Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Съвместно възлагане на обществени поръчки за медицински мерки за противодействие

Грипната пандемия H1N1 през 2009 г. показа слабостите по отношение на достъпа и покупателната способност на страните от ЕС във връзка с получаването на ваксини и медикаменти за пандемии. През 2010 г. Европейският съвет поиска от Комисията да започне подготовка за съвместно възлагане на обществени поръчки на ваксини в случай на бъдещи пандемии.

Разпоредбите за съвместното възлагане на обществени поръчки на медицински мерки за противодействие са включени в член 5 от Решение 1082/2013/ЕС относно сериозните трансгранични заплахи за здравето. Към април 2020 г. споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки е подписано от 36 държави, включително всички страни от ЕС и ЕИП, Обединеното кралство, Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Босна и Херцеговина, както и Косово*.

В споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки:

  • се определят практическите договорености във връзка с механизма
  • се описва процесът на вземане на решения във връзка с избора на процедури
  • се организира оценяването на офертите и възлагането на договора

*Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

Осигуряване на подходящо равнище на готовност

Целта на механизма за съвместно възлагане на обществени поръчки е да се гарантира по-равен достъп до специфични медицински мерки за противодействие и да се подобри сигурността на доставките, както и цените за участващите държави от ЕС да бъдат по-балансирани.

За да сме добре подготвени за сериозна трансгранична заплаха за здравето, институциите на ЕС и държавите членки, които са се присъединили към споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки, могат да участват в съвместна процедура за възлагане на обществени поръчки, за да закупят:

  • Ваксини
  • Антивирусни препарати
  • Медицински мерки за противодействие на сериозни трансгранични заплахи за здравето

Информация по темата