Skip to main content
Public Health

Gezamenlijke aankoop van vaccins en geneesmiddelen

Bij de uitbraak van de Mexicaanse griep (H1N1) in 2009 bleek dat de EU-landen om financiële en andere redenen niet over voldoende vaccins en geneesmiddelen konden beschikken. In 2010 verzocht de Europese Raad de Commissie om een begin te maken met een gezamenlijke aanbesteding voor vaccins met het oog op een toekomstige epidemie.

Artikel 5 van Besluit 1082/2013/EU over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid voorziet in de gezamenlijke aankoop van medische tegenmaatregelen zoals vaccins. Sinds april 2020 is de gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst ondertekend door 36 landen, waaronder alle EU- en EER-landen, het VK, Albanië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Bosnië en Herzegovina en Kosovo*.

De gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst regelt:

  • de praktische aspecten van de procedures
  • de besluitvorming over de procedurekeuze
  • de beoordeling van de offertes en de gunning van het contract

*Deze aanduiding laat de standpunten over de status onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Gezamenlijke aankoop van vaccins en geneesmiddelen

Het doel van gezamenlijke aanbesteding is ervoor te zorgen dat de deelnemende EU-landen op betere voorwaarden en tegen lagere prijzen kunnen beschikken over de noodzakelijke vaccins en geneesmiddelen, en kunnen vertrouwen op een goede bevoorrading.

Om goed voorbereid te zijn op een uitbraak van een ernstige besmettelijke ziekte of andere grensoverschrijdende bedreiging van de gezondheid, kunnen de EU-instellingen, samen met landen die de gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst hebben ondertekend, deelnemen aan een gezamenlijke aanbesteding voor de aankoop van:

  • vaccins
  • virusremmers
  • medische tegenmaatregelen bij ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Zie ook: