Skip to main content
Public Health

Medicīnisko pretlīdzekļu kopīgais iepirkums

Pandēmiskās gripas vīrusa H1N1 uzliesmojums 2009. gadā atklāja trūkumus saistībā ar pandēmijas vakcīnu un medikamentu pieejamību un pirktspēju ES valstīs. 2010. gadā Eiropadome lūdza Komisiju sākt darbu pie vakcīnu kopīgā iepirkuma turpmākām pandēmijām.

Noteikumi par medicīnisko pretlīdzekļu kopīgo iepirkumu ir izklāstīti Lēmumā Nr. 1082/2013 par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem (5. pants). 2020. gada aprīlī kopīgā iepirkuma nolīgumu ir parakstījušas 36 valstis, tostarp visas ES un EEZ valstis, Apvienotā Karaliste, Albānija, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Serbija, Bosnija un Hercegovina, kā arī Kosova*.

Vienošanās par kopīgo iepirkumu nosaka:

  • mehānisma darbības praktiskos aspektus;
  • lēmumu pieņemšanas procesu attiecībā uz procedūru izvēli;
  • kārtību, kādā vērtējami iesniegtie piedāvājumi un noslēdzams līgums.

*Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

Pienācīga sagatavotība veselības apdraudējumiem

Kopīgā iepirkuma mehānisma mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgāku piekļuvi konkrētiem medicīniskajiem pretlīdzekļiem un uzlabot piegāžu drošību, kā arī panākt līdzīgāku cenu līmeni tajās ES dalībvalstīs, kurās šis mehānisms ieviests.

Lai pienācīgi sagatavotos nopietna pārrobežu veselības apdraudējuma uzliesmojumam, ES iestādes un dalībvalstis, kas noslēgušas vienošanos par kopīgo iepirkumu, var rīkot kopīgu iepirkuma procedūru, kurā iepērk:

  • vakcīnas,
  • pretvīrusu medikamentus,
  • medicīniskos pretlīdzekļus nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem.

Papildu informācija