Skip to main content
Public Health

Bendras medicininių atsako priemonių pirkimas

2009 m. per H1N1 gripo pandemijos protrūkį išryškėjo ES šalyse įdiegtų vakcinų ir kitų vaistų pirkimo mechanizmų trūkumai. 2010 m. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos pradėti pasirengimą bendram vakcinų pirkimui numatant būsimas pandemijas.

Bendro medicininių atsako priemonių pirkimo nuostatos yra įtrauktos į Sprendimo 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 5 straipsnį. Nuo 2020 m. balandžio mėn. Bendrų viešųjų pirkimų susitarimą pasirašė 36 šalys, įskaitant visas ES ir EEE šalis, Jungtinę Karalystę, Albaniją, Juodkalniją, Šiaurės Makedoniją, Serbiją ir Bosniją ir Hercegoviną, taip pat Kosovą*.

Susitarimu dėl bendro pirkimo:

  • nustatoma procedūros vykdymo praktinė tvarka;
  • apibrėžiami sprendimų priėmimo proceso aspektai, susiję su pasirinkta procedūra;
  • numatomas konkurso paraiškų vertinimo ir sutarties skyrimo rengimas.

*Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 (1999) bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

Užtikrinti tinkamą parengtį

Bendro pirkimo mechanizmo paskirtis – užtikrinti lygesnes galimybes įgyti konkrečių medicininių atsako priemonių ir didinti tiekimo saugumą, kartu užtikrinant geriau subalansuotas kainas dalyvaujančioms ES šalims.

Kad ES ir prie bendro pirkimo mechanizmo prisijungusių valstybių narių institucijos būtų tinkamai pasirengusios didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai protrūkiui, jos gali taikyti bendro pirkimo procedūrą, siekdamos įsigyti:

  • vakcinų;
  • antivirusinių vaistų;
  • medicininių atsako į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai priemonių.

Susijusi informacija