Skip to main content
Public Health

Pievienotais ziņojums

Valstu profilus veselības jomā papildina Eiropas Komisijas pievienotais ziņojums, kurā uzsvērti vairāki horizontālie novērojumi, kuru pamatā ir valstu profilu analīze.

2021. gada pievienoto ziņojumu cikla “Veselības stāvoklis ES” ietvaros veido divas daļas.

1. daļa ir veltīta Eiropas veselības aprūpes sistēmu noturībai Covid-19 pandēmijas kontekstā. Analīze ir vērsta uz trim galvenajiem aspektiem:

  • Izpratne par Covid-19 pandēmijas tālejošo ietekmi uz veselību. Covid-19 pandēmijas sarežģīto, tiešo un netiešo ietekmi uz veselību tikai daļēji atspoguļo pašlaik pieejamie rādītāji. Lai panāktu pilnīgu izpratni par šo ietekmi, turpmākajos gados būs vajadzīga turpmāka datu vākšana un analīze.
  • Digitālās inovācijas priekšrocību ieviešana sabiedrības veselībā un veselības aprūpes sniegšanā. Covid-19 krīze izraisīja ārkārtēju paātrinājumu digitālo veselības rīku ieviešanā veselības aprūpes sniegšanā un sabiedrības veselībā. Pēc pandēmijas būs izšķiroši svarīgi novērtēt šo rīku iedarbīgumu, izmaksu lietderību un vispārējo ietekmi, lai ilgtermiņā liktu lietā un atbalstītu šo digitālo veselības tehnoloģiju izmantojumu.
  • Veselības personāla stratēģiju un plānošanas pārskatīšana pēc Covid-19 pandēmijas. Pandēmijas kulminācijas punkti izcēla ieilgušo veselības aprūpes darbaspēka trūkuma problēmu lielākajā daļā Eiropas veselības aprūpes sistēmu. Lai nostiprinātu veselības aprūpes darbaspēka noturību, būs jārīkojas daudzos līmeņos, ieskaitot rūpīgāku darbaspēka plānošanu un lielākas investīcijas inovācijā, kas kombinē vairākas kompetences, kā arī darbaspēka pastāvīgu paplašināšanu.

Pievienotā ziņojuma 2. daļā ir apkopoti galvenie secinājumi par 29 valstu profiliem veselības jomā, kurus izstrādājusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) un Eiropas Veselības sistēmu un politikas novērošanas centrs (Novērošanas centrs).

Iepriekšējo gadu izdevumi