Skip to main content
Public Health

ES atbalstītie projekti

Reto slimību definīcija, kodificēšana un uzskaite

Ar retām slimībām slimojošu pacientu organizāciju sadarbībai ir šādas priekšrocības:

  • nostiprinās pacientu organizāciju sadarbība visas Eiropas mērogā;
  • veidojas partnerības starp dažādām apvienībām;
  • uzlabojas šādu organizāciju un sadarbības tīklu atpazīstamība un kapacitāte.

Darbības tīkli reto slimību jomā

  • sekmē informācijas apmaiņu pašreizējos Eiropas sadarbības tīklos,
  • veicina precīzāku klasifikāciju,
  • izstrādā stratēģijas un procedūras, kā īstenot informācijas apmaiņu starp slimniekiem, brīvprātīgajiem un mediķiem,
  • definē attiecīgos veselības aprūpes rādītājus,
  • vāc ES mērogā salīdzināmus epidemioloģiskos datus,
  • veicina apmainīšanos ar paraugpraksi,
  • izstrādā pacientu biedrībām paredzētus pasākumus.