Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Popratno izvješće

Uz profile zdravlja po državama izrađuje se popratno izvješće, koje predstavlja Europska komisija i u kojem se ističu određeni horizontalni zaključci utvrđeni na temelju analize profila po državama.

Popratno izvješće ciklusa State of Health in the EU (Stanje zdravlja u EU-u) za 2021. ima dva dijela.

Prvi dio posvećen je otpornosti europskih zdravstvenih sustava u kontekstu pandemije bolesti COVID-19. Analizom su obuhvaćena tri elementa:

  • Razumijevanje dalekosežnih zdravstvenih posljedica pandemije bolesti COVID-19. Kompleksne izravne i neizravne zdravstvene posljedice pandemije bolesti COVID-19 samo su djelomično obuhvaćene postojećim pokazateljima. Za njihovo popuno razumijevanje bit će potrebno da se u narednim godinama prikupe i analiziraju dodatni podaci.
  • Trajno zadržavanje prednosti digitalnih inovacija u pružanju zdravstvene skrbi i zaštiti javnog zdravlja. Zbog bolesti COVID-19 znatno je ubrzano uvođenje digitalnih zdravstvenih alata za pružanje zdravstvene skrbi i zaštitu javnog zdravlja. Nakon pandemije bit će iznimno važno ocijeniti djelotvornost, troškovnu učinkovitost i ukupni učinak tih alata kako bi se zajamčilo dugoročno iskorištavanje digitalnih zdravstvenih tehnologija.
  • Nove strategije za oblikovanje i planiranje radne snage u zdravstvu nakon pandemije bolesti COVID-19. U najkritičnijim trenucima pandemije u većini europskih zdravstvenih sustava postalo je očito koliko je ozbiljan manjak zdravstvenih radnika, koji već dugo predstavlja problem. Za povećanje otpornosti radne snage u zdravstvu bit će potrebno djelovati u više smjerova, uključujući poboljšano planiranje radne snage i veća ulaganja u inovacije u području vještina, uz stalno povećavanje radne snage.

U drugom dijelu popratnog izvješća predstavljeni su najvažniji zaključci iz 29 profila zdravlja po državama koje su izradili Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i Opservatorij (European Observatory on Health Systems and Policies).

Prethodna izdanja