Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Veselības aprūpes sistēmas Eiropas Savienībā cenšas nodrošināt kvalitatīvu un izmaksu ziņā efektīvu veselības aprūpi. Tomēr tas nav vienkārši gadījumos, kad jāārstē retas vai mazizplatītas kompleksas slimības, kuras ietekmē aptuveni 30 miljonu ES iedzīvotāju ikdienu.

Eiropas references tīkli (ERT) ir virtuāli tīkli, kuros sadarbojas veselības aprūpes sniedzēji no visas Eiropas. To uzdevums ir atvieglināt diskusiju par kompleksām vai retām slimībām, kuru ārstēšanai nepieciešama ļoti specializēta terapija un koncentrētas zināšanas un resursi.

Kā tas notiek?

Lai spriestu par pacienta diagnozi un ārstēšanu, ERT koordinatori, izmantojot īpašu IT platformu un telemedicīnas rīkus, sasauc virtuālas konsultatīvas padomes, kuru sastāvā ir medicīnas speciālisti no dažādām nozarēm.

ERT izveides un dalībnieku atlases process un kritēriji ir noteikti ES tiesību aktos.

  • Plašāku informāciju atradīsiet mūsu brošūrā.

24 tīkli

2017. gada martā darbu sāka pirmie ERT, kuros piedalās vairāk nekā 900 ļoti specializētas veselības aprūpes nodaļu no vairāk nekā 300 slimnīcām 26 dalībvalstīs. Kopumā ir izveidoti 24 tīkli, kas strādā pie dažādiem tematiskiem jautājumiem, tai skaitā par kaulu slimībām, bērnu vēzi un imūndeficītu.

Tiesību akti

ERT iniciatīva saņem atbalstu no vairākām ES finansējuma programmām, tai skaitā no programmas “ES – veselībai”, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta un programmas “Apvārsnis 2020”.

Koordinācija

ERN iniciatīvu galvenokārt vada ES valstis. Dalībvalstu padome ir oficiālā struktūra, kuras pārziņā saskaņā ar Komisijas īstenošanas lēmumu ir sadarbības tīklu un dalības apstiprināšana un izbeigšana. Padomes sastāvā ir visu ES dalībvalstu un EEZ valstu pārstāvji.

Uzraudzības sistēma

Dalībvalstu padome ir pieņēmusi ERT uzraudzības sistēmā izmantojamus18 rādītājus, kurus tā prezentēja Ceturtajā ERT konferencē. Dažiem no tiem bija vajadzīgs atjauninājums ar paskaidrojumiem.

Šis satvars palīdzēs izveidot kvalitātes uzlabošanas sistēmu, noteikt atbilstošus ERT rezultātus un apzināt veiksmīgākās jomas un potenciālos klupšanas akmeņus, kā arī apliecināt ERT pievienoto vērtību.

Komunikācijas materiāli