Skip to main content
Public Health

Među državama članicama EU-a i među skupinama stanovništva unutar tih država članica postoje značajne nejednakosti u području stanja javnog zdravlja. Socijalni čimbenici, kao što su zapošljavanje, dohodak, obrazovanje i etnička pripadnost, imaju važnu ulogu u pridonošenju tim nejednakostima, što utječe na očekivani životni vijek i opće zdravstveno stanje.

U pokušaju da se uklone zdravstvene nejednakosti, EU promiče politike i pomaže nacionalnim tijelima i zainteresiranim stranama da poduzmu mjere za njihovo smanjenje. U komunikaciji Europske komisije iz 2009. Solidarnost u zdravstvu – Smanjenje zdravstvenih nejednakosti u EU-u utvrđena je početna strategija za to područje koja je obuhvaćala:

  • procjenu učinka politika EU-a na zdravstvene nejednakosti
  • ažuriranje podataka o zdravstvenim nejednakostima te uspješnim strategijama za njihovo smanjenje
  • informacije o financijskim sredstvima EU-a za pomoć nacionalnim i drugim tijelima u uklanjanju nejednakosti.

Izvješće o zdravstvenim nejednakostima u EU-u

Komisija je 2013. predstavila Radni dokument službi Komisije Izvješće o zdravstvenim nejednakostima u Europskoj uniji. Ono sadržava:

  • ažurirane činjenice i brojke o zdravstvenim nejednakostima u EU-u
  • procjenu napretka provođenja strategije iz 2009. godine.

U izvješću se zaključuje da, iako je postignut određeni napredak, potrebno je dodatno djelovati na lokalnoj i nacionalnoj razini te na razini EU-a. Politike EU-a pružaju mogućnosti koje zemlje EU-a i interesne skupine moraju u potpunosti iskoristiti radi postizanja boljeg zdravlja i veće kohezije u zdravstvu.

Ulaganje u smanjenje zdravstvenih nejednakosti

Ulaganjem u smanjenje zdravstvenih nejednakosti dodatno se pridonosi socijalnoj koheziji i prekida začarani krug lošeg zdravstvenog stanja, koji istovremeno dovodi do siromaštva i isključenosti i iz njih proizlazi.

U pogledu posebnih aspekata smanjenja zdravstvenih nejednakosti Komisija provodi pilot-projekte koje financira Europski parlament.

U okviru Zdravstvenog programa EU-a u pripremi je i Zajednička akcija protiv zdravstvenih nejednakosti koja će biti pokrenuta 2018. Njome će se stvoriti temelj za suradnju među državama članicama EU-a radi postizanja veće jednakosti u području zdravstva.