kje razvijajo zdravila. Zdravila želimo dati na voljo vsem državljanom v EU in zaščititi tisto, kar je za Evropejce najdragocenejše – njihovo zdravje.

Rada bi tudi napovedala naše načrte za ustanovitev evropskega organa za raziskave in razvoj, ki bi se osredotočal na zaščito državljanov EU pred pandemičnimi gripami, kot je COVID-19, in pred kemičnimi, biološkimi, radiološkimi in jedrskimi grožnjami. Ta novi organ bi bil po ustanovitvi in namenu podoben ameriškemu biomedicinskemu organu za napredne raziskave in razvoj (BARDA).

Vsi ti predlogi krepijo naš odziv na ravni EU, vendar je premagovanje bolezni COVID-19 odvisno od posameznikov, ki sprejmejo osebno odgovornost in upoštevajo vse smernice za zmanjšanje širjenja tega nevarnega virusa. To krizo lahko premagamo samo s solidarnostjo in sodelovanjem. Skupaj smo močnejši.

Dejavnosti na ravni EU

Evropska zdravstvena unija

Evropska komisija

Odziv na koronavirus

Evropska komisija

Svetovalni odbor o Covid-19

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Zdravstvena varnost in nalezljive bolezni

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Skupno javno naročanje zdravstvenih protiukrepov

Evropska komisija – Zdravje in varnost hrane

Koronavirusna bolezen

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Pandemija COVID-19

Evropska agencija za zdravila

Novice

Predlogi EU za povečanje zmogljivosti in izgradnjo odpornejše evropske zdravstvene unije

Evropska komisija je predlagala številne ukrepe za oblikovanje močne evropske zdravstvene unije, v kateri se vse države EU skupaj pripravljajo in odzivajo na zdravstvene krize.

Spletni seminar na visoki ravni z naslovom Oblikovanje evropske zdravstvene unije: pripravljenost in odpornost na resne čezmejne nevarnosti za zdravje

Evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides in generalna direktorica za zdravje in varnost hrane Sandra Gallina sta na tem dogodku 29. oktobra predstavili ideje in pridobili mnenja deležnikov za oblikovanje predlogov pred njihovo uradno predstavitvijo 11. novembra.

Ponovni izbruh koronavirusa: novi ukrepi Evropske komisije za krepitev pripravljenosti in odzivanja po vsej EU

Komisija je 28. oktobra v sporočilu o dodatnih ukrepih za odziv na COVID-19 napovedala konkretne ukrepe za povečanje odpornosti na številnih področjih v vseh državah članicah.

Nov informativni pregled pojasnjuje nove usklajene ukrepe EU za zaustavitev širjenja koronavirusa

Skupna izjava Komisije in urada za Evropo pri Svetovni zdravstveni organizaciji: globlje partnerstvo, usmerjeno v rezultate, za zdravje v Evropi

Evropska komisija in regionalni urad SZO sta v tej skupni izjavi priznala sinergije med svojimi ustreznimi programi in strategijami ter izrazila pripravljenost za poglobitev sodelovanja.

Zagon evropskega vmesnika za interoperabilnost aplikacij za sledenje stikom in opozarjanje – prve aplikacije vključene v sistem

Evropska komisija je na poziv držav članic EU vzpostavila vseevropski sistem za zagotavljanje interoperabilnosti aplikacij za sledenje stikom in opozarjanje, da bi v celoti izkoristili njihov potencial za prekinitev čezmejnih verig okužb s koronavirusom in rešili življenja.

Dnevno in tedensko poročanje o razmerah v zvezi s COVID-19

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni objavlja dnevna in tedenska poročila o razmerah v zvezi s COVID-19 za EU/EGP ter za Združeno kraljestvo in ves svet, kakor tudi tedensko poročilo o spremljanju in zemljevid v podporo priporočilu Sveta.

Evropska agencija za zdravila izvaja tudi dva ukrepa za preglednost zdravil COVID-19

Agencija je objavila klinične podatke v podporo odobritvi zdravila Veklury (Remdesivir) in informacije o terapevtikih in cepivih, za katere je projektna skupina agencije EMA za pandemijo izdala znanstveno mnenje ali neformalna navodila.

Smernice Evropske agencije za zdravila za razvijalce potencialnih zdravil proti COVID-19

Agencija sodeluje z razvijalci morebitnih terapevtikov in cepiv za COVID-19 za čimprejšnji dostop pacientov do obetajočih zdravil. Uporablja tudi podatke iz realnega življenja za spremljanje varnosti in učinkovitosti zdravil, ki se uporabljajo pri pacientih s COVID-19.

Druge zanimive povezave

Načrt okrevanja za Evropo

Platforma Re-open EU

Strategija EU za cepiva

Sporočilo o strategiji za cepiva z dne 15. oktobra