Skip to main content
Public Health

Sănătatea migranților

În septembrie 2020, Comisia a prezentat un nou Pact privind migrația și azilul, stabilind o abordare mai echitabilă în domeniu. Obiectivul este de a găsi un nou echilibru între principiile distribuirii echitabile a responsabilității și solidarității și de a consolida încrederea printr-o abordare mai cuprinzătoare și prin proceduri modernizate. Pactul propune accelerarea proceselor de migrație și consolidarea guvernanței politicilor în materie de migrație și frontiere.

Sănătatea migranților și serviciile de asistență medicală care le sunt acordate sunt, de asemenea, incluse în pact: acesta prevede introducerea unor controale medicale care să permită identificarea timpurie a nevoilor potențiale ale migranților.

Propuneri de reformare a legislației UE

Noul Pact privind migrația și azilul

Pactul stabilește o cale de urmat pentru încheierea negocierilor privind propunerile de reformă aprobate în 2016 și 2018, cu scopul de a eficientiza procedurile și de a le oferi migranților garanții mai solide.

Comisia Europeană a anunțat, de asemenea, următoarele noi propuneri legislative care urmează să fie incluse în pact:

Alte propuneri

În iunie 2016 , Comisia a adoptat un plan de acțiune privind integrarea resortisanților țărilor terțe în statele membre ale UE. Planul conține mai multe propuneri referitoare la asistența medicală și revizuirea directivei privind cartea albastră. Această revizuire este necesară pentru a aborda deficitul de personal calificat și pentru a atrage resortisanți din țări terțe cu înaltă calificare, inclusiv profesioniști din domeniul sănătății.

În iulie 2016, Comisia Europeană a aprobat al doilea pachet de propuneri de reformare a sistemului european comun de azil, inclusiv legislația care cuprinde dispoziții referitoare la asistența medicală, cum ar fi:

Aceste propuneri fac parte din noul Pact privind migrația și azilul.

Ce măsuri ia UE?

Prioritatea imediată a Comisiei Europene este de a sprijini țările care găzduiesc un număr mare de migranți. Majoritatea migranților sunt sănătoși la sosirea lor în UE. Cu toate acestea, starea lor de sănătate s-ar putea deteriora în timpul călătoriilor sau înainte de sosirea lor în UE.

Unii dintre aceștia ar putea avea de suferit de pe urma epuizării fizice, a formelor extreme de suferință, a deshidratării sau a frigului, precum și a condițiilor de viață precare, a unui stil de viață nesănătos sau a bolilor cronice, ceea ce ar putea avea un impact negativ asupra sănătății lor fizice și mentale.

Ce face UE pentru a-i ajuta?

  • UE acordă sprijin financiar pentru a îmbunătăți îngrijirile acordate migranților vulnerabili, pentru a-i integra în sistemele naționale de sănătate și pentru a forma personalul sanitar.
  • De asemenea, sprijină țările care se confruntă cu niveluri deosebit de ridicate de migrație pentru a găsi soluții la provocările legate de sănătate și pentru a promova schimbul de bune practici în materie de modele de îngrijiri de sănătate.
  • Coordonează următoarele acțiuni prin intermediul Comitetului privind securitatea sanitară:
  • colaborarea cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, Organizația Mondială a Sănătății (Europa) și Organizația Internațională pentru Migrație, pentru a identifica și soluționa mai bine nevoile țărilor din UE și ale refugiaților
  • dezvoltarea de programe de formare și elaborarea de materiale de formare pentru profesioniștii din domeniul sănătății și nu numai care lucrează cu migranții pentru a-i familiariza cu bolile pe care nu le cunosc și pentru a le furniza informații cu privire la perspectivele culturale și la nevoile specifice ale migranților și refugiaților nou-sosiți.

Orientări

UE a elaborat, de asemenea, un dosar medical personal și un manual pentru profesioniștii din domeniul sănătății, pentru a le oferi acestora instrumente care să le permită să țină evidența stării de sănătate a migranților și a refugiaților nou-sosiți și să identifice rapid nevoile lor imediate.

În aprilie 2020, Comisia a comunicat o nouă orientare privind COVID-19 referitoare la punerea în aplicare a dispozițiilor relevante ale UE în materie de azil, proceduri de returnare și relocare.

În iunie 2020, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a publicat un ghid privind prevenirea și controlul infectării cu COVID-19 în centrele de primire și reținere a migranților și a refugiaților din UE/SEE și din Regatul Unit, care conține recomandări științifice privind principiile de sănătate publică ce trebuie urmate pentru a preveni răspândirea bolii.

Dezvoltarea de proiecte

Începând din 2003, UE a derulat o serie de proiecte pentru a aborda inegalitățile din sectorul sanitar și al asistenței medicale, inclusiv cele care îi afectează pe migranți și pentru a măsura disparitățile în ceea ce privește accesul la asistență medicală pentru a încuraja o mai bună integrare a migranților în sistemele naționale de sănătate.