Direct la conținutul principal
Public Health

Prezentare generală

Există inegalități considerabile în ceea ce privește starea de sănătate publică între țările din UE și la nivelul grupurilor de populație din aceste țări. Factorii sociali joacă un rol important în acest sens, având un impact asupra speranței de viață și asupra stării generale de sănătate. Printre aceștia se numără ocuparea forței de muncă, veniturile, educația și apartenența etnică.

În încercarea de a aborda inegalitățile în materie de sănătate, UE promovează politici și asistă autoritățile naționale și părțile interesate să ia măsuri pentru a le reduce. Comunicarea Comisiei din 2009 intitulată „Solidaritatea în domeniul sănătății: reducerea inegalităților în materie de sănătate în UE” a prezentat o primă strategie în domeniu, care prevedea:

  • o evaluare a impactului politicilor UE asupra inegalităților în materie de sănătate
  • actualizarea datelor privind inegalitățile în materie de sănătate și strategiile de succes care contribuie la reducerea lor
  • informații privind finanțarea din partea UE pentru a ajuta autoritățile naționale și alte organisme să abordeze aceste inegalități.

Raport privind inegalitățile în materie de sănătate în UE

În 2013, Comisia a prezentat un document de lucru al serviciilor sale, Raportul privind inegalitățile în materie de sănătate în Uniunea Europeană, care oferă:

  • date și cifre actualizate privind inegalitățile în materie de sănătate în UE
  • o evaluare a progreselor înregistrate în punerea în aplicare a strategiei din 2009.

Acesta concluzionează că, deși s-au realizat unele progrese, sunt necesare mai multe măsuri la nivel local, național și european. Politicile UE oferă oportunități pe care țările și grupurile de interese din UE trebuie să le valorifice pe deplin pentru a asigura o sănătate mai bună și o mai mare coeziune în domeniu.

Investiții care vizează reducerea inegalităților

Investițiile care vizează reducerea inegalităților contribuie și mai mult la consolidarea coeziunii sociale și permit ieșirea din cercul vicios al unei sănătăți precare, care este atât cauza, cât și rezultatul sărăciei și al excluziunii.

Comisia pune în aplicare proiecte-pilot referitoare la aspecte specifice privind reducerea inegalităților în materie de sănătate, cu finanțare de la Parlamentul European.

De asemenea, este în lucru o acțiune comună privind inegalitățile în materie de sănătate în cadrul programului UE în domeniul sănătății, urmând a fi lansată în 2018. Aceasta va sta la baza colaborării dintre țările UE în ceea ce privește sporirea egalității în materie de sănătate.