Skip to main content
Public Health
Publikationer av allmän karaktär

Booklet ‘Health for the EU’

Översikt

Publiceringsdatum
26 september 2019
Upphovsman
Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Beskrivning

A selection of actions funded under the third EU health programme.
Author: Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (European Commission)

Filer

26 SEPTEMBER 2019
Booklet ‘Health for the EU’
English
(HTML)
Ladda ner