Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Zajednička nabava zdravstvenih protumjera

Izbijanje pandemijske gripe H1N1 2009. skrenulo je pozornost na slabosti u pristupu i kupovnoj moći država članica u pogledu nabave pandemijskih cjepiva i lijekova. Europsko vijeće zatražilo je 2010. da Komisija započne pripreme za zajedničku nabavu cjepiva za slučaj buduće pandemije.

Odredbe o zajedničkoj nabavi zdravstvenih protumjera obuhvaćene su člankom 5. Odluke 1082/2013/EU o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju. Sporazum o zajedničkoj javnoj nabavi do travnja 2020. potpisalo je 36 država, uključujući sve države članice EU-a i države EGP-a, Ujedinjenu Kraljevinu, Albaniju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, te Kosovo*.

Sporazumom se:

  • utvrđuju praktična rješenja koja se primjenjuju u okviru mehanizma
  • definira proces odlučivanja u odnosu na odabir postupaka
  • organizira procjena ponuda i dodjela ugovora.

*Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

Osiguravanje odgovarajuće pripravnosti

Cilj mehanizma zajedničke nabave jest osigurati pravedniji pristup pojedinim zdravstvenim protumjerama te poboljšati sigurnost opskrbe uz uravnoteženije cijene za sudjelujuće države članice.

Kako bi se na odgovarajući način pripremile za slučaj ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju, institucije Unije i države koje su pristupile Sporazumu o zajedničkoj javnoj nabavi mogu sudjelovati u zajedničkom postupku nabave radi kupnje:

  • cjepiva
  • antivirusnih lijekova
  • zdravstvenih protumjera u slučaju ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju.

Povezane informacije