Skip to main content
Public Health
Informatīvais dokuments

SEC(2010) 380 Final

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
31 marts 2010
Autors
Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Apraksts

Commission staff working document - Global health – responding to the challenges of globalisation - Accompanying document to the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The EU Role in Global Health {COM(2010) 128} {SEC(2010) 381} {SEC(2010) 382}

Faili

31 MARTS 2010
SEC(2010) 380 Final
English
(132 KB - PDF)
Lejupielādēt