Skip to main content
Public Health

Achizițiile publice comune de contramăsuri medicale

În 2009, focarul gripei pandemice H1N1 a evidențiat o serie de deficiențe legate de accesul țărilor UE și de puterea lor de cumpărare în ceea ce privește vaccinurile pandemice și medicamentele care pot fi utilizate în cazul unei pandemii. În 2010, Consiliul European i-a cerut Comisiei să înceapă pregătirea unei achiziții publice comune de vaccinuri în cazul unei viitoare pandemii.

Dispozițiile privind achizițiile publice comune de contramăsuri medicale sunt incluse în articolul 5 din Decizia nr. 1082/2013/UE privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate. Începând din aprilie 2020, acordul privind achizițiile publice comune a fost semnat de 36 de țări (toate țările UE și SEE, Regatul Unit, Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Bosnia și Herțegovina și Kosovo*).

Acest acord:

  • stabilește modalitățile practice care reglementează mecanismul
  • definește procesul de luare a deciziilor cu privire la alegerea procedurilor
  • organizează evaluarea ofertelor și atribuirea contractului.

*Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.

Asigurarea unui nivel corespunzător de pregătire

Scopul acestui mecanism de achiziții publice comune este asigurarea unui acces mai echitabil la contramăsuri medicale specifice și o mai bună securitate a aprovizionării, precum și prețuri mai echilibrate pentru țările UE participante.

Pentru a fi pregătite în mod corespunzător în cazul apariției unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate, instituțiile UE, împreună cu țările care au aderat la Acordul privind achizițiile publice comune, pot demara o procedură comună de achiziții publice în vederea achiziționării de:

  • Vaccinuri
  • Medicamente antivirale
  • Contramăsuri medicale pentru amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate

Informații pe aceeași temă