Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Zdravlje migranata

Komisija je u rujnu 2020. predstavila novi pakt o migracijama i azilu u kojem je utvrđen pravedniji pristup upravljanju migracijama i azilom. Cilj je postići novu ravnotežu između načelâ pravedne podjele odgovornosti i solidarnosti te izgraditi povjerenje sveobuhvatnijim pristupom i osuvremenjenim postupcima. U Paktu se predlaže ubrzavanje migracijskih procesa i jačanje upravljanja politikama u području migracija i granica.

Zdravlje migranata i zdravstvena skrb o njima također su uključeni u Pakt uvođenjem zdravstvenih pregleda koji će omogućiti rano utvrđivanje mogućih potreba migranata.

Prijedlozi reformi zakonodavstva EU-a

Novi pakt o migracijama i azilu

Paktom se utvrđuju daljnji koraci za dovršetak pregovora o prijedlozima reformi odobrenima 2016. i 2018. u cilju povećanja učinkovitosti postupaka i pružanja snažnijih jamstava migrantima.

Europska komisija najavila je i sljedeće nove zakonodavne prijedloge koji će se uključiti u Pakt:

Ostali prijedlozi

Komisija je u lipnju 2016. donijela akcijski plan za integraciju državljana trećih zemalja u države članice EU-a. Plan sadržava nekoliko prijedloga povezanih sa zdravstvenom skrbi i revizijom Direktive o plavoj karti. Ta je revizija potrebna radi rješavanja problema nedostatka kvalificiranog osoblja, kako bi se privukli visokokvalificirani državljani trećih zemalja, uključujući zdravstvene djelatnike.

Komisija je u srpnju 2016. odobrila drugi paket prijedloga za reformu zajedničkog europskog sustava azila, uključujući propise koji sadržavaju odredbe o zdravstvenoj skrbi kao što su:

Ti su prijedlozi dio novog Pakta o migracijama i azilu.

Što poduzima EU?

Prioritet je Komisije pružiti podršku zemljama koje primaju velik broj migranata. Većina migranata zdrava je po dolasku u EU. Međutim, njihovo zdravstveno stanje moglo bi se pogoršati tijekom putovanja ili su možda imali određene zdravstvene probleme prije dolaska u EU.

Neki mogu biti fizički iscrpljeni, pod iznimnim stresom, dehidrirani ili promrzli, a to uz neprikladne životne uvjete, nezdrav način života ili kronične bolesti može pogubno utjecati na njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

Kako EU pomaže?

 • pruža financijsku potporu za poboljšanje zdravstvene skrbi za ugrožene migrante, njihovu integraciju u nacionalne zdravstvene sustave i osposobljavanje zdravstvenih djelatnika
 • pruža potporu za rješavanje izazova u području zdravlja državama članicama EU-a koje se suočavaju s posebno visokim razinama migracije i promiče razmjenu primjera najbolje prakse u pogledu modela zdravstvene skrbi
 • preko Odbora za zdravstvenu sigurnost koordinira sljedeće aktivnosti:
  • prikupljanje zahtjeva za zdravstvene potrepštine iz najpogođenijih zemalja EU-a kako bi druge države članice EU-a mogle odgovoriti dodatnim kapacitetima
  • nadzor zaraznih bolesti putem sustava ranog upozorenja i odgovora
  • povezivanje nacionalnih kontaktnih točaka za fondove za zdravstvo, civilnu zaštitu, azil, migracije i integraciju
 • surađuje s Europskim centrom za sprečavanje i kontrolu bolesti, Regionalnim uredom Svjetske zdravstvene organizacije za Europu i Međunarodnom organizacijom za migracije kako bi se bolje utvrdile i zadovoljile potrebe država članica EU-a i izbjeglica
 • razvija programe osposobljavanja i materijale za osposobljavanje zdravstvenih i drugih djelatnika koji rade s migrantima kako bi se upoznali s bolestima koje ne poznaju i dobili informacije o različitim kulturnim perspektivama i posebnim potrebama novopristiglih migranata i izbjeglica.

Smjernice

EU je pripremio i osobni zdravstveni karton i prateći Priručnik za zdravstvene djelatnike kao alate koji će zdravstvenim djelatnicima omogućiti vođenje medicinske evidencije o novopristiglim migrantima i izbjeglicama te brzo utvrđivanje njihovih hitnih potreba.

Komisija je u travnju 2020. objavila nove Smjernice za COVID-19 o provedbi relevantnih odredaba EU-a u području azila, postupaka vraćanja i preseljenja.

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti u lipnju 2020. objavio je Smjernice za sprečavanje i kontrolu zaraze bolešću COVID-19 u centrima za prihvat i zadržavanje migranata i izbjeglica u EU-u/EGP-u i Ujedinjenoj Kraljevini, koje sadržavaju znanstvene savjete o načelima javnog zdravlja kojih se treba pridržavati kako bi se spriječilo širenje bolesti.

Osmišljavanje projekata

EU od 2003. provodi niz projekata za rješavanje nejednakosti u zdravstvu i zdravstvenoj skrbi, uključujući one koje utječu na migrante, te za mjerenje nejednakosti u pristupu zdravstvenoj skrbi kako bi se potaknula veća integracija migranata u nacionalne zdravstvene sustave.