Skip to main content
Public Health

Skupno javno naročanje zdravstvenih protiukrepov

Izbruh pandemije gripe H1N1 leta 2009 je opozoril na slabosti pri dostopu držav EU do cepiv in zdravil ter njihovo nezadostno kupno moč. Evropski svet je zato leta 2010 pozval Evropsko komisijo, naj pripravi postopek za skupno javno naročanje cepiv v primeru novega izbruha pandemije.

Določbe o skupnem javnem naročanju zdravstvenih protiukrepov je prinesel člen 5 Sklepa 1082/2013/EU o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje. Do aprila 2020 je sporazum o skupnem naročanju podpisalo 36 držav, vključno z vsemi državami EU in EGP, Združenim kraljestvom, Albanijo, Črno goro, Severno Makedonijo, Srbijo, Bosno in Hercegovino ter Kosovom*.

Sporazum o skupnem naročanju:

  • določa praktično ureditev za mehanizem
  • opredeli način odločanja glede na postopek
  • organizira oceno ponudb in oddajo javnega naročila

*To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

Ustrezna pripravljenost

Namen mehanizma za skupna javna naročila je zagotoviti sodelujočim državam EU pravičnejši dostop do posameznih zdravstvenih protiukrepov in večjo zanesljivost oskrbe, ob tem pa bolj uravnotežene cene.

Institucije EU in države, podpisnice sporazuma o skupnem javnem naročanju, se lahko odločijo za skupni javni razpis in tako poskrbijo za ustrezno pripravljenost ob morebitni resni čezmejni nevarnosti za zdravje. S skupnim javnim razpisom nabavijo:

  • cepiva
  • antivirusna zdravila
  • zdravstvene protiukrepe za resne čezmejne nevarnosti za zdravje

Sorodne informacije