Skip to main content
Public Health

EU-finansierade projekt

Definition, kodning och inventering av sällsynta sjukdomar

Samarbete mellan organisationer för sällsynta sjukdomar

Projekt som ska

  • stärka samarbetet mellan patientföreningar inom EU
  • bygga upp partnerskap mellan förbunden
  • synliggöra organisationerna och nätverken och stödja deras arbete.

Nätverk för särskilda insatser

Projekt som ska

  • hjälpa europeiska nätverk att bli bättre på att utbyta information
  • klassificera sjukdomarna bättre
  • utveckla strategier och modeller för att utbyta information mellan patienter och vårdpersonal
  • fastställa relevanta hälsoindikatorer
  • ta fram jämförbara epidemiologiska data på EU-nivå
  • stödja utbyte av bästa metoder
  • ta fram åtgärder för patientgrupper.