Glavni sadržaj
Public Health

Zdravstveni sustavi u Europskoj uniji nastoje pružiti visokokvalitetnu i troškovno isplativu skrb. Međutim to je posebno teško ostvariti u slučaju rijetkih bolesti ili kompleksnih bolesti s niskom prevalencijom koje utječu na svakodnevni život oko 30 milijuna građana EU-a.

Europske referentne mreže virtualne su mreže u koje su uključeni pružatelji zdravstvene zaštite u cijeloj Europi. Cilj im je omogućiti raspravu o kompleksnim ili rijetkim bolestima i stanjima koji zahtijevaju visokospecijalizirano liječenje te udruživanje znanja i resursa.

Kako to funkcionira?

Kako bi preispitali dijagnozu i liječenje pacijenta koordinatori europske referentne mreže sazivaju „virtualne” konzilije liječnika specijalistâ iz raznih disciplina, s pomoću posebne računalne platforme i alata telemedicine.

Postupak i kriteriji za osnivanje europske referentne mreže (ERN) i biranje njezinih članova utvrđeni su zakonodavstvom EU-a.

  • Za više informacija pogledajte našu brošuru

24 mreže

Prve europske referentne mreže osnovane su u ožujku 2017., a obuhvaćaju više od 900 visokospecijaliziranih zdravstvenih jedinica u više od 300 bolnica u 26 država članica EU-a. 24 europske referentne mreže bave se nizom tematskih područja uključujući oboljenja kostiju, rak u dječjoj dobi i imunodeficijenciju.

Zakonodavstvo

  • Direktiva 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  • Delegirana odluka Komisije (prilog) kojom su utvrđeni kriteriji i uvjeti koje moraju ispunjavati pružatelji zdravstvene zaštite i europske referentne mreže
  • Provedbena odluka Komisije (prilog) kojom su utvrđeni kriteriji za osnivanje i ocjenu europskih referentnih mreža
  • Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1269 od 26. srpnja 2019. o izmjeni Provedbene odluke 2014/287/EU

Inicijativa europskih referentnih mreža prima potporu iz nekoliko programa financiranja EU-a, uključujući zdravstveni program, Instrument za povezivanje Europe i Obzor 2020.

Koordinacija

Nositelji inicijative europskih referentnih mreža većinom su države članice EU-a. Odbor država članica službeno je tijelo nadležno za odobravanje i ukidanje mreža i članstava kako je predviđeno Provedbenom odlukom Komisije. Odbor se sastoji od predstavnika svih država članica EU-a i zemalja EGP-a.

Sustav praćenja

Odbor država članica donio je 18 pokazatelja europskih referentnih mreža za sustav praćenja europskih referentnih mreža i predstavio ih na 4. konferenciji europskih referentnih mreža. Za nekoliko njih bilo je potrebno ažuriranje s pojašnjenjima.

Taj će okvir pridonijeti izgradnji sustava za poboljšanje kvalitete, definiranju odgovarajućih rezultata europskih referentnih mreža i utvrđivanju područja uspjeha i mogućih zamki te pokazati dodanu vrijednost europskih referentnih mreža.

Komunikacijski materijali