Skip to main content
Public Health

Door de EU gesteunde projecten

Definitie, codificatie en inventarisatie

Samenwerking tussen organisaties die zich met zeldzame ziekten bezighouden

  • versterkt de samenwerking op Europees niveau tussen patiëntenorganisaties
  • ontwikkelt partnerschappen tussen allianties
  • verhoogt de zichtbaarheid en de operationele capaciteit van organisaties en netwerken op het gebied van zeldzame ziekten

Netwerken voor actie op het gebied van zeldzame ziekten

  • bestaande Europese netwerken voor zeldzame ziekten helpen om gemakkelijker informatie uit te wisselen
  • betere classificatie bevorderen
  • strategieën en mechanismen ontwikkelen voor informatieuitwisseling tussen slachtoffers, vrijwilligers en professionals
  • relevante gezondheidsindicatoren bepalen
  • ontwikkeling van vergelijkbare epidemiologische gegevens op EU-niveau
  • uitwisseling van goede praktijken
  • maatregelen voor patiëntengroepen ontwikkelen