Skip to main content
Public Health

Wspólne zamówienia na medyczne środki przeciwdziałania

Wybuch pandemii grypy H1N1 w 2009 r. uwidocznił słabości w zakresie siły nabywczej państw członkowskich UE oraz dostępu do szczepionek przeciwko grypie pandemicznej i leków. W 2010 r. Rada Europejska zwróciła się do Komisji o opracowywanie mechanizmu wspólnego zamawiania szczepionek na wypadek ewentualnej pandemii.

Przepisy dotyczące wspólnych zamówień na medyczne środki przeciwdziałania są zawarte w art. 5 decyzji 1082/2013/UE w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia. Od kwietnia 2020 r. umowę dotyczącą wspólnego udzielania zamówień podpisało 36 państw, w tym wszystkie państwa UE i EOG, Wielka Brytania, Albania, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo*.

Umowa w sprawie wspólnych zamówień:

  • określa praktyczne rozwiązania w ramach mechanizmu
  • określa proces podejmowania decyzji w odniesieniu do wyboru procedury
  • reguluje procedurę oceny ofert i udzielenia zamówienia.

*Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244(1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

Zapewnienie właściwego przygotowania

Wspólny mechanizm zamówień ma zapewnić sprawiedliwszy dostęp do konkretnych medycznych środków przeciwdziałania, poprawę bezpieczeństwa dostaw oraz bardziej zbilansowane ceny dla uczestniczących w nim państw członkowskich.

Aby odpowiednio przygotować się do wybuchu poważnego zagrożenia dla zdrowia w skali międzynarodowej, instytucje UE oraz państwa, które dołączyły do wspólnego mechanizmu zamówień, mogą uruchomić wspólną procedurę przetargową w celu zakupu:

  • szczepionek
  • leków przeciwwirusowych
  • medycznych środków przeciwdziałania w przypadku poważnych zagrożeń dla zdrowia w skali międzynarodowej.

Podobne informacje