Skip to main content
Public Health
Dokument referencyjny

SEC(2010) 380 Final

Informacje szczegółowe

Data publikacji
31 marzec 2010
Autor
Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Opis

Commission staff working document - Global health – responding to the challenges of globalisation - Accompanying document to the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The EU Role in Global Health {COM(2010) 128} {SEC(2010) 381} {SEC(2010) 382}

Pliki

31 MARZEC 2010
SEC(2010) 380 Final
English
(132 KB - PDF)
Pobierz