Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health
Ενημερωτικό έγγραφο

Proposal for a regulation - The European Health Data Space

COM(2022) 197/2