Skip to main content
Public Health
Podkladový dokument

SEC(2010) 380 Final

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
31 marec 2010
Autor/autorka
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Opis

Commission staff working document - Global health – responding to the challenges of globalisation - Accompanying document to the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The EU Role in Global Health {COM(2010) 128} {SEC(2010) 381} {SEC(2010) 382}

Súbory

31 MAREC 2010
SEC(2010) 380 Final
English
(132 KB - PDF)
Stiahnuť