Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health
Ενημερωτικό έγγραφο

Proposal for a Council Recommendation (CR) on Strengthening prevention through early detection: A new approach on cancer screening replacing CR 2003/878/EC