Skip to main content
Public Health

Společné zadávání veřejných zakázek na lékařská protiopatření

Pandemie chřipky H1N1 v roce 2009 poukázala na nedostatky v získávání pandemických vakcín a léků ze strany zemí EU. V roce 2010 Evropská rada požádala Komisi o zahájení přípravy společného zadávání zakázek k získání vakcín v případě budoucích pandemií.

Ustanovení pro společné zadávání veřejných zakázek na lékařská protiopatření jsou uvedena v článku 5 rozhodnutí č. 1082/2013/EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách. Od dubna 2020 podepsalo dohodu o společném zadávacím řízení 36 zemí, včetně všech zemí EU a EHP, Spojené království, Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko a Bosna a Hercegovina a Kosovo*..

Tato dohoda:

  • určuje praktické kroky nutné k řízení celého mechanismu
  • stanoví podobu rozhodování při výběru řízení
  • určuje postup hodnocení nabídek a udělení zakázky

*Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Zajištění řádné připravenosti

Cílem mechanismu společného zadávání veřejných zakázek je umožnit spravedlivější přístup ke specifickým lékařským protiopatřením, zlepšit zabezpečení dodávek a zároveň zajistit vyváženější ceny pro zapojené země EU.

V zájmu dostatečné připravenosti při výskytu závažných přeshraničních zdravotních hrozeb se orgány EU společně se zeměmi, které podepsaly dohodu o společném zadávání veřejných zakázek, mohou účastnit společného zadávacího řízení za účelem pořízení:

  • očkovacích látek
  • antivirotik
  • lékařských protiopatření týkajících se přeshraničních zdravotních hrozeb závažného charakteru

Související informace