Skip to main content
Public Health

Den ledsagende rapport

De landespecifikke sundhedsprofiler ledsages af en ledsagende rapport, som fremlægges af Kommissionen, og som har fokus på en række tværgående observationer baseret på analysen af landeprofilerne.

Den ledsagende rapport til State of Health in the EU fra 2021 består af to dele.

Del 1 indeholder et kapitel med fokus på de europæiske sundhedssystemers modstandsdygtighed over for covid-19-pandemien. Analysen fokuserer på 3 hovedpointer:

  • Vi skal forstå de langtrækkende sundhedsmæssige konsekvenser af covid-19-pandemien. De komplekse direkte og indirekte sundhedsmæssige effekter af covid-19-pandemien indgår kun delvist i de nuværende indikatorer. At opnå fuld forståelse af disse vil kræve yderligere dataindsamling og -analyse i de kommende år.
  • Vi skal inkorporere fordelene ved digital innovation i levering af sundhedsydelser og folkesundhedsfremme. Covid-19 har medført en stærkt øget brug af digitale sundhedsværktøjer inden for levering af sundhedsydelser og sundhedsfremme. Efter pandemien vil en vurdering af effektiviteten, omkostningseffektiviteten og den samlede effekt af disse sundhedsteknologier være af afgørende betydning for at kunne mestre dem og fastholde brugen af dem på lang sigt.
  • Vi skal gentænke strategierne for sundhedsarbejdsstyrken og tilrettelæggelsen af dens arbejde efter covid-19-pandemien. Det langvarige problem med mangel på medarbejdere i de fleste europæiske sundhedssystemer er trådt meget tydeligt frem i løbet af spidsbelastningsperioderne under pandemien. Det vil kræve en indsats på flere niveauer at opbygge sundhedspersonalets modstandsdygtighed. Det omfatter bl.a. mere avanceret planlægning af bemandingen, øgede investeringer i innovation inden for kvalifikationsmiks og en permanent udvidelse af arbejdsstyrken.

Del 2 af den ledsagende rapport indeholder en samling af de vigtigste resultater fra de 29 landespecifikke sundhedsprofiler udarbejdet af OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) og European Observatory on Health Systems and Policies (Observatory).

Tidligere udgaver