Ugrás a fő tartalomra
Public Health

Uniós támogatást élvező projektek

A ritka betegségek megfelelő meghatározása, kódolása és jegyzékbe vétele

A ritka betegségek területén működő szervezetek közötti együttműködés révén:

  • létrejön a betegképviseleti szervek közötti európai szintű együttműködés,
  • partnerségek alakulnak az egyes szövetségek között,
  • nő a ritka betegségek területén működő szervezetek és hálózatok ismertsége és működési kapacitása.

A ritka betegségekkel foglalkozó cselekvési hálózatok:

  • elősegítik a könnyebb információmegosztást a ritka betegségekkel foglalkozó európai hálózatok között,
  • előmozdítják a betegségek megfelelőbb osztályozását,
  • stratégiákat és mechanizmusokat dolgoznak ki a betegek, önkéntesek és szakmabeliek közötti információcseréhez
  • megfelelő egészségügyi mutatókat határoznak meg,
  • összehasonlítható epidemiológiai adatokat gyártanak uniós szinten,
  • támogatják a bevált módszerek cseréjét,
  • intézkedéseket fogalmaznak meg a betegcsoportokra vonatkozóan.